Sidor

måndag 21 december 2009

Exporten..

I en osignerad ledare i Gefle Dagblad (när ska man börja sätta namn bakom ledaren?) skriver man idag om att Sveriges export kommer att öka under 2010 och 2011 men från en låg nivå.

GD skriver;
"Enligt statistiken har Sveriges export av varor och tjänster under året minskat med drygt 15 procent räknat i fasta priser. Sådana tapp i exporten har landet inte råd med. Mauro Gozzi anser att det inte beror på någon kostnadskris utan att vi tvärtom haft fördel av svag valuta."

Uppenbart måste vi få ännu bättre villkor för näringslivet så att vi klarar konkurrenskraften mot andra länder. Dte är också ett stort problem att det är för få små och medelstora företag som exporterar sina produkter från Sverige.

Inga kommentarer: