Sidor

onsdag 19 augusti 2015

Politiker ska inte leka företagare - det leder oftast till miljonförluster för skattebetalarna...

I s styrda Gävleborg så har s v mp politikerna en förkärlek för att leka företagare. Det är faktiskt svårt att förstå varför inte de enskilda individerna startar egna företag, istället för att leka med skattebetalarnas pengar. Sanningen till att de inte gör det är sannolikt att de skulle lyckas väldigt dåligt som företagare...eftersom det inte är ovanligt med stora mångmiljonförluster...

Vindkraftsbolaget Samkraft är ett exempel på hur s v mp har låtit miljonerna rulla iväg. Värdefulla miljoner som istället hade kunnat användas till sänkt skatt, eller till förbättrad välfärd.

Många offentliga bolag och verksamheter drivs ofta mycket ineffektivt med stora kostnader för skattebetalarna som en allvarlig konsekvens. I Gävle ligger kommunalskatten väsentligt högre än för jämförbara kommuner, vilket betyder att en barnfamilj i Gävle får lägre köpkraft (konsumtionsutrymme) än motsvarande familj som bor i Uppsala Solna eller Nacka.

Det är inte rimligt och här har vi moderater och alliansen ett arbete att göra nu när s v mp inte har egen majoritet längre. Att se till att kommunalskatten i Gävle återställs till riksgenomsnittet av vad andra kommuner av motsvarande storlek har. Varför ska barnfamiljer i Gävle få en extra straffskatt jämfört med andra familjer i andra kommuner?

Då måste vi också effektivisera de kommunala bolagen och de offentliga verksamheterna. Det handlar inte om att medarbetarna ska springa fortare eller att de gör ett dåligt arbete, utan det handlar om overheadkostnader och sättet att organisera arbetet på. Jämför gärna en Ica butik med Konsum. Hur kommer det sig att Ica handlaren kan ha lägre priser ett bättre sortiment och en bättre butik än Konsum? Ica handlaren har ett personligt ansvar och ett personligt driv som den anställde inte har på motsvarande sätt, och därför blir det bättre. På samma sätt är det med välfärdsföretagaren som sitter uppe mitt i natten och gör sitt pappersarbete för att på dagen kunna driva verksamhet. Det är verkligheten  - långt borta från Jonas Sjöstedts och P1 morgons sluggerretorik. Kunderna är mer nöjda, personalen är mer nöjd i privata verksamheter - och kostnaden blir lägre för oss skattebetalarna. Det visar rapport efter rapport.

S V och MP är en utgiftskartell som har tappat greppet om både ekonomin och styret av Gävle och här kan alliansen nu se till att vi i det parlamentariska läge som råder skapa en bättre kommun för Gävleborna genom att få genomslag för vår politik. Det är inte naturlag att Gävle kommun ska toppa varje rankinglista - från fel håll.

Det blir en spännande höst i Gävle! Under s v mp första tid vid makten i Gävle har man åkt på förlust efter förlust i KS KF och nämnder. Precis som det ska vara när läget är 6 röda politiker 6 allians och 1 sd. i nämnderna. Gävle är inte en enpartistat längre i det avseendet.

 Det som är märkligt är att SD tre gånger aktivt har valt att stödja ett fortsatt s v mp styre i de skarpa voteringar som har varit om ordförande i KF, KS ordförande och ledningen av de kommunala bolagen, men det får väl de väljare som har borgerliga sympatier och som valde att proteströsta på SD fundera på hur klokt det var.
Inga kommentarer: