Sidor

fredag 13 april 2018

Regeringen har tappat kompassen helt!

Sveriges funktionsnedsatta har fått se sina livsvillkor försämras kraftigt sedan mp/s regeringen tillträdde. @RBU_Riks gör med små resurser ett fantastiskt opinionsbildningsarbete för att belysa hur familjers liv slås sönder när personlig assistans tas bort. Att en kvinna som fick sin assistans indragen dog på toaletten i Malmö är så ovärdigt Sverige.

Regeringen inför istället subvention av - båtmotorer och elcyklar för vuxna arbetsföra personer. Absurt och en regering som har tappat kompassen helt för vad som är viktigt att prioritera i ett samhälle måste bytas ut.

https://www.aftonbladet.se/bil/a/Kvqe44/klart-bidrag-for-kop-av-elmotor-till-baten

torsdag 12 april 2018

Äntligen! Klart för gårdsförsäljning av öl och vin i Sverige!


Pressmeddelande
2018-04-12

Historiskt besked i Sveriges riksdag!  Majoritet i Sveriges riksdag för att införa gårdsförsäljning

I dag den 12 april togs ett historiskt beslut i Socialutskottet i Sveriges riksdag. Allianspartierna enades om att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin, och lägger nu fram ett gemensamt förslag.
Förhandlingar och diskussioner har pågått under en längre tid mellan allianspartierna om att försöka hitta en gemensam möjlighet att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin i Sverige. 

Alliansen lägger nu fram ett gemensamt förslag, vilket innebär att man föreslår att en lagstiftning skall framarbetas som möjliggör gårdsförsäljning. Av förslaget framgår att detta skall ske under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas. Då Sverigedemokraterna yrkat bifall till Alliansens förslag finns nu för första gången en majoritet i Sveriges riksdag för att införa gårdsförsäljning.

-          I Gävleborg har det vuxit fram och växer fram många spännande företag som kommer att gynnas av den kommande gårdsförsäljningen av öl och vin säger riksdagsledamot Lars Beckman i en kommentar till beslutet. Mikrobryggerierna av öl kommer att utvecklas än mer och man kan också se framför sig att vi kommer att få vinproducenter i Gävleborg med gårdsförsäljning säger Lars Beckman vidare.  

–     Det är mycket glädjande att vi hittat en väg i samförstånd för att lösa denna fråga i Alliansen. Detta kan komma att betyda mycket för landsbygden och skapa många nya arbetstillfällen inom allt från produktion till turism. För oss Moderater har alltid småföretagarna varit viktiga, och vi kan genom detta förslag nu underlätta och ge många småföretag nya möjligheter, säger Camilla Waltersson Grönvall (M) som är Moderaternas socialpolitiska talesperson.

–     Detta är en lagseger för allianspolitiken och det är ett stort steg för landsbygden och ger nu helt nya möjligheter att utveckla gårdsförsäljningen av öl och vin. Detta kommer att kunna skapa många nya jobb på landsbygden både inom själva produktionen men också inom besöksnäringen, säger Sten Bergheden (M), Moderaternas landsbygdspolitiska talesperson.


Beslut i frågan kommer tas i riksdagen den 26 april 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Camilla Waltersson Grönvall, Moderaternas socialpolitiska talesperson
Telefon: 070-818 25 16

Sten Bergheden, Moderaternas landsbygdspolitiska talesperson
Telefon: 070-357 47 54

Lars Beckman, Riksdagsledamot M Gävleborg
Telefon: 070-3613696

tisdag 10 april 2018

Sverige är en rättstat!

Sverige är en rättstat och det betyder att man följer domstolsbeslut. Något annat vore otänkbart. Det är bra när frågor prövas av domstol och det är bara att vara tacksam för att en medborgare i Gävle överklagade ett beslut så att det blev klarlagt vad som gäller. Vi moderater som parti i Gävle ifrågasätter inte domstolens beslut vilket tydliggjorts klart och tydligt av kommunstyrelsens ordförande Patrik Stenvard.

måndag 9 april 2018

Besök i Sandviken på Göranssonska gymnasiet med Unionen

Idag blir det besök på Göranssonska gymnasiet i Sandviken på inbjudan av Unionen tillsammans med kollegorna i riksdagen från länsbänken. Rundvandring på skolan med elever på skolan. Därefter samtal med personer från och presentation av arbetsmiljöutbildning. Avslutas med samtal kring Unionens hjärtefrågor.

söndag 8 april 2018

Har socialdemokraterna genom Seko tappat all vett och sans? Borde inte företagen ha snöröjt i vinter?

Jag har nyss suttit i ett långt telefonsamtal med en förtvivlad samhällsentreprenör. Det här företaget utför snöröjning på entreprenad till statliga myndigheter och verk i norra Sverige.

Som alla vet så har det varit en rekordvinter i Sverige med kyla och snö i en omfattning som saknar motstycke. Företagen och deras medarbetare har slitit förtvivlat för att hålla igång vägar och järnvägar och det är närmast heroiska insatser som har gjorts för att vi ska klara denna extraordinära vinter där möbelhus i Norrbotten har rasat av snötyngden liksom ladugårdar över hela Norra Sverige mm.

Vad gör då socialdemokraterna genom sina organisationer LO och Seko? De ser en möjlighet till intäkter för sig själva.

I kollektivavtalen så har man rätt att granska företagens tjänstgöringslistor och övertidsuttagen och andra frågor genom de centrala avtalen. Om en medarbetare har jobbat för mycket (den anställde har självklart fått sin lön) så har fackförbundet rätt till skadestånd för brott mot kollektivavtalet. I vart fall så är det så SEKO i det här fallet har tolkat avtalet. Vad Svenskt Näringsliv och ME tycker om den tolkningen vet jag inte men bara att socialdemokraterna via LO och Seko vill utnyttja närmast naturkatastrofer till att plocka in pengar till verksamheten är stötande. Så panik kan det väl inte vara i valfonden för en socialdemokraterna i höst?

Vad tycker Seko att beställaren och utföraren skulle ha gjort? Struntat i att snöröja järnvägen och vägarna i vinter så att inte allmänheten kunde komma fram?

Efter den här vintern när många entreprenörer har jobbat till max så ska man nu sitta och kopiera tjänstgöringslistor till seko som ska begära ersättning för brott mot kollektivavtalen. Jag hoppas att Svenskt Näringsliv och ME kallar SEKO till möte och försöker hindra detta så långt det går.

I nödsituationer så uppstår det behov av alla viktiga samhällsgrupper att man hjälper och stöttar varandra men uppenbarligen ser sig inte SEKO som en del av det systemet och den svenska modellen utan man ser en möjlighet till intäkter för fackförbundet och arbetarrörelsen. Det känns inte bra helt enkelt.

Så för att vara tydlig så att inte det här blogginlägget kan missförstås:

Företag och medarbetare ska tillsammans se till att det finns en god arbetsmiljö genom en öppen och rak kommunikation. Det verkar fungera också eftersom företag till skillnad från den politiskt styrda offentliga sektorn har mycket låga sjuktal.

1. Ja, företag ska följa arbetstidsregler regler och lagar mm.
2. Ja, företagen och fackförbund ska följa kollektivavtalen
3. När det är extraordinära situationer så krävs det extraordinära insatser av alla.
4. Det är inte förbjudet att använda sunt förnuft. Om det snöar så att vägar och järnvägar inte är framkomliga och det finns möjligheter att lösa den situationen - då gör man det.
5. Seko borde inte försöka utnyttja naturkatastrofer till att då kräva skadestånd av företag.


onsdag 4 april 2018

Ett missat kryss ska inte orsaka att ett helt livs besparingar försvinner!


Ett missat kryss ska inte kunna orsaka att ett helt livs sparande går om intet. Jag ryter i mot försäkringsbolaget Skandia i dagens Arbetarbladet
https://www.arbetarbladet.se/gavleborg/gavle/orimligt-agerat-av-skandia-nu-blir-stens-forlorade-forsakringspengar-en-fraga-for-riksdagen

måndag 2 april 2018

Dags att lämna Byggnads om du inte är socialdemokrat?

Är du inte troende bokstavstrogen socialdemokrat så bör du alltså lämna Byggnads som tänker arbeta för ett politiskt parti i valrörelsen. I andra länder kallas det korruption när intresseorganisationer försöker påverka valutgång via ekonomiska och personella bidrag.

http://www.gd.se/opinion/insandare/byggnads-gavledala-vi-ska-arbeta-for-en-socialdemokratisk-valseger

söndag 25 mars 2018

Miljöpartiet tillät effektivt gift för råttor på södermalm men...

När det blev för mycket råttor på södermalm så tillät Miljöpartiet ett effektivare gift för att lösa problemet. Samma miljöpartiet försvårar effektiv myggbekämpning i Nedre Dalälven. Det är skillnad på vi och dom? Ser fram måndagens IP debatt då miljöministern ska få förklara skillnaden.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/myggbekampning_H510431

söndag 18 mars 2018

Företagsbesök i Ockelbo

Ser fram emot att besöka Ockelbo imorgon måndag där jag ska göra tre företagsbesök med Anders Nordlander . Vill fler haka på? Hör av dig till mig eller Anders. Vi gör första besöket i Lingbo klockan 9 😊

torsdag 15 mars 2018

Vill s även förbjuda Unga Örnar?

För att arbeta på Unga Örnar krävs det att man delar arbetarrörelsens värderingar. Runt om i Sverige driver Unga Örnar fritidsklubbar på entreprenad. Nu när s vill förbjuda religösa friskolor pga påverkansrisk - vill man då även förbjuda Unga Örnar verksamhet? Det borde ju vara den logiska slutsatsen?

tisdag 6 mars 2018

73000 miljoner i skattehöjningar sedan 2014

Det är ju inte så att det direkt har saknats skattehöjningar under den här mandatperioden.

Här är hela listan med brasklappen att den ständigt fylls på med nya förslag.

Skattehöjningar under mandatperioden:

Miljarder kronor

Vårändringsbudgeten 2015:

Höjd arbetsgivaravgift ungdomar 19,15
Höjd skatt på bekämpningsmedel 0,01
Höjd skatt på naturgrus 0,02
Höjd skatt på termisk effekt, kärnkraft 0,25
Slopat läx-RUT 0,05

Budgetpropositionen för 2016
Höjd marginalskatt 2,71
Fryst nedre skiktgräns 1,67
Slopad skattereduktion gåvor 0,25
Försämrat ROT 5,57
Försämrat RUT 0,09
Höjd arbetsgivaravgift äldre 1,72
Höjd ISK- och kapitalförsäkringsskatt 2,00
Slopad slussningsregel i momssystemet 0,05
Slopad avdragsrätt pensionssparande 1,36
Slopad avdragsrätt förvaltningsavgifter 0,18
Anpassning av investeraravdraget 0,02
Höjd energiskatt bensin o diesel 4,03
Höjd skatt bensin o diesel, indexering 2,52
Ändrad beskattning biodrivmedel 0,15
Förändrat undantag från skatteplikt elektrisk kraft 0,19
Höjd moms på bio 0,21

Budgetpropositionen för 2017

Låg uppräkning av skiktgränser 1,26
Försämrade avdragsmöjligheter resor 0,34
Avdragsförbud vissa efterställda lån 1,65
Slopat representationsavdrag 1,03
Kemikalieskatt 1,98
Diverse elskattehöjningar 0,22
Höjd tobaks- och alkoholskatt 0,35
Höjd energiskatt på el 3,08
Vårändringsbudgeten 2017
Ändrad beskattning överlåtelse av fastighet till jur person 0,42

Budgetpropositionen för 2018

Höjd skatt för utlandsbosatta 0,37
Ändrad beräkning av bilförmån 0,10
Höjd fordonsskatt (bonus-malus) 2,22
Höjd CO2-skatt i värmesektorn 0,08
Flygskatt 1,37
Förmånsbeskattning av privat hälso- och sjukvård 1,17
Höjd beskattning ISK och kapitalförsäkring 0,79
Skatt e-cigaretter 0,05
Indexering av miljöskatter 0,26
Nya skatteregler för företagssektorn 1,56
Resolutionavgiften 3,00

Summa 63,88

Ändrade skatteregler för fastighetssektorn* 9,50

Summa 73,38

torsdag 1 mars 2018

Nu kör vi mot valseger i Gävle 😊

Idag är det 1 mars och Gävle har fått en ny kommunstyrelseordförande i Patrik Stenvard och en ny kommunfullmäktigeordförande i Margaretha Larsson ! Ett stort lycka till med era viktiga uppdrag!

M och alliansen i Gävle kommun behöver en viktig omstart och rivstart efter en tid av vakuum. Nu kör vi mot valseger i september på alla tre politiska nivåer 😊

torsdag 22 februari 2018

M om LSS

Moderaterna om LSS:

Det fanns inbyggda oklarheter och svårigheter från assistansreformens start avseende huvudmannaskapet; frågan behöver utredas utförligt. Vi ser att ett fortsatt delat huvudmannaskap har inbyggda brister och kommer att noggrant analysera utredningens eventuellt kommande förslag gällande huvudmannaskap.

Vi har inga förslag om 12/80-årsgräns som tas upp av utredningen. Moderaterna värnar om att de människor med funktionsnedsättningar som har rätt till personlig assistans och annat stöd inom LSS ska få det. Detta kräver ett helhetsperspektiv byggt på långsiktighet och ansvarstagande. Det krävs en helhetssyn som ser hela människan, inte enbart ett system. Den lagstiftning som ska tas fram ska vara rättssäker, överblickbar, ansvarstagande och långsiktig.

LSS och assistansreformen är för oss en viktig frihetsreform och vi värnar om reformens långsiktiga legitimitet. Vi kommer efter ovan riktlinjer ta ställning till enskilda sakfrågor i riksdagen efter noggrann analys och balanserade överväganden. Det är sakinnehållet som avgör. Vi anser att lagar och regelverk rörande LSS ska utformas så att de personer som behöver samhällets stöd allra mest ska få det – exempelvis funktionshindrade med rätt till personlig assistans.

När det kommer till utförare anser vi att en mångfald ger högre kvalitet och ökad valfrihet åt alla personer som är i behov av personlig assistans. Det vill vi värna och utveckla. Det bör betonas att denna valfrihet riskeras om regeringens och Västerpartiets förslag om vinsttak genomförs. Då kan många med personlig assistans komma att mista sin nuvarande utformning av sitt stöd när företag och utförare tvingas lägga ned sin verksamhet.

söndag 18 februari 2018

Grattis!

Ett stort varmt grattis till Margaretha Larsson som har nominerats av KF gruppen Gävle (M) ikväll som ny ordförande i kommunfullmäktige efter Patrik Stenvard. Valet sker imorgon på kommunfullmäktige

lördag 17 februari 2018

Marharetha Larsson föreslagen till ny ordförande i Gävle kommunfullmäktige - klokt förslag!

Mycket glädjande att se att valberedningen i KF gruppen Gävle föreslår kloka och kompetenta Margaretha Larsson till ny ordförande i Gävle kommunfullmäktig efter Patrik Stenvard . Hon har en hög integritet och en gedigen erfarenhet av politiken i Gävle och kommer att leda oss debattglada kf ledamöter genom sammanträdena 😊 ( säkert kommer några av oss att få en vänlig tillrättavisning när vi blir för debattglada i stridens hetta ) Ewa Thalén Finné får ge goda råd på vägen.

torsdag 15 februari 2018

Nystart för Alliansen och Moderaterna i Gävle kommun

På måndag kommer min partivän Patrik Stenvard att väljas till ny kommunstyrelseordförande, om kommunfullmäktige så beslutar. Vid samma möte kommer vi då även att välja en ny ordförande i Gävle kommunfullmäktige, och som en konsekvens av de ev. valen så kommer vi även att välja ett nytt regionråd i opposition i Region Gävleborg.

Jag tycker att det blir ett utmärkt tillfälle till nystart för såväl Moderaterna i Gävle som för alliansen som helhet. Det är fullt naturligt att många - såväl politiker som tjänstemän -har varit avvaktande till det att vi i M skulle få fram ett nytt namn som kommunstyrelsens ordförande. Det fanns och finns många goda kandidater i ett så stort parti som Moderaterna men vid en samlad bedömning kom vi fram till att Patrik Stenvard i det här läget är den kandidat som kommunfullmäktigegruppen tror kan leda oss till den valseger som Gävleborna kräver av oss i september. Patrik hade också störst stöd i provvalet som genomfördes bland våra medlemmar. För egen del meddelade jag valberedningen att jag inte ville stå högt på KF listan eftersom mitt fokus är Sveriges Riksdag.

Allt annat än en valseger för M och alliansen är ett misslyckande vilket vi är tydliga med.  Det gäller såväl i Gävle kommun som i riksdagen och Region Gävleborg.

Att det går fort att göra en nystart visar vi moderater på nationell nivå där Ulf vinner ett stort förtroende hos svenska folket, och med det så följer också positiva opinionssiffror för vårt parti.

Gävle saknar inte utmaningar. Vi har ett företagsklimat som måste förbättras, arbetslösheten måste ned, vi måste bygga mer småhus, tryggheten måste förbättras liksom både våra skolor och äldreomsorg.

S V MP har styrt Gävle fram till för några år sedan alltsedan rösträtten infördes och det säger sig självt att man inte vänder en supertanker på några få år. Gävle kommun ska vara en serviceinstans för Gävleborna liksom en sparringpartner till våra företag. Det är företagen i Gävle som skapar sysselsättning och ekonomisk tillväxt - och det måste vi i Moderaterna och alliansen skapa förståelse för på alla politiska nivåer.

Gävle har ett utmärkt geografiskt läge där vi kombinerar det norrländska lugnet med närheten till Stockholms puls - och intensiva arbetsmarknad. Gör vi rätt saker den närmsta tiden så kan vi få en mycket positiv utveckling i våra fina vackra kommun. Det är också viktigt att Gävle som största kommun i länet tar på sig ledartröjan för hela länet. Här finns det fortfarande mycket att utveckla.

Även till posten till kommunfullmäktiges ordförande finns det många skickliga kandidater i vårt parti och vi i Moderaterna har ett extra gruppmöte på söndag kväll där partigruppen kommer att nominera en ny person efter Patrik som sedan väljs på måndag.

När de valen är gjorda så kommer då fokus att ligga på dels vad Patrik Stenvard  kommer att göra för riv och nystart tillsammans med våra nämndsledamöter i M och alliansvänner men sedan även valet till nytt regionråd.

Det är regionfullmäktigegruppen som väljer sin kandidat och det finns även här många skickliga kandidater att välja på. Maria Molin gör ett mycket gott jobb och eftersom hon är från Hälsingland så är det inte otänkbart att regionfullmäktigegruppen kommer att söka efter ett namn från Gävle så att hela länet är representerat i vår regionledning.

Nu kör vi emot valseger i Gävle kommun, Region Gävleborg och Sveriges Riksdag!


Inbjudan till livsmedelsseminarium. Ljusdals kommun har som exempel framgångsrikt drivit projektet Sustainable food 2.0


Inbjudan till livsmedelsseminarium

Socialdemokraterna och Moderaterna bjuder in till seminarium,
den 8 mars på riksdagen, kl. 12.00 – 15.00

Det växer fram en ny innovativ cirkulär näring av fisk och grönsaker över hela landet. Stora investeringar planeras och potentialen kan beskrivas som omfattande. Det finns redan anläggningar i 27 av Sveriges kommuner, exempelvis Härnösand, Göteborg, Ljusdal, Nyköping och Bjuv och på flera andra platser i hela Sverige.

Våra regelverk och finansieringsmöjligheter är dock inte anpassade för att underlätta och stimulera utvecklingen mot denna cirkulära produktion. Vi har nu chansen att bygga upp en hållbar miljardindustri som ökar landets självförsörjning av fisk och grönsaker samtidigt som folkhälsomålen kan förverkligas och vår sårbarhet i avstängningstider minskar.

Vi vill delge Er:

·         Våra erfarenheter

·         Möjligheter och utmaningar vi ser för Sverige

·         Hur gamla regelsystem och okunskap om denna nya näring bromsar och hindrar.

·         Vad vi bedömer behöver göras. Hur den lagstiftande makten kan hjälpa till.

SLU/SSEC har tillsammans med Ramboll Sverige AB arbetat med denna fråga under längre tid, där ambitionen är att utnyttja senaste teknologi, restflöden av energi och kunskap för att utveckla kommersiellt konkurrenskraftiga cirkulära produktionskoncept med minimal miljöpåverkan.

Refarm är en ny organisation på framväxt – ett nätverk kring möjligheterna för ny och ökad hållbar matproduktion som ökar landets självförsörjningsgrad. Refarm 2030 har snabbt etablerat sig som ledande nationell drivkraft bakom fisk- och grönsaksproduktion i städer och på landsbygd.

Ljusdals kommun har som exempel framgångsrikt drivit projektet Sustainable food 2.0 tillsammans med Ramböll Sverige under ca 2,5 år. Flera andra liknande projekt finns över hela landet, urbant och ruralt.

Deltagare:

Företeträdare för SLU/SSEC och Refarm.

Program och deltagarförteckning kommer att skickas om några dagar.

 

Plats: Nubiska rummet, Riksdagshuset Östra, Ingång – Riksplan, Norrbro

 

Lars Beckman                                                         Monica Haider

Moderaterna, Riksdagsledamot                         Socialdemokraterna, riksdagsledamot                                    

                                                                                

 

Anmälan görs med namn och epost senast den 5 mars till Monica.haider@riksdagen.se

 

Välkomna

Seminarium- Regelförändringar för att underlätta förvaltning av enskilda vägar


INBJUDAN

 

Seminarium- Regelförändringar för att underlätta förvaltning av enskilda vägar

 

Tid:   Onsdag den 28 februari  kl 10.00-11.30

Plats :  Riksdagshuset, lokal  RÖ2-10

Entré Norrbro 1 B, Riksdagshuset  östra ( RÖ)

Väghållning handlar om byggande och drift av väg. Staten via Trafikverket, kommuner, vägföreningar eller enskilda fastighetsägare är väghållare för olika typer av vägar.

Enskilda vägar utgör den allra största delen av Sveriges vägnät. Det rör sig om totalt 44 000 mil, varav endast 7 800 mil får statsbidrag. Det finns 35 000 samfällighetsföreningar som förvaltar enskilda vägar, och över 2 miljoner fastigheter har andel i skötseln av dessa vägar.

 Fastigheternas andelstal är i mycket stor utsträckning inaktuella, och uppgifter i fastighetsregistret om andelstal saknas eller är felaktiga. Det beror på att nya fastigheter har tillkommit och att användningen av fastigheter förändrats utan att andelstalen ändrats.

Kartläggningar visar att minst 5 000 lantmäteriförrättningar skulle behöva göras varje år under ett antal år för att åtgärda felaktigheterna i andelstalen.
 

Problemen med uteblivna och även försenade lantmäteriförrättningar behöver lösas. Sedan flera år tillbaka ligger hos regeringskansliet ett förslag från riksförbundet för enskilda vägar (REV) om förenklingar för att snabba på och minska kostnaderna för ändra andelstalen. Ett stort antal motioner ligger nu i riksdagen med förslag på en lagöversyn.

 

Syftet med seminariet är att

·        belysa de problem som råder med nuvarande regelverk

·        belysa föreslagna åtgärder för att förenkla och underlätta förvaltningen av landets alla vägsamfälligheter

 

Ansvarig för seminariet är bl a Advokat Uno Jakobsson ordförande Riksförbundet enskilda vägar.

Deltagare bjuds in från riksdagen, regeringskansliet, myndigheter, markägar- och väghållningsorganisationer samt transportsektorn.

 
Anmälan av deltagande görs till hadi.ala.hadi@riksdagen.se märk anmälan seminarium 28 februari

 
Samt glöm inte att ta med dig giltigt ID kort för inpassering. Kom senast 9.45 för inpassering i god före seminariet om du är extern gäst.

 

Lars  Beckman                              Leif Nysmed

Riksdagsledamot (M)                     Riksdagsledamot (S)

 

Vilka reformer krävs för att förbättra integrationen? Är mer företagande vägen framåt för att stärka etableringen?

Inbjudan: Riksdagsseminarium om ett av valårets hetaste frågor

 
Vilka reformer krävs för att förbättra integrationen? Är mer företagande vägen framåt för att stärka etableringen?

 

Onsdagen den 14 mars kl. 11.30 – 13.00 bjuder riksdagsledamoten Lars Beckman in till lunch- seminarium om jobbskapande som grunden för integration i gästmatsalen i Riksdagen.

 
Sverige står med tydliga problem på arbetsmarknaden. Även om sysselsättningsgraden är hög är strukturarbetslösheten bland unga och utrikes födda påtaglig. Problemen i utanförskapsområden är därtill problematisk. Under mandatperioden har ett antal åtgärder införts för att åtgärda problemen, men är de tillräckliga? Och hur kan politiken medverka till att integrationen stärks genom fler riktiga jobb i riktiga företag?


Medverkande

Jan Edling, tidigare LO-ekonom och nu aktuell med rapporten ”den svenska arbetsmarknaden under 3 decennier”, föredrar sin rapport i korthet och aktuell problembild .

 Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv, ger aktuell bild av läget på arbetsmarknaden och en kort genomlysning av aktuella reformer under mandatperioden. Han redogör även för näringslivets reformprioriteringar under kommande år.

Anastasia Georgiadou, VD för Almninia Assistens, ger sin syn på hinder och möjligheter för företagande och vilka problemområden som behöver lösas för att stärka jobbskapandet. 

 Joakim Carlsson, VD för Sibylla, berättar om sin verksamhet vilka möjligheter som ges med fler inträdesjobb och företaget som jobbmotor och integrationsmotor.

Tarek Malak, franchisetagare på Sibylla och utsedd till årets framtidschef 2017 av tidningen Chef.

Siavosh Dirakthe, social entreprenör och föreläsare

Seminariet avslutas med en paneldiskussion och samtal med publiken.

 Moderator: Siri Steijer, programansvarig arbetsmarknad på Timbro

………………….

OSA senast tisdagen den 9 mars till:


 

söndag 11 februari 2018

Kvotering eller bästa laget till OS?

Vad tycker du? Ska Sverige alltid skicka de bästa idrottarna till OS så att Sverige vinner medaljer eller ska v s fi och mp kvoterings/identitetspolitik användas även på idrottsområdet? Vad tycker du? Kvotering eller bästa laget?

Vem är Johan Berg? Läs Rebecca Uvell genomgång så ser du

Om du är nyfiken på vem Johan Berg är som skriver debattartiklar och försvarar arbetsförmedlingen, kan du läsa @RebeccaWUvell blogginlägg. Att en statlig myndighet försöker påverka både myndigheter och valutgång är helt oacceptabelt! #svpol #svepol
https://uvell.se/2018/01/23/vem-ar-johan-berg/

lördag 10 februari 2018

Premiär i alkoholbranschen på måndag 😊

På måndag gör jag min premiär i alkoholbranschen då jag ska göra prao hos Systembolaget i Hemlingby 😊😊

Idag är det nomineringsstämma för M i Gävle då KF listan ska fastställas!

Idag är det nomineringsstämma i Gävle där Moderaterna ska bestämma hur kommunfullmäktigelistan ska se ut inför 2018 års val. Det är många duktiga personer som är kandidater och det känns väldigt tryggt och roligt att få möta väljarna i Gävle tillsammans med våra skickliga moderater i Gävle. Det är när vi går hand i hand och jobbar tillsammans på alla politiska nivåer som vi får bäst utfall även hos väljarna. Valberedningen under Anders Fogeus ledning har gjort ett gott arbete med att ta fram ett förslag till stämman som speglar bredden i vårt parti väl. Även om det blir smärre justeringar på listan - vilket det alltid brukar bli - så kommer det här att bli en riktigt rolig valrörelse och kommande mandatperiod där vi ska byta statsminister i Sverige, och behålla vårt alliansstyre i Gävle!

fredag 9 februari 2018

Jag ❤️ att flyga!

Jag ❤️ att flyga. Bekvämt snabbt tidssparande
vid längre resor. Varför ska den som bor i Norrbotten inte få få flyga hem och umgås med sin familj en fredagskväll istället för att åka nattåg och komma fram lördagsmorgon? Gå inte i mp fällan och känn skuld för flygresor! Flygdebatten handlar bara om att åsiktsvänstern vill ge vissa partier en plattform. Jmf med säldöden som inte alls berodde på miljöförstöring utan ett virus, men det förde ett parti till riksdagen, som nu borde ut ur riksdagen!

torsdag 8 februari 2018

Välkommet besked från Trafikverket om behovet av 2+2 väg på E4 mellan Gävle och Söderhamn


Pressmeddelande:

 
Riksdagsledamot Lars Beckman (M) välkomnar Trafikverkets besked om behovet av 2+2 väg på E4 mellan Gävle och Söderhamn!

 
Trafikverket signalerar i ett inslag i SVT Gävleborg att man anser att det krävs såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder för att åtgärda de återkommande problemen på E4 mellan Gävle och Söderhamn.

Det beskedet välkomnar riksdagsledamot Lars Beckman.
 
-          Moderaterna Gävleborg har ett beslut taget på vår förbundsstämma sedan många år att vi ska verka för att det blir en 2+2 väg mellan Gävle och Söderhamn säger riksdagsledamot  Lars Beckman i en kommentar till Trafikverkets besked.

-          Det är nu viktigt att regeringen snarast prioriterar frågan om 2+2 väg mellan Gävle och Söderhamn på E4:an redan i vårens infrastrukturproposition. Det är helt oacceptabelt med de återkommande stora och omfattande trafikstörningarna på en viktig pulsåder till och från Norrland genom Gävleborg säger  Lars Beckman vidare

-          Tyvärr ser jag inte några möjligheter till förbättringar med MP ingående i en regering då man har styrt om infrastrukturinvesteringar från väg till järnväg vilket infrastrukturministern lyfte fram i en IP debatt med mig så sent som förra veckan avslutar Lars Beckman.

Fakta:

 Lars Beckman har i flera riksdagsmotioner lyfta fram vikten av att det blir 2+2 väg på E4 mellan Gävle och Söderhamn liksom lyft frågan i Riksdagen i såväl interpellationer som skriftliga frågor.

 
För mer information, kontakta Lars Beckman 070 361 36 96

 

onsdag 31 januari 2018

Pressmeddelande skickat om att regeringen har utsett mig som ledamot av Konsumentverkets insynsråd!

Pressmeddelande; 

Regeringen har utsett Riksdagsledamot Lars Beckman (M ) som ledamot  till Konsumentverkets insynsråd!

Riksdagsledamot Lars Beckman (M)  har utsetts av regeringen som ledamot av Konsumentverkets insynsråd.

-          - Vi är alla konsumenter och konsumentfrågorna blir allt viktigare säger Lars Beckman i en kommentar till utnämningen och genom min plats i Konsumentverkets insynsråd så kan jag bidra med erfarenheter för konsumentverkets viktiga arbete.

-          -  Det är viktigt med upplysta konsumenter så att vi kan göra aktiva val säger Lars Beckman vidare och det kommer att vara min inriktning i arbetet. Här har både staten och kommunerna ett stort ansvar att säkerställa att det finns en effektiv konsumentrådgivning.

-          - En prioriterad fråga för mig är hur vi konsumenter ska kunna ha ett konsumentskydd vid gränsöverskridande handel och tjänsteköp avslutar Lars Beckman.

Från Gävle har även regeringen utsett konsumentvägledare Anna Mähler att fortsätta sitt uppdrag i insynsrådet så vår region är väl representerat i Konsumentverkets insynsråd.


lördag 27 januari 2018

Idag välkomnar vi Anna Maria Corazza Bildt till Gävle och vi gör ett företagsbesök tillsammans!


Pressinbjudan!

Lördag den 27/1 besöker EU parlamentariker Anna Maria Corazza Bildt Gävle.

I Sverige växer antalet mikrobryggerier kraftigt vilket skapar såväl fler i jobb som en växande besöksnäring. På alla politiska nivåer arbetar Moderaterna för att såväl uppmuntra utvecklingen med mikrobryggerier som att tillåta gårdsförsäljning av alkohol.

I samband med att Anna Maria besöker Gävle så kommer riksdagsledamot Lars Beckman och kommunfullmäktigeledamoten Niclas Bornegrim att besöka det omskrivna och belönade mikrobryggeriet Hopsie Daisy kl. 13.30-14.30 på adressen Kaserngatan 107.
Ägaren Erika Parneborg kommer att berätta om mikrobryggeriet i Gävle och den fantastiska resa företaget är inne i.

Gävle har en växande livsmedelsindustri inom området med Mackmyra Whiskey som det ledande företaget. Utvecklingen skulle stimuleras än mer om man kan kunde köpa produkterna i anslutning till produktionsanläggningen.

Media är välkommen att närvara i anslutning till besöket.

Datum; 2018 01 27
Tid; 13.30 – 14.30
Närvarande; Anna Maria Corazza Bildt, Lars Beckman, Nicklas Bornegrim och Erika Parneborg
Plats; Kaserngatan 107 Gävle

Vänligen

fredag 19 januari 2018

Heldag och kväll i Hudiksvall på måndag!

På måndag kommer jag och kollega Erik Andersson riksdagsledamot från Stockholms län att besöka Hudiksvall för en intressant heldag. Kvällen avslutas med en träff med det moderata företagarrådet i Hudiksvall. Det är Jonas Holm som har bjudit in oss för en intressant studiedag. Jonas är blivande KSO i Hudiksvall efter valet om de som bor i Hudiksvall vill ha en bättre kommun att bo i. 


Dagsprogram företagsbesök / företagarråd 22/1


Samling på Hälsinglands Fastighetsbyrå


Genomgång av dagen samt kort presentation av objekten vi ska se av Ann-Sofie Lundwall och Anki Sulser, Hälsinglands fastighetsbyrå.


Visning av byggprojektet Parkhyllan
Bo Rönnerstrand , Lintorget AB
Diskussioner om bygg och fastighetsmarknaden och dess villkor .


Lunch med Hälsinglands fastighetsbyrås medarbetare .
Diskussioner om bostadsmarknaden och dess utmaningar


Visning av byggprojektet Djupestrand
Robert Fredriksson, Skålbo förvaltning.
Diskussion om bygg och fastighetsmarknaden .


Kattvikskajen
Jan Kroppegård, kommunens platschef informerar om de 60 ha som ska bebyggas inom kort. Visning av området. Vi kommer att då träffa entreprenören som utför arbetet , platschefen samt kommunens personal på platsTräff med det moderata Företagarrådet i Hudiksvall.

Deltagare:

Sveriges Riksdag:
Lars Beckman , civilutskottet
Erik Andersson , arbetsmarknadsutskottet

Mårten Strömberg , ombudsman Gävleborg

Moderaterna Hudiksvall:
Jonas Holm , kommunalråd i opposition, föreningsordförande Peter Lagerqvist, vice ordförande M - Hudiksvall Adam Rydstedt, Länsordförande MUF .

Hälsinglands Fastighetsbyrå:
Ann-Sofie Lundwall
Anki Sulsertorsdag 11 januari 2018

Prao som journalist på GD idag

Fria och oberoende medier är viktigt i en fungerande demokrati. Idag gör jag prao som journalist på Gefle Dagblad för att lära mig om det viktiga yrket och om de privata mediernas villkor i en föränderlig medievärld. Har du ett nyhetstips? Hör av dig 😊

http://www.gd.se/gavleborg/gavle/lars-beckman-praoar-pa-gd-vi-direktsander

onsdag 10 januari 2018

Usel vinterväghållning kommer att debatteras i riksdagen när mina frågor besvaras!

Vad avser statsrådet vidta för åtgärder för att förbättra vinterväghållningen i Sverige? För alla oss som bor utanför tunnelbanenätet i Stockholm är det en väsentlig del av infrastrukturen på vintern

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/brister-i-vintervaghallningen_H510310

fredag 5 januari 2018

Besök på Hemvärnet måndag den 8/1

Pressmeddelande:

Måndag den 8 januari besöker Riksdagsledamöterna Lena Asplund ledamot av Försvarsutskottet och Riksdagsledamot Lars Beckman Hemvärnet i Gävleborg!

Hemvärnet har idag en betydande roll för Sveriges försvarsförmåga och utgör drygt 40 procent av Försvarsmakten. En viktig utmaning som hela Försvarsmakten står inför är hur man bättre rekryterar och behåller personal inom försvaret. Stora antal avhopp kostar Försvarsmakten både pengar och förlorad kompetens. Även svårigheter med rekrytering har varit ett problem under en längre tid. För att lösa de här problemen så måste Försvarsmakten bli en mer attraktiv arbetsgivare vilket i sin tur bland annat innebär bättre löner och en anställning och utbildning som är gångbar på den civila arbetsmarknaden.

Omvärlden ställer idag helt nya och hårda krav på vårt land. Utmaningarna för den svenska Försvarsmakten är många men de kan och måste lösas. Det finns helt enkelt inte något annat alternativ för att värna den frihet och säkerhet som vi alla tar för given efter 200 år utan krig.

Syftet med besöket är att lyssna på vilka behov som Hemvärnet i Gävleborg ser för att fortsätta utveckla Sveriges försvarsförmåga, och vad man anser är viktigast för att skapa trygghet i Gävleborg avseende försvarsförmågan.

Media är välkommen att medverka i delar av programmet mellan 11.00 – 12.00

Medverkande på besöket förutom Lena Asplund och Lars Beckman är Anders Jansson, ordförande för Moderaterna Gävle ( tillika tjänstledig Överstelöjtnant )

För mer information, kontakta Lars Beckman 070 361 36 96


torsdag 4 januari 2018

Vad är Elin Lundgrens roll i IOGT NTO skrupellösa lotteriförsäljning?


Vad är Elin Lundgrens roll (s) i IOGT NTO skrupellösa lotteriförsäljning? Hon har under många år haft ledande positioner inom rörelsen. S har sålt lotter på kredit och IOGT NTO lotteriförsäljning har nu stoppats av domstol. Jag ställer upp på debatt mot henne @P4Gavleborg i ämnet när ni vill. Det är skamligt agerat av såväl s som iogt nto och Elin Lundgren s riksdagsledamot är inblandade i båda rörelserna som finansierar sin verksamhet med den sortens intäkter.