Sidor

onsdag 18 november 2015

Fullt naturligt att många blir upprörda när Gävle kommun brister i öppenhet och transparens

Att Gävle kommun brister i öppenhet och transparens är vanligt förekommande. Vi som är verksam i kommunstyrelse och kommunfullmäktige har inte tagit de beslut som nu leder till flyktingboende i Valbo. Det är självklart en brist, eftersom vi då kunnat ha en öppen debatt med ett fullgott beslutsunderlag. Beslutet hade kanske blivit lika, men då hade vi kunnat ställa krav på att de barn och unga som bor i Valbo, inte blivit så påverkade negativt.

En svår tid kräver svåra beslut men beslut ska tas på rätt sätt, i rätt instans och med öppenhet och transparens, och här har v mp s brustit än en gång. Att Valboborna gick man ur huse igår visar på frågans vikt. Nu är det extremt viktigt att det här blir den lösning på en månad som Gävle kommun har sagt.

Det är också viktigt att vi som bor i Gävle kommun inte skuldbelägger de människor som flyr för sina liv, när det är Gävle kommuns v mp s politiker som brustit i sin dialog. De som flytt hit ska självklart känna sig trygga och säkra i sitt temporära boende, där de får bo under mycket enkla förhållanden.

http://www.gd.se/gastrikland/gavle/upprord-stamning-pa-mote-om-flyktingboende


Inga kommentarer: