Sidor

söndag 10 oktober 2010

Gävleborgs läns landsting, styrt av s, är sämst i Sverige på att upptäcka cancer skriver Arbetarbladet. Jag är inte förvånad!

En mycket nära bekants pappa gick bort i sommar på grund av cancer. Det tog också mycket lång tid för sjukvården i Gävle att upptäcka cancern och från det att man upptäckte sjukdomen till att personen gick bort tog det mindre än 6 veckor. Nu skriver Arbetarbladet (klicka på rubriken för artikeln) att s styrda Landstinget Gävleborg är sämst i Sverige på att upptäcka cancer. Jag är alltså inte förvånad över det.

Arbetarbladet skriver;

Landstinget Gävleborg är sämst i landet på canceranalys, visar en undersökning. Bristen på cancerläkare gör att patienter får vänta för länge på att få en diagnos.

Det är patologer som analyserar vävnadsprover och ställer slutlig diagnos. När det råder brist på patologer får många som väntar på besked, leva i ovisshet alldeles för länge. För vissa innebär det veckor eller månader av oro. För andra betyder det att livsviktig vård inte kan sättas in i tid. Tidig upptäckt, rätt diagnos och snabb behandling är ofta avgörande för ett framgångsrikt resultat.

Inga kommentarer: