Sidor

onsdag 3 februari 2010

Sveriges Byggindustrier sågar det utkast till rödgrön bostadspolitik som presenterats nyligen

Sveriges Byggindustrier sågar de rödgröna i ett pressmeddelande som gick ut nyligen. Jag delar deras helt uppfattning helt.Två steg bakåt och ett steg framåt

Sveriges Byggindustrier (BI) anser att det förslag till rödgrön bostadspolitik som nu lagts fram tyvärr innebär en återgång till en politik som lagt grunden för den sämre fungerande bostadsmarknad vi har idag.

- Förslagen i överenskommelsen innehåller få incitament för ett ökat bostadsbyggande på marknadsmässiga grunder, i stället förespråkas snedvridande subventioner och fortsatta regleringar på hyresmarknaden, vilket kommer att leda bostadsmarknaden ur askan och in i elden, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på BI.

ROT-avdraget vill de rödgröna först bredda för att sedan ta bort.

- De rödgröna blandar ihop äpplen och päron i diskussionen. ROT-avdraget är uppskattat av både företag och privatpersoner och bidrar till att göra svarta jobb vita inom hushållssektorn. Däremot har ett ROT-avdrag ingen effekt för att minska svartarbete inom den professionella sektorn där nu de rödgröna vill införa det, fortsätter Björn Wellhagen. Dock finns en poäng med att bredda ROT-avdraget mot energieffektiviserande åtgärder.I överenskommelsen framkommer att energikrav ska ställas vid ombyggnad samt att individuell mätning och debitering av förbrukning av varmvatten och el ska införas.

- Här kan vi i alla fall tala om ett steg framåt. Det är en brist i befintlig lagstiftning att inga krav finns vid ombyggnad. Till saken hör dock också att EU redan fattat beslut om att införa sådana krav, så oavsett regering kommer Sverige ändå att införa krav vid ombyggnader, avslutar Björn Wellhagen.

Inga kommentarer: