Sidor

torsdag 15 mars 2012

130 företagare i Hudiksvall på lunchmöte igår. Det moderata kommunalrådet Jonas Holm skapar förutsättningar för jobb medan s kommunalråd åker till Sydafrika.

Hudiksvall kommun har under sitt nya alliansstyre kraftsamlat på att skapa ett gott företagsklimat, till gagn för kommuninvånarna. Arbetslösheten har ökat kraftigt i Gävle det senaste året - där företagsklimatet har försämrats enligt den senaste mätningen - medan arbetslösheten inte alls har ökat i Hudiksvall där företagsklimatet har förbättrats. Det har alltså en stor betydelse för kommuninvånarnas möjlighet att få jobb hur jobbskaparna tycker att det är att verka i den egna kommunen.

Det är minst sagt märkligt att Carina Blank och Per Johansson, båda s kommunalråd - kan tycka att det är viktigt att resa till Sydafrika i den situation som Gävle befinner sig i. Deras agerande står i direkt motsats till hur det moderata kommunalrådet Jonas Holm agerar i Hudiksvall för att bidra till att skapa förutsättningar för jobb i den egna kommunen. I Hudiksvall arrangerar man 10 stora lunchmöten under året och kommunalråden gör ett stort antal företagsbesök för att försöka fånga upp politiskt vad kommunen ska göra för att bidra till jobb men det är klart - det är säkert ett varmt och skönt klimat i Sydafrika den här tiden på året. Det är inte rimligt att en kommun ägnar sig åt en egen utrikes och biståndspolitik utan det ska vi i Riksdagen sköta tillsammans med Regeringen.

Inga kommentarer: