Sidor

måndag 21 december 2009

Bra med Barbro Holmberg!

Enligt GD och AB ska Barbro Holmberg träffa Maud Olofsson idag. Det är bra att Landshövdingen har fått uppdraget att hjälpa de som påverkas av strukturomvandlingen vidare till nya arbeten men fokus måste också enligt min mening ligga just på att hitta nya arbeten enligt det upplägg man hade i Söderhamn när man var i en liknande situation. Kalla projektet På spaning Efter Tillväxt i Gävle och knacka dörr hos alla företag i regionen och sätt företagens behov och önskemål i centrum. Det är det enda rimliga.

Inga kommentarer: