Sidor

måndag 14 juni 2010

När vänsterpartierna frågas ut i Radio Gävleborg är det små mysiga samtal och när alliansen är dito så är det en helt annan ton.

Man kan inte begära att journalister i detalj ska vara insatta i alla frågor som rör politiken - på samma sätt som man inte kan begära att en riksdagsledamot eller kandidat till riksdagen inte är det. Det är självklart med tanke på hur komplexa många frågor är.

Men när Hans Backman (fp) utfrågades i Radio Gävleborg borde han faktiskt sagt ifrån till programledarna när det handlade om att den statliga radion påstod att Folkpartiet var för legalisering av prostitution. Det är en enskild kvinna i Folkpartiet som har gett uttryck för det och det är inte på något sätt Folkpartiets program.

Jag vägrar att tro att Radio Gävleborgs medarbetare inte förstår skillnaden mellan ett officiellt partiprogram och enskilda riksdagsledamöters lösa funderingar, för om de inte gör det, så borde de inte stå som programledare i radion- så då får man fundera över vad syftet var med frågorna? Ville man klibba fast ett ord på Hans Backman - manlig företrädare för alliansen?

Lyssna gärna på Hans Backmans utfrågning och lyssna gärna på slutet av intervjun när han ska få komma till tals med vad han och hans parti vill göra för att utveckla länet - och så ställer du det i relation till hur Raimo Pärssinen, socialdemokrat får avsluta intervjun med vilka frågor han tycker är viktiga. Klocka gärna tiden och lyssna på programledarnas tonfall och sätt att ställa frågorna - och så kan du fundera över själv vad det kan bero på att det låter så olika.

Idag är det Anders W Jonsson Centerpartiet som ska till Radio Gävleborgs utfrågning.

Här är några tips om vad Radio Gävleborg kan tänkas fråga till Anders;

1. Vill centerpartiet höja bensinskatten?
2. Ni har lägst andel invandrare på era listor?
3. Varför har läkare så mycket övertid och varför har inte regeringen gjort något åt det?
4. Varför är arbetslösheten så hög trots att ni lovat att den ska minska under mandatperioden?
5. Varför vill ni tillåta kärnkraft trots att centerpartiet har varit emot det och är ni inte splittrade i frågan om uranbrytning?
6. Ni vill rasera tryggheten på arbetsmarknaden genom att förändra LAS - är inte det att attackera facken i Sverige?
7. Ni har sänkt skatten mest för dom som är rika och försämrat a-kassa och sjukförsäkring. Människor blir väl inte friskare för det?

Här är frågorna som ni med stor sannoliket inte kommer att få höra;

1. Centerpartiet står bakom en energiöverenskommelse som både innebär den största utbyggnaden av vindkraft i Sverige någonsin och som innebär att vi kan modernisera kärnkraften - är du stolt och nöjd över det?
2. Ni höjde bensinskatten under mandatperioden men ni har också sänkt skatten för vanligt folk samtidigt istället för (s) som bara vill höja, är det en bra politik?
3. Vi har haft den största lågkonjunktur i världen någonsin och Sverige har klarat sig bäst enligt alla ekonomiska bedömare i världen. På vilket sätt vill ni utveckla rut och rotavdraget så att fler människor kan köpa fler tjänster så att vi får ner arbetslösheten ännu mer i vårt län?
4. Ni vill förändra LAS så att fler ungdomar får komma in i värmen på arbetsmarknaden. Varför är LAS så dålig för de grupper som har svårast att komma in på arbetsmarknaden?
5. Varför är det viktigt att vi har ett bra företagsklimat i Sverige och Gävleborg?

Inga kommentarer: