Sidor

tisdag 11 maj 2010

Korsnäs VD mfl.i debattartikel på arbetarbladet.se om konsekvenser av kilometerskatt på tunga fordon!

På arbetarbladet.se ligger det nu en debattartikel från ett antal tunga företagsledare från länet som beskriver hur de ser på införandet av kilometerskatt för tunga fordon och höjda dieselpriser. (klicka på rubriken för hela artikeln.)

Man skriver bland annat;

Kilometerskatten slår extra hårt i Gävleborg

Gävleborg är ett av de län där skogsindustrin och de övriga näringarna i det skogsindustriella klustret spelar allra störst roll för sysselsättningen. Förverkligas det rödgröna budgetalternativet om kilometerskatt och höjd koldioxidskatt på bensin och diesel blir därför konsekvenserna extra allvarliga hos oss. Konkurrensen inom Sverige snedvrids, glesbygden riskerar ytterligare avfolkning och sysselsättningen sätts på spel.
En bransch som redan på grund av lågkonjunktur och strejker utsatts för kännbara påfrestningar löper stor risk att få sin framtid äventyrad ännu mer. De positiva miljöeffekterna torde vara små eller till och med obefintliga. De negativa återverkningarna på andra områden är däremot desto större.
Vad de rödgröna vill ha är en kilometerskatt på 14 kronor per mil för lastbilstransporter och därtill en höjd koldioxidskatt med 17 öre, vilket ger ett ökat pris på 49 öre litern på bensin och 61 öre litern för diesel. Lastbil är självklart det vanligaste transportmedlet för virkesråvaran från skog till de olika produktionsanläggningarna. För det allra mesta existerar inga alternativ.

Josef Höbenreich, AB Edsbyverken
Torbjörn Jonsson, Hassela Skogsprodukter AB
Björn Kvick, Iggesund Paperboard AB
Christer Simrén, Korsnäs AB
Jakob Staland, Skogsåkarna AB

4 kommentarer:

Picus.V sa...

Ja du, Lars Beckman. Nu är du inne och punktmarkerar drivmedelsskatter och kilometerskatt för att som sedvanligt visa på de rödgrönas "uselhet".

Men när det gäller kilometerskatten så hittar jag en hel del som tyder på att alliansregeringen är inne på samma spår.

"Det finns en ganska stor enighet om att kilometerskatten på många sätt är ett bra instrument för internalisering av externa marginalkostnader, och många ställer sig bakom principen om marginalkostnadsprissättning. Det gäller även företrädare för delar av näringslivet. Några länder har redan infört ett kilometerskattesystem, och fler länder tycks vara på väg. Det verkar som att kilometerskatter kommer att bli allmänt förekommande i Europa inom ett antal år. Det finns därför anledning att även i Sverige förbereda införandet av ett sådant system".
http://www.sika-institute.se/Templates/Page____790.aspx

Lars Beckman sa...

Jag delar inte alls den åsikten utan vi måste ha konkurrenskraftiga transporter till och från skogsindustrin, men inte bara för dem utan för all handel. Flöden och logistik är viktigt i ett stort land med långa avstånd och förhållandevis gles befolkning.

Picus.V sa...

Jag vet Lars.
Skillnaden mellan dina och mina åsikter är att du ser det hela i ett kortsiktigt, kapitalistiskt perspektiv och jag försöker tänka lite längre än min egen näsa når...

Jag är ingen fanatiker som helst ser att vi övergår till häst och vagn. Definitivt inte.

Men om vi inte börjar tänka lite SMARTA och hållbara logistiska lösningar för framtiden så kan vi hamna där vare sig vi vill eller inte.

Lars Beckman sa...

Nej, jag ser det inte som en motsättning mellan teknikutveckling och miljö.Tvärtom är tillväxt och teknikutveckling mycket bra för miljöförbättringar.