Sidor

onsdag 22 februari 2012

Kommunens handplockade jurist levererade självklart det svar Blank mfl ville ha - men det finns ett avgörande fel i påståendet.

GD skriver om den beställda rapport som Carina Blank (s) gjort för att reda ut beslutsordningen runt Furuviksparken. Självklart är juristen handplockad för att avge det av s önskade resultatet. Det finns bara ett litet - men ack så viktigt men. Skulden var inte värdelös. I själva verket så sålde Widorsson som ägde 80 % av parken - Furuviksparken vidare med en vinst på över 20 miljoner. Hade parken gått omkull så kanske juristen haft rätt- men inte ens då hade det stämt - men nu gjorde alltså Widorsson ett klipp på över 20 miljoner vilket Arbetarbladet har skrivit om för sina läsare. Det fanns och finns alltså ett stort ekonomiskt utrymme för Widorsson att göra rätt för sig gentemot Gävleborna och skuldden var inte värdelös. Med tanke på det ekonomiska övervärde som fanns så var det helt enkelt inte rätt att skriva av skulden med hävisning till att fodran skulle vara utan värde. Det mest intressanta i rapporten är hur man motiverar sitt handlande 2004. Tänk om någon journalist skulle gå tillbaka och lusläsa det beslutsunderlag som fanns då för fullmäktigeledamöterna och sedan jämföra det med vad Ingemar Westin mm säger i den rapport som är avlämnad. Det verkar ha funnits en dold agenda som den högsta s-ledningen kände till och arbetade efter medan de som tog beslutet var helt förda bakom ljuset.

Om det är så att Stadshus AB styrelse inte har fattat ett korrekt beslut och orsakat ägarna - Gävle kommunfullmäktige och Gävleborna - en ekonomisk skada på minst 6.5 miljoner så vore det rimligt att pröva frågan om styrelseledamöternas personliga betalningsansvar i frågan.

Men det är viktigt att komma ihåg att det står Tom Widorsson och Park & Resort fritt att vilken sekund som helst betala tillbaka de 6.5 miljonerna till Gävleborna.

Inga kommentarer: