Sidor

tisdag 22 december 2009

Raimo Pärssinen ställer rätt frågor till fel person!

Raimo Pärssinen (s) ställer frågor till Maud Olofsson om vad Regeringen kan göra för att stärka industrin i Gävleborg. Raimo ställer rätt fråga till fel person. Den han borde ställa frågan till är sig själv och sina s-kommunalråd. Det är s-kommunalråden som har makten i Gästrikland och Hälsingland och det är Raimo tillsammans med sina kommunalråd som är ansvarig för det lokala företagsklimatet och arbetsmarknaden, inte Maud Olofsson. I Gävleborg råder samma nationella regelverk som i de regioner som har låg arbetslöshet och ett gott företagsklimat så det kan inte vara Regeringens fel att arbetslösheten under många år varit hög i länet i allmänhet men i Gävle i synnerhet. Gävle fungerar uppenbarligen inte som residenshuvudstad. Det är inte den dragare som andra residensstäder är. Raimo,ställ din fråga om vad man kan göra för att utveckla industrin till rätt person; Carina Blanck (s) kommunalråd i Gävle.

Orsaken till frågan mot Maud Olofsson och Regeringen är säkert att media och väljare ska gå i fällan och skriva om Regeringens ansvar för arbetsmarknaden i länet men min erfarenhet är att journalisterna i länet är för skickliga för att gå i den fällan. Det är nog i såfall bara de statliga medierna som hakar på den problemformuleringen, de brukar vara lojala med Raimo.

Inga kommentarer: