Sidor

fredag 23 oktober 2015

Det är helt orimligt att den populära delen av skolmaten tar slut i den kommunala skolan i Gävle

Med anledning av det har jag skrivit den här interpellationen till KF Gävle- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer: