Sidor

söndag 13 december 2009

Pressmeddelande som jag har skickat idag till lokalmedia.

PRESSMEDDELANDE 2009-12-13;

Med anledning av den debattartikel som de rödgröna presenterat i Gefle Dagblad angående turismsektorn uttalar Lars Beckman kandidat till Sveriges Riksdag för Nya Moderaterna följande;

Den Rödgröna vänsterkartellen vill ta bort arbetsgivaravgifternas reduktion för ungdomar 18-25 år och man även införa rätt till heltid genom lagstiftning.

Det är många ungdomar som arbetar just inom turism och servicesektorn i Gävleborgs län och genom att ta bort reduktionen för arbetsgivaravgifter för unga människor försämras arbetsmarknaden drastiskt för ungdomar.

- Det är bra att vänsterkartellen intresserar sig för arbetstillfällen inom turism och servicesektorn men de förslag som innebär att reduktionen för arbetsgivaravgifter för ungdomar 18-25 år försvinner försvårar branschens möjlighet att skapa arbeten för ungdomar. Om man dessutom kombinerar det förslaget med det förslag som ligger om rätt till heltid så blir man mycket bekymrad för turismsektorns möjligheter att utvecklas i länet om dessa förslag blir verklighet säger Lars Beckman, kandidat till Riksdagen för Nya moderaterna.

- Vänsterkartellen måste förklara på vilket sätt det blir fler arbetstillfällen för ungdomar genom att man chockhöjer arbetsgivaravgifterna och därmed kostnaden för företagen för ungdomar avslutar Lars Beckman

Inga kommentarer: