Sidor

måndag 28 december 2009

Statlig opinionsbildning - Nej Tack.

Idag skriver Lars Westermark Chef Naturvårdsverkets Klimatpolicyenhet en debattartikel i Hälsingetidningar. I sak finns det inte mycket att invända mot vad Lars skriver men den principiella frågan måste vara om staten överhuvudtaget ska ägna sig åt opinionsbildning för våra skattemedel. Mitt svar på den frågan är NEJ. Staten ska inte ägna sig åt opinionsbildning. Det är vi som är invånare som ska tala om vad "staten" ska tycka, inte tvärtom. Opinionsbildning får de politiska partierna ägna sig åt.

Även i vårt län finns det många exempel i kommunerna och landstinget på detta.Regionförbundet anställde socialdemokraten Jörgen Blomkvist så att han på heltid fick (får) ägna sig åt att opinionsbilda i länet inom miljöområdet och att profilera sig i länet inför Riksdagsvalet. Istället hade Regionförbundet kunnat sätta till mer resurser för att få en bättre skola i länet.

Här finns det mer att göra från alliansen och det kommer att vara en fråga som jag kommer att driva i Riksdagen efter valet.

Inga kommentarer: