Sidor

tisdag 24 april 2018

Min syn på förvaltningsrättens dom angående en tjänstetillsättning i Gävle kommun som har uppmärksammats.

Jag har fått frågor om hur jag personligen ser på förvaltningsrättens dom angående en tjänstetillsättning som har upphävts av förvaltningsrätten i Falun. Jag tycker först att vi ska vara glad och tacksam över att Leif Hållander överklagade domen så att saken fick en rättslig prövning. På det sättet så vet vi ju alla nu vad som gäller - för både den här tillsättningen och för ev. framtida tjänstetillsättningar.

Frågan har fått en mycket stor uppmärksamhet vilket kanske inte är så konstigt eftersom tjänsten inte hade varit utannonserad att söka eller att den förankrades brett bland såväl medarbetarna i Gävle kommun, de fackliga organisationerna eller bland de politiska partierna.

Vad ska Gävle kommun göra nu?

 Enligt min mening så borde självklart kommundirektören agera. Det är han som har personalansvaret i Gävle kommun för ledande tjänstemän.  Förvaltningsrätten har upphävt tjänstetillsättningen och eftersom Sverige byggs med lag- och Gävle kommun följer gällande lagar och regler -  så måste tjänstetillsättningen backas tillbaka.

Det borde till och med vara så att om man har haft ledande uppdrag i kommunen - med ansvar för juridiska frågor - så borde de som berörs av frågan själva vilja backa tillbaka beslutet. Jag tror inte att någon förväntar sig att man retroaktivt ska betala tillbaka en lön men från och med det att domen föll -och 4 veckor framåt så erhåller man lön och titel för att sedan efter 30 dagar efter domslutet återgå till den tjänst man hade tidigare. Om man inte frivilligt kan nå den överenskommelsen så äger arbetsgivaren - Gävle kommun - möjlighet att kalla till en förhandling och om man inte kommer överens i förhandlingen  - så har man möjlighet att varsla en person om uppsägning - från den tjänst som alltså inte finns enligt Förvaltningsrätten.

Jag har ingen som helst insyn i hur Gävle kommun agerar i den här frågan och jag har inte heller pratat med Göran Arnell om det eftersom jag inte längre sitter i kommunstyrelsen men för mig är det självklart att de som berörs av förvaltningsrättens dom och Gävle kommun - ska följa svensk lag.

Sedan är det en komplikation i frågan - som arbetarbladet har skrivit - att tyvärr är det samma personer som har att pröva lagligheten i beslut som själva är berörda av frågan..

En professor i förvaltningsrätt har uttalat sig mycket kritiskt i artikeln:

"Nu har domstol slagit fast att beslutet om att tillsätta den nya topptjänsten var olagligt – ändå gick xx med på den – för henne – förmånliga lösningen. – Hon är jurist. Hon borde ha förstått att det här beslutet inte är korrekt, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.

Nu riktar Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet skarp kritik mot xx  som tog den här tjänsten trots att hon i sin roll som chefsjurist borde ha känt till att det inte gick rätt till.

– Det borde hon absolut ha förstått. Då är hon inte i god tro. Då knep hon chansen när hon fick den, säger Olle Lundin. "

Den kritiken tycker jag att kommunstyrelsen i Gävle kommun och ytterst vi som sitter i kommunfullmäktige får fundera över. Vilken juridisk kompetens har Gävle kommun och måste den stärkas upp i framtiden? 

Mer och mer frågor blir  ju juridik på olika nivåer i Gävle kommun och vi borde ha de bästa juristerna (eller avtal med de bästa privata juristerna  som finns att tillgå) så att vi som är förtroendevalda alltid kan lita på att vi har den bästa möjliga juridiska informationen som finns att tillgå.

Jag personligen fick ju överklaga ett beslut rörande att Gävle kommunfullmäktige skrev av ett lån till dåvarande köparen av Furuviksparken på 6.5 miljoner. Eftersom det är förbjudet för en kommun att gynna enskilda personer eller företag så var jag ganska säker på att Förvaltningsrätten skulle bifalla överklagan. Tyvärr missledde en ledande jurist ett antal förtroendevalda i Gävle kommun genom att påstå att min överklagan aldrig skulle kunna vinna. Samma sak sak sa juristen till mig personligen. 

Efter det att Förvaltningsrättens dom föll där 6.5 miljoner skulle betalas tillbaka till skattebetalarna i Gävle så gjorde juristen på kommunledningskontoret en egen utredning som kom fram till att Gävle kommun inte skulle driva tillbaka pengarna från den dåvarande köparen - som dessutom sålt parken med 24 miljoner i vinst. Hade man drivit tillbaka pengarna hade vinsten "bara" blivit 18 miljoner. 

Sammanfattningsvis är min uppfattning att det är Göran Arnell som är ansvarig för att säkerställa att tjänsten uppgör i enlighet med Förvaltningsrättens dom och att han borde inleda en process för att det händer. 

OM inte Göran Arnell agerar av någon anledning så måste alliansen i kommunstyrelsen agera men det ska alltså inte behöva hända.

Jag har fullt förtroende för att allianskommunalråden hanterar frågan på det bästa sättet tillsammans med våra ledande tjänstemän och det tycker jag att även Gävleborna kan lita på. Alliansen styr Gävle kommun med en trygg och säker hand. 

Inga kommentarer: