Sidor

tisdag 17 juni 2014

Positiva signaler från Arbetsförmedlingen!

SR Ekot rapporterar om Arbetsförmedlingens nya prognos över utvecklingen på arbetsmarknaden. Det är övervägande positiva signaler från dem. Politiskt kan vi aldrig vara nöjd förrän varje person som vill ha ett jobb - också får det.

SR skriver på sin hemsida:

– Jag tycker det ser ganska bra ut. Vi ser en långsamt fortsatt förbättring, enligt vår statistik, säger Mats Wadman, Arbetsförmedlingens analysdirektör.
Det är övervägande positiva tongångar när Arbetsförmedlingen i dag publicerar maj månads statistik över inskrivna, varsel och lediga platser.

Drygt 360 000 personer är i dag inskrivna som arbetslösa, vilket är ungefär 20 000 färre än förra året.

Men om antalet öppet arbetslösa stadigt minskat under våren visar siffrorna att minskningen är mer försiktig nu. Även antalet anmälda platser är fler än förra året, men ökningen var inte lika stark i maj som under februari, mars och april.

Det är också stora skillnader i landet. Arbetslösheten är lägst i regioner med stor tjänstesektor medan fler går arbetslösa i regioner dominerade av industrin.

Nu när trenden ändå går mot sjunkande arbetslöshet och fler anmälda jobb släpar vissa grupper, som exempelvis långtidsarbetslösa och funktionshindrade, efter. Där sjunker arbetslösheten inte lika snabbt. Det är ett tecken på en ekonomi på uppgång, menar Mats Wadman.

– När konjunkturen vänder och det inte är någon kraftig förändring, utan det går långsamt och blir bättre och bättre, så är det alltid så att de som får de lediga jobben är de som varit arbetslösa en kort tid och ungdomarna. Det ser vi nu, säger Mats Wadman.

Inga kommentarer: