Sidor

lördag 10 april 2010

Bra förändring av flyktingmottagandet där invandrare ska få möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden snabbare!

Statliga Radiokanalen Radio Gävleborg har ett inslag om den förändring som regeringen gör nu när det gäller flyktingmottagandet. Idag är det så att det är kommunerna som ska ta hand om flyktingar och i Gävle sker det via invandrarcentrum. Bara namnet på den enheten visar hur tokigt det är att kommunerna sköter mottagandet istället för Arbetsförmedlingen.

Förändringen som sker från den 1 december innebär att alla de nyanlända vuxna tas om hand av Arbetsförmedlingen för att sedan matchas mot arbetsmarknaden. Det är det enda rimliga, att invandrare ges möjlighet att fort komma ut på arbetsmarknaden.

Det är den bästa integrationen man kan få, ett jobb där man kan lära sig svenska och svenska normer och traditioner. Så var det för min mormor som kom till norra Sverige som krigsflykting. Det var på jobbet hon fick sina svenska vänner och lärde sig svenska, även om det var lättare för henne eftersom hon var från Finland där man kunde lita svenska redan innan.

Att de tjänstemän som har som arbetsuppgifter idag med inriktningen "att ta hand om " invandrare protesterar är naturligt och visar bara hur riktig den här förändringen är. Sedan hoppas jag att även invandrare snabbt kan få möjlighet att välja ett privat coach företag så att de verkligen får ett jobb också.

Inga kommentarer: