Sidor

onsdag 27 oktober 2010

Idag har jag motionerat om att Högskolan i Gävle skulle kunna bli en del av Uppsala Universitet.

Det är viktigt att våga kunna tänka nytt och självkritiskt. Jag har därför väckt en motion till Sveriges Riksdag om att Högskolan i Gävle borde inleda ett mycket nära samarbete med Uppsala Universitet eller till och med att man skulle kunna en del av detsamma.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inleda ett nära samarbete mellan Högskolan i Gävle och Uppsala Universitet.

Motivering
Högskolan i Gävle har haft och har vällovliga ambitioner att utvecklas till ett universitet. En minst lika bra väg att gå i det närmsta perspektivet är att Högskolan i Gävle inleder ett mycket nära samarbete med Uppsala Universitet. En annan möjlig utveckling är att Högskolan i Gävle i förlängningen skulle kunna bli en del av Uppsala Universitet.

Det skulle ge en högre status för både studenter och personal. Det skulle också bli en högre kvalité för dem som idag är verksamma på Högskolan i Gävle. Det är inte ovanligt att studenter väljer bort Högskolan i Gävle som ett förstahandsalternativ, men om det vore en del av Uppsala Universitet skulle det även bli mer attraktivt att bo och studera i Gävle.

Det finns givetvis också nackdelar med ett sådant förslag där ledningen skulle sitta på annan ort och möjligheterna till självbestämmande skulle gå förlorad i viss utsträckning. Men det som är viktigast för länet är att det bedrivs en utbildning av hög kvalité i regionen med en högskola/ett universitet som bidrar till länets och Sveriges utveckling samt lockar till sig de bästa lärarna, forskarna och studenterna i Sverige.

Det finns även skäl att se om det är någon del av det som idag bedrivs på Uppsala Universitet som skulle kunna vara möjligt att i eget namn bedrivas i Gävle och på sätt föra över kunskap till Högskolan i Gävle.

Med ovanstående motivering vore det önskvärt med en översyn om ett framtida samarbete mellan Högskolan i Gävle och Uppsala Universitet.
Stockholm den 27 oktober 2010
Lars Beckman (M)

Inga kommentarer: