Sidor

torsdag 10 december 2009

Roger O Nilsson skapar egna lagar!

Den tidigare socialdemokratiska sekreteraren Roger O Nilsson numera divisionschef inom Landstinget Gävleborg skapar sina egna lagar och regler för Landstinget Gävleborg. Det visar också socialdemokraternas syn på funktionshindrade och de funktionshindrades behov av hjälpmedel. Som vanligt säger man en sak i valrörelsen men agerar tvärtom i verkligheten.

I den intervju som finns om du klickar på rubriken så framgår det nationella regelverket för hjälpmedel för funktionshindrade men inom Landstinget Gävleborg agerar man mot lagstiftarens intentioner vilket har uppmärksammat av centern i Riksdagen och Anders W Jonsson politisk sakkunnig på statsrådsberedningen.

Det borde inte behövas en ny lagstiftning utan Landstinget Gävleborg skulle kunna följa de övriga landstingen i Sverige som har en annan syn på funktionshindrade och de privata assistansföretagen. Det kan de börja med omedelbart utan lagstiftning.

Inga kommentarer: