Sidor

fredag 21 maj 2010

Så långt har det inte gått än... märklig nyhetsvärdering i Radio Gävleborg.

För många medborgare har det varit svårt att komma i kontakt med sjukvården i länet och i tillgänglighetsundersökningar får landstinget Gävleborg bottenbetyg. Nu har alliansregeringen ändrat på det genom att lagstifta om vårdval vilket ger fri etableringsrätt för de som uppfyller kraven på att starta en vårdcentral. Lyssnar man på Radio Gävleborgs nyhetsinslag nu på morgonen i ämnet så låter det snarast som negativt att vi som medborgare får ökad tillgång till hälsocentraler eller vad sägs om följande citat från Radio Gävleborgs hemsida;

"Primärvården står nu inför sin största utmaning när hälsovalet får sin geomslagskraft. Bara det att vilket privat företag som helst kan etablera en hälsocnetral var som helst geografiskt. Det är till exempel möjligt att starta en hälsocentral i grannhuset till den landstingsägda hälsocentralen.Så långt har det inte gått ännu, men Praktikertjänst som startar sin hälsocentral fem kvarter bort från Stortorgets hälsocentral vänder nu upp och ner på allt."

Fri och oberoende statliga radio?

Inga kommentarer: