Sidor

tisdag 20 april 2010

Företagen i Gävleborg har svårast i landet att hitta rätt kompetens - trots de höga arbetslöshetstalen!

Idag skriver Gefle Dagblad (klicka på rubriken) om den rekryteringsenkät som Svenskt Näringsliv har genomfört i Sverige.Den visar att många företag har svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens och företagen i Gävleborg har störst problem. Det visar att matchningen inte fungerar på arbetsmarknaden och det krävs ett nytag och ett omtag för att få det att fungera bättre. Jag tror inte att det finns någon quickfix men mer praktik och fler lärlingar är ett recept. Att lägga ut mer av Arbetsförmedlingens verksamhet på andra aktörer är en annan lösning och att få ett ännu tätare samarbete mellan skolan och näringslivet är mycket viktigt.

Det är inte hållbart att det finns så många arbetsgivare som söker arbetskraft och så många arbetslösa som inte hittar varandra.

Inga kommentarer: