Sidor

torsdag 27 april 2017

Pressmeddelande; Trots väderkaos och blixthalka i Sverige under veckan så planerar inte ansvarigt statsråd för översyn av lag som inte fungerar som det var tänkt!


Pressmeddelande;  Trots väderkaos och blixthalka i Sverige under veckan så planerar inte ansvarigt statsråd för översyn av lag som inte fungerar som det var tänkt!
 

I Sverige har vi en lagstiftning om dubbdäck med datum som sannolikt är anpassade efter Stockholms klimatzon (läs partikelhalter på Hornsgatan) . Man ska enligt lag ha vinterdäck till den 31 mars för att sedan ha bytt till sommardäck senast den 15 april. Sverige är ett avlångt land med olika klimatförutsättningar i de olika landsändarna. Att endast ha ett datum som ska gälla i hela landet blir ett för trubbigt verktyg, då det i mitten av april kan råda vinter uppe i Norrland. Det visar inte minst det trafikkaos som uppstod i Gävleborg och stora delar av Sverige under veckan.

Lars Beckman har ställt en skriftlig fråga till infrastrukturministern om hon är beredd att göra en översyn av lagen med anledning av det datum som finns inte fungerar som det var tänkt. Dels beroende på att bilister byter till sommardäck för tidigt och dels för att belastningen på Sveriges däckverkstäder blir för stor under kort tid.
 

- Jag tycker att en översyn av lagstiftningen vore på sin plats och att vi skulle kunna titta på Norges modell för dubbdäcksbyte. Där har man förlängt dubbdäckstillståndet två veckor i de nordligaste länen säger Lars Beckman (M) i en kommentar till ministerns besked.

 - Det är helt enkelt inte rimligt med ett datum i mitten av april i ett land där det inte är ovanligt att det förekommer halka snö och kyla till maj säger Lars Beckman vidare.

 
- Att ministern inte är beredd till en översyn av lagstiftning som går helt emot riksdagens nollvision för noll döda i trafiken är inte acceptabelt. En översyn kan ju visa om lagen fungerar som den var tänkt, och om den inte gör det, vilka åtgärder man ska vidta för att få en fungerande lag avslutar Lars Beckman.


Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot Gävleborg

070 361 36 96
 

Ministerns svar i sin helhet bifogas:

 
Svar på fråga 2016/17:1246 av Lars Beckman (M) Datum för däckbyte

 
Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att vidta en översyn av lagstiftningen och datumet rörande vinterdäcksbyte.

Enligt trafikförordningen (1998:1276) ska personbil klass I, personbil klass II med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil och lätt buss samt släpvagn som dras av sådant fordon,  vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december– 31 mars när vinterväglag råder.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar (TSFS 2009:19) innebär att dubbade däck får användas den 1 oktober – 15 april och även längre än så när det råder vinterväglag eller sådant kan befaras och detta motiverar att dubbade däck används.
 

Det är av största vikt att rätt däck används vid vinterväglag. Det senaste halvåret visar att det kan ske snabba omslag i väderleken. Det har varit kraftiga snöfall i Stockholm i början av november, halt väglag i delar av landet under påsken och en klass tvåvarning för snö i nordvästra Svealand och sydligaste Norrland i slutet av april. Trafiksäkerhet är en prioriterad fråga för regeringen. I september 2016 antogs en nystart för Nollvisionen – ett intensifierat arbete för trafiksäkerhet i Sverige.  Redan i dag får dock dubbdäck användas när vinterväglag befaras.  Just nu planeras ingen översyn av däckbestämmelserna men jag följer utvecklingen noga.

 

Stockholm den 25 april 2017


 

Anna Johansson

 


 

Inga kommentarer: