Sidor

söndag 8 mars 2020

Riksdagens bilnätverk besöker Blekinge

Pressinbjudan

Riksdagens bilnätverk besöker Svenska LCV-föreningen

Välkomna till ett möte mellan svensk fordonsindustri och riksdagspolitiker i Backaryd
Påbyggarbranschen är en viktig bransch för samhället. Tänk bara på alla färdtjänst-, service- transport- och räddningsfordon. Branschen står också för många arbetstillfällen. I debatten hamnar den trots det sällan i fokus. Vi vill genom att bjuda in Riksdagens bilnätverk till ett besök öka kännedomen om vår bransch och om vilka frågor som är viktiga för våra medlemsföretag. De inbjudna politikerna kommer bland annat få se produkter från Nordic Vehicle och få träffa företrädare för branschen för att diskutera vilka frågor som är viktiga för oss. Före lunch, vid 11.30, bjuder vi in media som då får chansen att träffa både politiker och företagare från branschen.

Om Svenska LCV-föreningen
Vi är en branschförening inom fordonsindustrin med 44 medlemsföretag från hela Sverige. Våra medlemsföretag arbetar med påbyggnadsutrustning för lätta, kommersiella fordon. Det kan handla om att utveckla kundanpassade inredningar och lyftanordningar, eller att utrusta räddnings- och utryckningsfordon.

Om Riksdagens bilnätverk
Riksdagens bilnätverk är ett initiativ inom Riksdagen som vill nyansera bilden av bilismens avgörande roll för vår mobilitet och som följer utvecklingen av bilismen. Nätverket startades för ungefär ett år sedan av fyra riksdagsledamöter.

Mer information
Kontakta Pontus Thureson på 076-547 48 22eller pontus.thureson@branschkansliet.se för mer information.

Läs mer om Svenska LCV-föreningen påwww.lcvf.se
Riksdagens bilnätverk har presenterat sig på bl.a. www.svt.se

Välkomna!


Med vänlig hälsning,

Pontus Thureson
VD
branschkansliet-logo-Byline
Branschkansliet är knutpunkten mellan företag och samhälle. Vi organiserar och administrerar verksamheten
för runt 30  branschföreningar och företräder ofta hela branschen; gentemot medier, myndigheter och politiken.
Vi är ofta remissinstans och är ett forum för gemensamma branschfrågor - som marknadsstatistik utbildningar,
mässor, event, certifieringar etc. Vi arbetar med näringslivsfrågor, är konkurrensneutrala och inte knutna till
någon arbetsgivarorganisation. Hos oss kan du få, juridisk expertis och utbildning i olika aktuella ämnen.
Vi är bra för branschen.

Inga kommentarer: