Sidor

fredag 29 oktober 2010

Motionsfloden.se har uppmärksammat min motion om husvagnsvikter och husbilsvikter!

Motionsfloden.se är en humorsida som skriver om motioner med hjälp av bilder...Klicka på rubriken så kommer du till sidan där man bildsatt min motion om vikter på husbilar och husvagnsvikter. Det är en motion som rör alla husvagnsägare och husbilsägare i Sverige.

Motionen i sin helhet är enligt nedan:

Motion 2010/11:T412 Anpassning av husvagns- och husbilsvikter
MER INFORMATION
Behandling av 2010/11:T412
MOT201011T412 (45 kbyte) Motion till riksdagen
2010/11:T412
av Lars Beckman (M)
Anpassning av husvagns- och husbilsvikter

--------------------------------------------------------------------------------

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över de regelverk som gäller husvagnar och husbilar med för låg lastförmåga.

Motivering

Dagens system vad gäller vikt på husvagnar och husbilar riskerar att sätta många förare i en prekär situation.

Som förare av dessa fordon litar man självfallet på dess registreringsbevis. Verkligheten visar dock att den vikt som står i registreringsbeviset ofta inte överensstämmer med fordonets totala vikt. Konsekvensen av detta kan bli att man gör sig skyldig till ett trafikbrott. Själva problematiken i detta är att det inte på något sätt är olagligt att sälja husvagnar och husbilar med extremt låg lastvikt.

Det som är viktigt är att man gör förändringar så att inte ont anande förare av husvagnar eller husbilar riskerar dyra böter eller att mista sitt körkort vid en kontroll för att man kört ett fordon med för tung kombination.En lösning på problemet skulle vara att se över regelverket beträffande husvagnar och husbilar med för låg lastförmåga.

Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 27 oktober 2010

Lars Beckman (M)

Inga kommentarer: