Sidor

onsdag 12 maj 2010

Släpp in framtiden- debattartikel i Arbetarbladet om ungdomars situation i länet.

Jag har en debattartikel publicerad på nätet i Arbetarbladet tillsammans med några riktigt engagerade unga politiker i Gävleborg. Klicka på rubriken för hela artikeln och ett utdrag finns här nedan.


Det är många som menar att dagens ungdomsgeneration är den bästa som vi någonsin har haft. Man är mer välutbildad, mer internationellt orienterad, mer företagsam och mer it-kunniga än tidigare generationer men trots det så tas inte ungdomars potential och möjligheter tillvara i tillräckligt stor utsträckning på arbetsmarknaden. I en rapport från Kreicberg utredning & opinion har tillvaron och möjligheterna för svenska ungdomar jämförts dels med andra länder men även för länen inom Sverige. Det som har jämförts är arbetslöshet, företagande, möjligheter till karriär i unga år, utbildningsnivå, inkomster, köpkraft, inställning till unga och hälsa. I det europeiska ungdomsindexet ligger Sverige på plats 14 vilket betyder att det finns betydande möjligheter att förbättra villkoren generellt för svenska ungdomar. Det land som ligger 1:a i mätningen är Irland, dit också många svenska ungdomar har åkt och arbetat de senaste åren, liksom man har gjort till Norge.
Vi är allvarligt bekymrade över ungdomars möjligheter i Gävleborgs län. Vi vet att 10 00 jobb försvunnit från länet de senaste 25 åren och att befolkningen minskat under många år. När man väger samman de faktorer som sammanställs över det europeiska ungdomsindexet så hamnar Gävleborg sist på listan över i vilka län det är bäst att bo i för unga.
Patrica Warberg 24 år
Kandidat lanstinget för nya Moderaterna Gävle
Joel Skoglund 19 år
Kandidat kommunfullmäktige för nya Moderaterna Hudiksvall
Hampus Furubacke 19 år
Kandidat kommunfullmäktige för nya Moderaterna Gävle
Lars Beckman 42 år
Kandidat till Sveriges Riksdag för Nya Moderaterna Gävleborg

Inga kommentarer: