Sidor

torsdag 14 november 2013

Pressinbjudan; Rundabordssamtal med företagare om hur jobben ska bli fler i Gävleborg!


PRESSINBJUDAN

 

2013-11-14

 
Hur ska jobben bli fler i Gävleborg? Riksdagsledamot Lars Beckman samtalar med företagare i olika branscher om vilka förbättringar och förändringar de vill se för att kunna anställa fler!

 
Alliansregeringen har arbetat konsekvent och målmedvetet  för att förbättra villkoren för företagen, samtidigt som man genom RUT- och ROT-avdrag, halvering av moms på mat på restauranger och jobbskatteavdrag stimulerat fler hushåll att ha möjlighet att köpa tjänster mm och genom jobbskatteavdraget gjort det mer lönsamt att arbeta.Gävleborgs län har alltjämt för hög arbetslöshet jämfört med kringliggande län. Därför är det viktigt att samtala med arbetsgivare om hur jobben ska bli fler i Gävleborg. Även TCO och LO har bjudits in till motsvarande rundabordssamtal men tyvärr tackat nej.Mot alliansens politik står fyra olika oppositionspartiers budgetförslag som innehåller skarpa förslag som höjd moms på mat på restauranger, höjda arbetsgivaravgifter för unga, införd kilometerskatt på 14 kronor per mil för tung trafik, avvecklad kärnkraft med höjda energipriser som följd, försämrade RUT- och ROT-avdrag samt borttagande av valfrihet i äldreomsorgen, samt vinstförbud för företag inom välfärdstjänster. 

Vad skulle förslagen innebära för företagare inom olika branscher i Gävle och Gävleborg? Riksdagsledamot Lars Beckman (M) anordnar fredagen den 15 november ett rundabordssamtal för att lyssna på arbetsgivarnas syn på oppositionspartiernas förslag och för att få konkreta förslag om hur företagen vill utveckla politiken som gör att de istället kan fler medarbetare.

 I samband med rundabordssamtalet presenteras även siffror ur flera rapporter från Riksdagens Utredningstjänst, som bland annat visar hur mycket en höjning av arbetsgivaravgiften för unga under 26 år skulle kosta för länets arbetsgivare och hur många färre jobb det skulle bli.

 Dessutom presenteras siffror som visar hur oppositionspartiernas budgetförslag skulle minska konsumtionsutrymmet för många barnfamiljer genom att S, V respektive MP:s budget skulle innebära en kraftigt minskad disponibelinkomst.

Medverkande:

 
Anna-Sofia Wallström – Gävle Chocolaterie

Carina Källberg -  Assistanspartner

Veronica Stjärnström - Assistanspartner

Joackim Carlsson – Sibylla

Anders Thelin – Skogsåkarna

Ulf Brodén – Snorre Maskin

Ann Sofie Orrsten – Städtjänst

Mikael Johansson – Aktiv revision

 
Lars Beckman (M), riksdagsledamot Gävleborgs län

samt prao; Didrik Elofsson, Engelska skolan klass 8

 
Media hälsas välkomna att delta i delar av runda bord-samtalet samt att ta del av siffrorna ur rapporterna från Riksdagens Utredningstjänst.

 
Tid: fredagen den 15 november

Plats: Moderaternas kansli, Drottninggatan 23, Gävle

 

Kontaktuppgifter:

 

Lars Beckman (M)                           

Riksdagsledamot Gävleborgs län                        

070 - 361 36 96                           

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Med vänliga hälsningar

Emilie Schelin

Politisk sekreterare

070 – 817 64 86

08 – 786 45 57


 

Inga kommentarer: