Sidor

fredag 5 mars 2010

Alex Schulman som berättar om hur man skaffar nätverk lockar många att anmäla sig!

På Arbetarbladet.se kan man få en gratisbiljett till nästa veckas föredrag av Alex Schulman mfl på spegeln. Det är många som redan idag har hämtat ut sin gratisbiljett via Arbetarbladet så det kommer säkert att bli fullsatt.

Inga kommentarer: