Sidor

måndag 27 december 2010

Det är viktigt att Regeringen når målet om att minska regelkrånglet med 25% för företagen så att tiden kan läggas på att få in affärer och skapa tillväxt istället för att skapa byråkrati!

Dagens Eko tar upp frågan om regelkrångel idag och Regeringens mål om att minska krånglet med 25%. Det är ett viktigt mål och berör i allra högsta grad företagens anställda. Om företagsledarna får lägga tid och kraft på att skapa nya produkter och innovationer och att lägga tiden på att besöka fler kunder och sälja mer så skapas det en större trygghet för företagens medarbetare.

Det är viktigt att alla departement jobbar åt samma håll så att vi minskar företagens regelkrångel. Det är första gången i modern tid som utvecklingen går åt rätt håll, som näringsministern påpekar i inslaget men nu gäller det att öka tempot så att krånglet minskar.

Varje lag och varje regel är säkert sett som en isolerad företeelse berättigad men det är summan av regelverket som många företagare tycker är så ansträngande och som stjäl tid och kraft. Det är viktigt att svenska företagare får ägna sig åt affärer och inte att ägna sig åt onödig byråkrati.

Klicka på rubriken för inslaget i Dagens Eko.

Inga kommentarer: