Sidor

fredag 28 oktober 2011

Tunga fordon och Trafikverket..

Två goda vänner till mig har fordon som väger över 3.5 ton, men som på grund av sin verksamhet inte kräver färdskrivare.

Nu har båda fått ett inbetalningskort från Trafikverket på 500 kronor per fordon, då Trafikverket tänker öka kontrollerna av färdskrivare, och vill ha täckning för sina kostnader för detta.

MEN de fordon som inte har färdskrivare behöver inte betala avgiften och man kan då tycka att det ska räcka med att skicka ett brev till verket där man klargör att så inte är fallet. Men eftersom det är ett myndighetsbeslut så ska man skicka en överklagan till Trafikverket som kommer att vidarebefodra detta till Förvaltningsrätten. Så nu ska alltså företagen lägga tid för att skriva brev och överklaga avgiften och sedan ska någon ta emot brevet och registrera det som är ett överklagningsärende hos Trafikverket. När detta är gjort så ska det brevet och handlingen skickas till Förvaltingsrätten som sedan ska fatta beslut i frågan.

För mig verkar det som ett enormt resursslöseri. Varför kunde man inte helt enkelt först skicka ut en förfrågan från verket och sedan skicka en faktura till de företag som faktiskt berörs av den ökade kontrollavgiften? Ska domstolarnas resurser tas i anspråk på detta sättet då det måste handla om tusentals fordonsägare som kommer att överklaga beslutet?

Inga kommentarer: