Sidor

onsdag 12 maj 2010

Otydlig uppföljning av avtal med städföretag inom Landstinget Gävleborg.

Den statliga radiokanalen Radio Gävleborg har nu uppmärksammat att städningen inte utförs tillfredsställande på sjukhuset i Hudiksvall. Det är bra att den statliga radiokanalen belyser att det inte är rent på sjukhuset men missar det grundläggande i själva frågeställningen, varför har inte uppföljningen fungerat bättre från beställaren och vad har man beställt?

Har inte företaget skött avtalet med Landstinget Gävleborg så ska självklart avtalet omgående sägas upp eftersom man vunnit avtalet med en städning på en viss nivå, och har man vunnit en upphandling utan att leverera rätt nivå och tjänst så har man missgynnat de företag i upphandlingen som kanske har lagt ett högre pris men då räknat med att leverera en högre nivå på städningen. Å andra sidan, och det är svagheten i inslaget, vet vi inte som lyssnare vilken nivå landstinget har beställt, och då ska kritiken riktas mot landstinget som beställare.

Jag hade en sådan diskussion på det elevhem där mina döttrar bor på veckorna i vintras då man klagade på snöröjningen och man ansåg att det var bättre skottat när man hade snöskottningen i egen regi. (Det är också förmodligen därför den statliga radion har det här inslaget, för att kunna kritisera privata företag och upphandlingar.)Men jag förklarade för personalen att man kan beställa vilken nivå på snöskottning som man vill. Önskar man skottat 24 timmar per dygn så kan det stå 100 traktorer redo att skotta så fort man ser en snöflinga, eller så lägger man sig som beställare på den nivå man tycker är rimlig. Förmodligen är det så också med landstingets städning. Man har upphandlat en nivå man tycker är rimligt utifrån pris och kvalite. För egen del anser jag att om inte en leverantör sköter sig, och har fått några möjligheter att rätta till ett fel, om det är fel, så ska avtalet sägas upp, annars missgynnar det andra företag, som också lämnat anbud i upphandlingen.

Inga kommentarer: