Sidor

lördag 16 oktober 2010

SJ sänker priset på pendlarkort till Uppsala efter den kraftiga kritik man fick för prishöjningen.

Idag skriver Arbetarbladet att SJ backar på den kraftiga prishöjning man gjorde på sträckan Gävle-Uppsala. Det var klokt av SJ att göra det, och det var bra att Mats Danielsson uppmärksammade den chockprishöjning som SJ gjorde.

Den lösning som finns på problemet med de mycket dyra priser som är på tågresor mellan Gävle Uppsala och Stockholm är självfallet att SJ utsätts för reell konkurrens. Jag var själv med på ett möte på Länsstyrelsen där SJ redogjorde för sin prissättningsfilosofi. VD för SJ var mycket tydlig. På sträckor där vi har konkurrens mot flyget och andra transportsätt är det billigare att åka med SJ och på sträckor där det inte finns konkurrens är det dyrare. (Det var ett direkt svar på en fråga från mig om hur det kunde komma sig att det var billigare att tåg mellan Göteborg och Stockholm än Gävle- Stockholm). Lösningen är alltså mer konkurrens för då kommer priserna att sjunka.

Det är viktigt i ett samhälle att hela politiken hänger ihop. Om det är för dyrt att pendla till jobben så kommer inte det stora flertalet att göra det utan istället välja att inte arbeta utanför den egna arbetsregionen. Därför är jobbskatteavdraget så bra men det räcker inte utan även tiden för pendling och priset måste gå ner. Det är också viktigt att tiderna i kollektivtrafiken anpassas så att fler kan pendla till jobben i vår vår region. Idag funkar det hyfsat till Gävle men det finns företag som har en stor verksamhet i Söderhamn där det inte går att pendla tillräckligt väl på helgerna. Samma problematik finns för företag i Hofors. Ska vi ha en politik för hela Sverige och hela länet måste dessa frågor lösas. Annars kan inte företagen välja att etablera sig i vårt län och vår region.

Inga kommentarer: