Sidor

torsdag 4 november 2010

Hur löser vi generationsskiftet?

För ett par år sedan arrangerade Svenskt Näringsliv en konferens i Sundsvall där man konstaterade att arbetskraftens kärna kommer att sjunka kraftigt i hela norrland, dvs det kommer att bli brist på människor som kan arbeta i näringslivet. Det handlar även om offentliga sektorns behov av medarbetare.

Nu konstaterar Arbetsförmedlingen samma sak i GD och AB idag. Det kommer att går fort nu när vi går från en arbetslöshet till en diskussion om hur hittar vi rätt medarbetare. Den diskussionen finns redan idag, där företagen i Gävleborg under många år signalerat att man inte hittar rätt medarbetare med rätt kompetens, trots att det är så hög arbetslöshet i länet. Det är alltså viktigt att få matchningen och utbildningsystemet att fungera bättre.

Inga kommentarer: