Sidor

fredag 5 november 2010

Pressmeddelande: Förbjud inte vinterdäck! Motion till Sveriges Riksdag av Riksdagsledamot Lars Beckman

PRESSMEDDELANDE:

Riksdagsledamot Lars Beckman har motionerat till Sveriges Riksdag om att dubbdäck inte ska förbjudas!

Det finns kommuner idag som förbjuder dubbdäck på utvalda gator av miljöskäl och det har funnits idéer hos enskilda förvaltningar i Gävleborg om att vinterdäck med dubb även skulle förbjudas på utvalda vägar i länets kommuner av miljöskäl.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt skulle det vara mycket olyckligt eftersom vinterdäck med dubb är 42 % säkrare än vinterdäck utan dubb. Jag har själv kört många mil per år som säljare och vet vilken skillnad det gör mellan dubb eller dubbfritt när det är ishalka. De som kör med däck utan däck är också beroende av att andra bilister kör med dubbdäck som river upp isen i vägbanan.

Jag har därför skrivit en motion till Sveriges Riksdag om att vinterdäck inte borde förbjudas utan att Sverige ska vidmakthålla sin tradition av hög trafiksäkerhet.

Motionen bifogas i det här pressmeddelandet.

För mer information, kontakta Lars Beckman 070 361 36 96


MVH Lars Beckman

Lars Beckman, Riksdagsledamot (m)
Direkt telefon: 08-786 63 35 Mobil: 070 - 361 36 96
Besöksadress: Mynttorget 1
E-post: Lars.beckman@riksdagen.se
SVERIGES RIKSDAG, 100 12 STOCKHOLM
TFN: 08 - 786 40 00
Följ mitt arbetet i Riksdagen och ta del av mina personliga åsikter på:
www.larsbeckman.se

M 1303.doc/SP 2010-10-22

Enskild motion
Motion till riksdagen 2010/11:m1303 SP
av Lars Beckman (M)
Dubbdäckm1303.doc/SP 2010-10-22
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte förbjuda användandet av dubbdäck.
Motivering
För oss som bor och verkar norr om Dalälven är det av mycket stor vikt att trafiksäkerheten är hög, eftersom det är många som kör bil i Norrland – ofta och långt. Trafiksäkerhet är självfallet även en viktig fråga för dem som bor söder om Dalälven.
Idag pågår en opinionsbildningskampanj som vill förbjuda användning av dubbdäck. Ett eventuellt förbud vore ett mycket allvarligt hot mot den svenska traditionen att värna en hög trafiksäkerhet. Enligt Trafikverkets analyser är dubbdäck 42 procent säkrare än så kallade dubbfria vinterdäck.
Vid klara och torra vägbanor kan dubbfria vinterdäck vara ett alternativ. Men vid mycket halt väglag, som ofta inträffar mornar och kvällar i hela Sverige, är vinterdäck med dubb det bästa alternativet för bilister.
I enlighet med den svenska traditionen om att ha en hög trafiksäkerhet bör regeringen avstå från att förbjuda vinterdäck med dubb Detta bör ges regeringen till känna.
Stockholm den 22 oktober 2010
Lars Beckman (M)

Inga kommentarer: