Sidor

onsdag 25 juni 2014

V kräver egentligen skatteökningar med ca 200 miljarder!

Här kan du se att V egentligen vill höja skatterna med närmre 200 miljarder! Läs deras särskilda yttrande och läs även s i skatteutskottets reservation!

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/SkU33/
Inga kommentarer: