Sidor

måndag 28 december 2009

Politiskt styrda kommunala bolag i Gävleborg och Dalarna leds av män

Politikerna från det röd-gröna blocket brukar frekvent kritisera näringslivet för bristande jämnställdhet på ledande poster som VD eller styrelseordförande i det privata näringslivet. Nu har SVT Gävle-Dala granskat hur det ser ut med kvinnor på ledande positioner i de bolag som politikerna verkligen styr över, de kommunala bolagen, och av 80 kommunala bolag så är det 4 bolag av 80 (!) som har kvinnliga chefer.

Det klingar alltså falskt när vänsterpartierna även i årets valrörelse kommer att anklaga näringslivet för bristande jämnställdhet eftersom man i de bolag man verkligen har makten över, de kommunala bolagen, tillsätter manliga chefer.

Min uppfattning är att tjänster ska tillsättas efter kompetens och inte efter kön.

Det betyder att det i i vissa branscher kommer att vara en övervikt av kvinnliga chefer och i andra branscher kommer det att vara en övervikt av manliga chefer men det där kommer att jämnas ut över tid allt eftersom det blir fler män respektive kvinnor i olika yrkesgrupper.

Inga kommentarer: