Sidor

torsdag 25 november 2010

Mitt svar till Ulrika Belin LO ordförande publicerat i HT mfl idag.

Här är mitt svar som är publicerat i Hudiksvalls tidning mfl idag. (klicka på rubriken så kommer du till artikeln på nätet)

Insändarskribenterna Berndt och LO ordförande, tillika S-politikern, Ulrika Belin ställer en fråga om hur utanförskapet har förändrats i Gävleborg i varsin insändare (19/11) och jag har nyligen låtit riksdagens utredningstjänst svara på den frågan.

Den fråga jag ställde var: Gävleborgs län har under många år toppat statistiken över antalet sjukskrivna, förtidspensionärer och antalet arbetslösa. Hur ser den samlade bilden ut från sekelskiftet fram till i dag? Hur har det så kallade utanförskapet förändrats sedan sekelskiftet?

Resultatet är häpnadsväckande positivt för Gävleborg, med ett minskat utanförskap med 9 000 personer på fyra år, och man ser också i samma undersökning hur Socialdemokraterna gjorde allt man kunde för att sätta folk i (meningslösa) åtgärder valåret 2006.

2006 var det 38 609 i ett utanförskap i länet och 2009 är det 31 742 personer enligt Riksdagens utredningstjänst. Bryter man ner några av siffror så var det 7 275 öppet arbetslösa och 7 062 personer i åtgärder 2006 och 2009 var det 5 235 öppet arbetslösa och 6 167 i åtgärder. Då ska man komma ihåg att 2006 var vi på den absoluta toppen av en högkonjunktur och 2009 var vi i botten av den värsta lågkonjunkturen på 100 år. När det gäller sjukpenning så var det 17 361 som 2006 hade sjuk- och aktivitetsersättning och 2009 var det 14 962 personer.

Nu är utmaningen hur vi med hjälp av en ännu vassare näringspolitik och matchning på arbetsmarknaden ska få ner utanförskapet ännu mer. Vi kan inte vara varken stolt eller nöjd förrän det totala utanförskapet har minskat ännu mer.

Lars Beckman (M)

riksdagsledamot Gävleborg

Inga kommentarer: