Sidor

söndag 7 november 2010

Sverige har en god tradition att värna trafiksäkerhet och Motormännen skriver nu i ett pressmeddelande att man inte ska förbjuda dubbdäck.

Sverige har en god tradition att värna trafiksäkerhet och därför är det inte tillfredställande att lokala kommuner förbjuder dubbdäck, vilket jag motionerat om till Sveriges Riksdag.

Motormännen håller med i ett pressmeddelande om att det är bilisten själv som ska välja mellan dubb eller odubbat

Motormännen skriver på sin hemsida:

Låt bilisterna välja däck

Bilisterna måste själva få välja mellan dubbade och dubbfria däck. Det är det egna behovet som ska avgöra däckvalet, inte politiska beslut. Motormännen kräver därför att de lokala dubbdäcksförbuden i Stockholm, Göteborg och Uppsala avskaffas.

Från och med 1 oktober är det tillåtet att köra med dubbdäck igen. Sedan årsskiftet råder dock förbud mot trafik med dubbdäck på Hornsgatan i Stockholm. I Göteborg har dubbdäcksförbud införts på Friggagatan och Odinsgatan från och med 1 oktober. Sedan månadsskiftet är det inte heller tillåtet med dubbdäck på Kungsgatan i Uppsala. Motormännen anser att det är trafikantens egna behov som ska avgöra valet av däck. I många fall fungerar dubbfria däck bra, men för de som behöver dubbdäck för att åka säkert på till exempel andra vägar utanför stadskärnorna ska den möjligheten finnas. Motormännen kräver därför att de lokala dubbdäcksförbuden avskaffas.

Inga kommentarer: