Sidor

lördag 22 april 2017

Seminarium om sjöfyllerilagen i Sveriges Riksdag. Känn dig varmt välkommen!


Den nya sjöfyllerilagen fyller snart sju år
– en rättsosäker lag som saknar legitimitet
och inte bidrar till sjösäkerheten?

Lagom till sommaren vill vi välkomna dig till ett spännande frukostseminarium om den nya sjöfyllerilagen som infördes för snart sju år sedan.

Ända sedan dess tillkomst har den världsunika lagen varit starkt kritiserad för att vara rättsosäker i tillämpningen, sakna legitimitet och inte minskat antalet allvarliga olyckor. Den nya sjöfyllerilagen kostar också samhället stora summor pengar, eftersom den är dyr att underhålla och har påverkat båt- och turistnäring negativt med intäktsbortfall som följd. Dessutom är påföljderna i jämförelse mycket hårda för små avsteg utanför lagens gräns. Allt fler röster höjs nu för att lagen måste utvärderas. Hur kan vi komma loss från grundet?

Tid: 17 maj klockan 07.30
Plats: Myntmatsalen, Sveriges Riksdag

Program:
07.30 Frukost
08.00 Jim Huzell, affärskonsult – Kort introduktion om vad frågan gäller.
Mats Edenius, professor – Vad vet vi om lagens effekter?
Ulf Hallström, tidigare chef för Sjöräddnings- och Beredskapsenheten på Sjöfartsverket - Hur bör
lagen utvärderas och vilka justeringar bör komma till för att främja säkerheten till sjöss?
André Persson, författare – Ett par smakprov från kommande bok ”Kustbevakningen - En berättelse
om myndigheten som gick på grund”
08.35 Diskussion och avslutande samtal
09.00 Seminariet slut

Meddela att du kommer till: lina.nygren@riksdagen.se

Om du kommer utifrån gäller följande – Ingång Riksgatan 1, där ska du anmäla dig till vakten. Medtag legitimation. Med anledning av att besökande måste passera riksdagens säkerhetskontroll, är det viktigt att du kommer i god tid.

Välkomna!
Maria Stockhaus (M)
Lars Beckman (M

Inga kommentarer: