Sidor

fredag 8 oktober 2010

Jag kommer att verka inom skatteutskottet och nu har M i länet viktiga platser i tre utskott.

Idag har Moderaterna fördelat utskottsplatser mm. Jag kommer att börja min period i Riksdagen genom att vara ersättare i Skatteutskottet vilket känns riktigt bra. Med tanke på att det kommer att bli ett speciellt utskottsarbete är det riktigt att de som suttit i Riksdagen under förra perioden tar de ordinarie platserna i utskotten, och vi som är nya börjar som ersättare. Ersättarna deltar fullt ut i utskottsarbetet så då får man en mjukstart och lär sig processen runt besluten. Länet har då Moderata ledamöter i Arbetsmarknadsutskottet Skatteutskottet och Socialutskottet vilket ger en bra insyn och påverkan i viktiga utskott till gagn för hela länet.

Inga kommentarer: