Sidor

fredag 3 juli 2015

Kommer elpriset i framtiden att bli så högt att vindkraften blir lönsam - så slås industrin ut.

Nästa vecka så ska Gävle kommunfullmäktige ta ett beslut om att köpa in det konkurshotade bolaget Samkraft. (eller vindkraftssnurrorna i bolaget). Förslaget har just nu en politisk majoritet bestående av s v c och mp. Med en röst överviktigt så vinner man i såfall voteringen i kommunfullmäktige.

Det vi vet om Samkraft är att det fram till idag har orsakat minst 50 miljoner i förlust för Gävleborna och de andra delägarna. Det vi också vet är att vindkraft är en krisbransch i Sverige idag. Normala elpriser för Sverige gör att elproduktion inte är lönsamt.

Att Sverige har konkurrenskraftiga priser är mycket viktigt för vår energiintensiva basindustri, och alla andra företag. Även det nya näringslivet som etablerar sig i Sverige förbrukar mycket el, och jag tänker på exempelvis serverhallar som Facebook i Luleå. Tillgång till energi till ett konkurrenskraftigt pris är och har varit en fördel för Sverige, med tanke på att vi ligger i den yttersta utkanten av Europa, där merkostnader alltid kommer till för transporter mm.

Gävle Energi har köpt en konsultrapport för 350 000 kronor för att värdera vindkraftssnurrorna och där har man även försökt att uppskatta priset på inkråmet i det konkurshotade Samkraft.

Om den värderingen skriver Arbetarbladet idag i en utmärkt artikel.

Nyckeln i artikeln är självklart den här meningen;
Sweco kommer inte med någon rekommendation hur kommunen ska göra.
– Vår rapport är ingen absolut sanning, den är bara en vägledning. I slutändan är det ändå så att det som det faktiskt är värt är vad säljaren är beredd att sälja för och köparen beredd att betala.

---

Man kan då notera att Samkraft är konkursmässigt och att man inte har några köpare på kö. Priset verkar ha satts av att skulderna i bolaget befinner sig nivån 190 miljoner. Om Gävle kommun skulle betala ett marknadspris på ca 100 - 120 miljoner så skulle det alltså kvarstå skulder i Samkraft. Varje kommun skulle få skriva av lån, och det verkar vara det som s v c och mp vill undvika, men överpriset på vindkraften kommer då att få bäras av fjärrvärmekunderna i Gävle Energi, eftersom Gävle Energi kommer att kompensera förlusterna i vindkraften med högre taxor på just fjärrvärme. Om du inte tror mig, kom ihåg var du läste det här först, när sedan taxehöjningen kommer.

Jag ställer även frågan i Arbetarbladet om du privat skulle köpa en bil värd 100 000 för 200 000. Förmodligen inte om du är någorlunda ekonomiskt bevandrad.

Finns det då några andra alternativ för det konkurshotade Samkraft? Ja, det gör det. En är att bolaget faktiskt får gå i konkurs och då blir det marknaden som i ett öppet förfarande av en konkursförvaltare som får sätta priset. Gävle kommun riskerar då sin borgen på ca 14 miljoner, men märk väl. Det är en engångsförlust.

Det andra alternativet är att Gävle Energi köper bolaget för ca 100 000. Då kvarstår det en skuld som alla andra delägare får täcka solidariskt mot bolaget med sin ägarandel för att täcka skulderna.

Det tredje är att man hittar en extern köpare som betalar vad bolaget är värt, och även i det fallet så får då delägarna täcka skulderna, dvs skillnaden mellan köpeskilling och marknadsvärde. Då skulle det också bli öppet och transparent vad det politiska högriskprojektet Samkraft har kostat skattebetalarna.

Egentligen är allt bättre än att c v mp och s köper in ett bolag för hundratalsmiljoner för någonting som kanske är värt hälften.

Man ska inte använda Gävlebornas pengar till svindlande affärer med luft. Det visar hela soppan med Samkraft och politiker och tjänstemän som vill leka företagare. Om det finns enskilda politiker eller tjänstemän i Gävle kommun som tror att det här skulle vara en god affär - tag nu chansen. Köp inkråmet i Samkraft. Gå till banken och visa er kalkyler, som ni vill att Gävleborna ska göra via beslut i KF. Vad säger banken? Skulle de bevilja lånet till er? Skulle de politiker och tjänstemän som vill göra den här affären vara beredd att skriva på en personlig borgen för köpet, på låt oss säga en miljon vardera? Garanterat inte. Politiker kommer och går men Gävleborna består. Vi har en av Sveriges högsta kommunalskatter eftersom s v och mp har för vana att göra kostsamma beslut, och respekten för Gävlebornas pengar verkar vara begränsade.

Jag hoppas att det finns enskilda ledamöter hos v mp s och c som kommer att bryta blockpolitiken och vara med och försöka stoppa denna tidernas sämsta affär i Gävle kommuns historia. Känner du personligen någon politiker i det blocket, försök påverka dem att komma till sans och inte göra denna usla ekonomiska affär.

Skulle bolaget vara värt 190 miljoner så skulle det innebära att elpriset blir så högt att hela vår basindustri slås ut. Tro mig, oavsett regering så kommer det sannolikt inte att inträffa. (om inte s viker sig för miljöpartiet fullständigt - men då borde IF Metall och LO bryta samarbetet med s) Därför är också kalkylen orealistisk om ett så högt pris på Samkraft.

Inga kommentarer: