Sidor

fredag 16 april 2010

(s)tatliga Radio Gävleborg?

Jag läser radio gävleborgs hemsida med nyheter om vårbudgeten och på nätet får både ssu och vänsterpartiet döma ut regeringens vårbudget, men det är väl närstående organisationer till den statliga radion? Själv tycker jag att det borde vara fri och oberoende, från politiken, radio och tv.

4 kommentarer:

PEJ sa...

när det gäller kommersiell media - så är ingen nå´nsin "fri och oberoende"..... bara så du vet....

Lars Beckman sa...

Jag har haft förmånen att arbeta nästan 10 år i ledningen för två privata radionätverk och det var en riktigt rolig tid men mycket glädje och entreprenörskap under de åren, och ja - den privata radion är just fri och oberoende från politiken till skillnad från den statligt kontrollerade statsradion och statstv.

PEJ sa...

så du menar att kommersiell radio/tv kan strunta i politiken - de kan göra vad som helst. Men Lars, det vet du väl att de inte kan - de är ytterst beroende av politiska beslut - precis som SR och Svt.
Dessutom så blir de beroende av sponsorer och annonsörer - så då är det kapitalet som sätter dagordningen för verksamheten.

Allmänheten har absolut inget att säga till om och än mindre insyn i verksamheten.

Lars Beckman sa...

Där har du och jag en annan uppfattning. Jag noterade att i Dagens Eko så var det inte Vänsterpartiet och SSU som kommenterade alliansregeringens framgångsrika budget.

I privata företag så tas inte politiska hänsyn utan man ser till verksamhetens bästa. De diskussioner vi hade när jag arbetade i den privata lokalradion var hur stora lyssnarsiffror vi kunde få och hur vi kunde tillfredställa lyssnarnas behov av en bra radio. Utan koncessionsavgifter så skulle de privata lokalradiostationerna, fri från politiken, ha egna lokala nyheter exempelvis. Men det vill nog inte de socialisternas politiker ha utan det är bekvämt med statskontrollerad radio och då blir det också ssu och vänsterpartiet som kommentar alliansregeringens budget.