Sidor

fredag 4 juni 2010

Utmärkt debattartikel från alliansen i Gävle om det usla företagsklimatet i kommunen som drabbar den som är arbetslös och inte får ett jobb.

Den här artikeln är publicerad i Arbetarbladet på nätet och jag delar deras uppfattning i frågan;


Rödgrönt företagarklimat
Gävle kommun har med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) gjort en undersökning om vad Gävles företagare tycker om kommunen. Man gjorde en liknande undersökning 2009. Årets undersökning visar på ett ännu sämre resultat än det redan dåliga resultat som presenterades 2009.
Av SCB:s undersökning framgår att den enskilt främsta faktorn varför Gävles företagare ger kommunen underkänt är inställningen till företagande och kommunens service. SCB bedömer att förbättringar på dessa två områden skulle få mycket stor betydelse för Gävle som företagarkommun. Man ska i sammanhanget komma ihåg att inställningen till företagande får genomslag på servicen till företagarna. Har man en negativ inställning så påverkar det servicen.
Under denna mandatperiod har det flera gånger debatterats företagarnas roll inom den kommunala välfärden. Det kan till exempel röra sig om friskolor eller företag inom hemtjänsten och särskilt boende. När dessa frågor har behandlas av kommunfullmäktige har representanter för det rödgröna styret vid flera tillfällen framställt företagare som en samling suspekta figurer som kommunen gör klokas i att inte befatta sig med. Med denna inställning från det politiska ledarskapet är det inte konstigt att det skapas en atmosfär inom kommun där företagande anses vara mer av ett problem än en möjlighet.
Gävle har inte råd att ha en negativ inställning till företagande. Arbetslöshetssiffrorna talar sitt tydliga språk. Så länge Gävle styrs av politiska företrädare som målar ut företagare som tvivelaktiga personer kommer kommunens anseende bland företagarna inte att stärkas. Företagare som är missnöjda med kommunen kommer alltid kunna flytta sin verksamhet, men vilka jobb ska då Gävles arbetslösa söka?
Allians Gävle
Per-Åke Fredriksson (FP)
Inger KällgrenSawela (M)
Roland Ericsson (C)
Lennart Ahlenius (KD)

2 kommentarer:

PEJ sa...

2006 = 4,5% arbetslöshet
2010 = 9,8% arbetslöshet

Mer behöver man inte säga om Alliansens arbetsmarknadspolitik.

Lars Beckman sa...

Hur kommer det sig att arbetslösheten är så hög just i Gävle där s styr och så låg i borgerligt styrda kommuner - med samma nationella politik?