Sidor

söndag 27 juni 2010

Göran Skytte skriver en läsvärd krönika i SVD; Ohlys företrädare kallade Mona Sahlins företrädare för ”socialfascister” och ”klassförrädare

Göran Skytte skriver om det röda samarbetet i en läsvärd krönika i Svenska Dagbladet. Göran skriver om att miljöpartiet förmodligen sålde sig för snabbt och för billigt till de två socialistika partierna och att de satsat på fel sida i valet.

Jag är inte lika säker som Skytte på att miljöpartiet i grunden är ett parti för den som är liberal men det beror på att det finns två sidor av miljöpartiet. I några kommuner så är man faktiskt riktigt borgerlig medan man i Gävle är till vänster om vänsterpartiet i många frågor.

Men slutsatsen är säkert riktig - miljöpartiet valde fel sida i politiken, och nu blir man utan fortsatt inflytande i många år till. För den väljare som vill ha betoning på miljöfrågor i årets val så finns det betydligt bättre partier att rösta på, partier som kommer att styra Sverige och ha ett faktiskt inflytande i miljöfrågor.

8 kommentarer:

PEJ sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
PEJ sa...

Två gånge har Mp valt fel sida.

1. Vid införandet av friskolor i Sverige.
2. Vid införandet av 2 undantag i LAS.

Båda gånge har det gått utför för Sverige sen dess.

Lars Beckman sa...

Och nu har de valt att stödja s och v så hur ska det gå då? Nu är väljarna klokare genom att väljer att rösta på alliansen.

PEJ. I Danmark har man inte LAS och där upplever man sig både lyckligare och tryggare på arbetsmarknaden än i Sverige. Hur kommer det sig när man saknar LAS i Danmark? Är inte tryggheten att man kan få ett nytt jobb om det gamla försvinner? Jag är helt övertygad om att det behövs ett nytt huvudavtal mellan parterna på arbetsmarknaden där man löser frågan om LAS.

PEJ sa...

Vad glad jag blir när du tar upp frågan om LAS i Danmark.

Den danska a-kassans regler:

90% ersättning i max 5 (fem) år.
Ingen karens vid uppsägning från AG.
3 veckors karens vid egen uppsägning.
Taket är 19.800,- d.kr. (motsvarande 27.000,- sv.kr.).
Möjlighet att själv teckna såkallad efterlön (som förtidspension vid 60 års ålder).

Där kan du snacka om en a-kassa värt namnet !!

Sen är danskarna fruktansvärt mycket bättre på omställning - företagen tar ett helt annat ansvar när de råkar ut för uppsägningar - AF har en direkt roll att matcha arbetssökande till nytt jobb (i Sverige är AF väldigt passiva).

PEJ sa...

Hur blir det nu, Lars ??
Ska Alliansen införa en "dansk" a-kassa ??

PEJ sa...

....... ingen dansk a-kassa i Sverige ??

Då kan du ju inte heller tjata om att ta bort LAS, förstår du väl.

Lars Beckman sa...

Jag tror att den Danska Flexicurity modellen vore väl värd att pröva även i Sverige och det är det som är poängen med ett nytt huvudavtal mellan parterna - att man förhandlar fram ett system som kan passa både medarbetare och företagare och som anpassas till dagens förhållanden på arbetsmarknaden.

PEJ sa...

Så du är FÖR en dansk a-kassa i Sverige ??