Sidor

fredag 17 november 2017

Pressinbjudan - hur påverkar det höga rovdjurstrycket Gävleborg?


Pressinbjudan!

 

På måndag den 20/11 besöker Riksdagsledamot Sten Bergheden tillika M landsbygdspolitiska talesperson Gävleborg på inbjudan av Gävleborgs Riksdagsledamot Lars Beckman (M).

Fokus på dagen ligger på rovdjurssituationen i länet där det är mångas uppfattning att mp/s regeringen inte följer det beslut som togs i Sveriges Riksdag under förra mandatperioden. Det har uppmärksammats i såväl media som i riksdagsdebatter.  Media är välkommen till det hela eller delar av dagen.

Det är tre programpunkter för Sten Bergheden och Lars Beckman besök på måndag 20/11.


13.30

Besök hos Stephanie och Pär Kristoffers i Järvsö. De har en Hälsingegård, nötköttsproduktion och lammproduktion. Hur påverkas de av rovdjurstrycket i Gävleborg och vilka frågor tycker de är viktiga för att vi ska kunna öka den inhemska livsmedelsproduktionen i Sverige?

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) Riksdagsledamot Sten Bergheden och Riksdagsledamot Lars Beckman  besöker.
 

15.30

Besök på Närljus där VD Stefan Wennerstrand kommer att berätta om Ljusdals arbete med att skapa en verksamhet med cirkulär odling av bl a tomater och lax. Ett unikt projekt för Gävleborg och Sverige om det lyckas. Vilka möjligheter och svårigheter ser han och vilket nationellt och regionalt stöd behövs?

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin Riksdagsledamot Sten Bergheden och Riksdagsledamot Lars Beckman  besöker.

 

18.00

Öppet rovdjursmöte med inbjudna från länet på Ljusdals golfklubb. LRF Gävleborg, Jägarförbundet Gävleborg samt Gävleborgs stövarklubb och övrig allmänhet är inbjuden till mötet.  


På mötet kommer Mårten Strömberg ordförande Gävleborgs läns stövarklubb, Johan Lundberg ordförande Jägarförbundet Gävleborg att prata tillsammans med riksdagsledamot Sten Bergheden och Lars Beckman. Det kommer även att finnas ett stort utrymme för deltagarna att ge sin syn på frågan.

 
Bakgrund till mötet i Ljusdal;

Ska vi ha en vargstam i Sverige, vilket Sveriges riksdag har beslutat om, är det viktigt att vi har en rovdjurspolitik som har en folklig acceptans och ett brett stöd, även utanför Stockholm och framför allt i de län som berörs av frågan. Den tilldelning som länsstyrelsen beslutat om för vargjakt i Gävleborg motverkar målet om folklig acceptans.  Riksdagen har alltså beslutat om att utbredningsområdet för varg ska vara hela Sverige förutom den alpina regionen och Gotland. Trots detta har sannolikt inte förekomsten av varg och andra rovdjur minskat i Gävleborg, Dalarna och Värmland, där antalet vargar är som störst. Det är otillfredsställande att riksdagens mål inte följs, och det framstår som helt orimligt med en tilldelning på endast två vargar i Gävleborg.
 
En nyligen gjord inventering pekar på att antalet vargar i Sverige kan vara över 400 stycken, och då är man långt från målet om 270 vargar. Det skulle innebära att det borde vara väsentligt fler vargar som ska minskas i Sverige genom vargjakt och att länsstyrelsernas beslut går emot riksdagens beslut.

 
Datum;

2017 11 20

Plats;  Ljusdals Golfklubb

Tid: 18.00 – 20.30

 För mer information kontakta


Riksdagsledamot Lars Beckman

070 361 36 96


Mårten Strömberg

073 684 40 45

torsdag 16 november 2017

Tyvärr sa Magdalena Andersson (s) att hon skär ned på assistans för att finansiera asylmottagande

Elin Lundgren (s) försöker skapa opinion på twitter kring en bild där assistansersättning ställs mot flyktingmottagande.

Jag hoppas hon tar den debatten internt i (s). Tyvärr sa hon i SVT Nyheter - och sedan har hon gjort det - skurit ned i den för många livsavgörande personliga assistansen för att finansiera Sveriges ökande flyktingmottagande.

https://assistanskoll.se/20151023-Finansministern-vill-spara-assistansersettning.html

onsdag 15 november 2017

Tidningen Svensk Jakt skriver om gårdagens IP debatt om antalet vargar i Sverige.

Tidningen Svensk Jakt skriver om gårdagens IP debatt som vi hade med miljöministern. Grunden till min interpellation - fråga till statsrådet - är att jag inte anser att riksdagens beslut följs om varken antalet vargar som ska finnas i Sverige, eller den regionala spridningen.

Naturligt med starka och upprörda känslor bland M medlemmar eftersom man föreslagit en petning av mig som riksdagsledamot trots det starka stödet från medlemmarna.

Jag har fått många frågor från såväl media som partivänner i hela länet om hur jag ser på att Inger Källgren Sawela, avgående kommunalråd i Gävle tillika ordförande för den nomineringskommitte vill ta bort mig som riksdagsledamot. ( en tredjeplats betyder det i praktiken som alla vet)

Tyvärr har inte Inger valt att kontakta mig personligen för att förklara hur hon tänker utan jag har bara läst vad som står i media.

 Att det blir mycket upprörda känslor från alla de medlemmar och partiaktiva som har röstat på mig i provvalet och sedan ser mig bortplockad från riksdagen med den plats som är föreslagen är naturligtvis fullt naturligt, och jag kan bara beklaga det som nu riskerar att inträffa.

Som född och uppvuxen i Norrbotten så vet jag hur viktigt det är med en politik för hela Sverige, liksom det är viktigt för Gävleborg att vi har en politik för just hela Gävleborg.

Det är därför jag valt att konstatera att jag är hela länets riksdagsledamot. Det betyder att jag representerar dig i riksdagen som är ung/gammal, man/kvinna, anställd/företagare, hästintresserad eller jägare. Jag ser mig som representant i Sveriges Riksdag för hela länet. De frågor som du som medlem tycker är viktiga är just de frågor som jag kommer att driva och driver i riksdagen.

Politik är också att anpassa frågorna som man driver efter hur verkligheten förändras. När jag såg tiggeriet komma så jag väldigt tydligt  - det här är inte acceptabelt i ett välfärdssamhälle, att människor sitter på knä och tigger. Det blev en häftig lokal debatt - men numera anser även S att man måste förbjuda tiggeri (även om de inte har lagt fram eller gjort någonting i frågan)

Just nu är det många människor som känner sig otrygga - och det med all rätt. Det betyder att man som riksdagsledamot måste fokusera på de frågorna till dess att de får en lösning. Det är inte acceptabelt med att så många inte känner sig trygga i vårt län, och att brottsligheten har ökat. Då lägger vi Moderater fram skarpa politiska förslag för att lösa det samhällsproblemet.

En annan fråga som många anser är viktig är integrationen, dvs hur ska vi lösa den och hur ska alla som kommit till vårt län får ett arbete. Det är en fråga som upptar en stor del av min tid, liksom att försöka lösas frågan med en bostadspolitik så att alla kan få en bostad till ett pris som man har råd att betala.

Som riksdagsledamot måste man representera hela länet, man måste kunna vara i fronten av samhällsdebatten och man måste kunna hantera alla de olika frågor som finns att svara på och för. Man är både ett kommunikationsverktyg för partiet dvs att förklara vår politik som vi tar fram i partiet - men ännu viktigare- som jag ser det iaf - är att vara länets röst i riksdagen. Att 24/7 stå upp för vårt län i riksdagen och att bevaka våra frågor. Det kan då handla om rovdjurspolitiken, antalet poliser i länet och den viktiga infrastrukturen - för att nämna några aktuella frågor som jag arbetar med just nu som har en regional prägel.

Självklart måste man kunna stå  i en talarstol och föra en debatt, liksom att kunna uttrycka sig i tal och skrift så att människor begriper vad man säger och vad man menar.

Oavsett hur det går i partiets nomineringsstämma i Bollnäs så är jag glad och tacksam över det starka stöd som jag känner från länets invånare i allmänhet och partiets medlemmar i synnerhet. Jag har aldrig varit med i olika grupperingar eller försök att styra hur listor mm ska se ut utan jag gör ett jobb med full kraft där jag befinner mig.

I ett parti är det medlemmarna som bestämmer och eftersom jag tror på demokrati och har valt att engagera mig i M Gävle sedan 1990 så tror jag på den modellen fullt ut.

Vill du veta vad jag sagt och gjort i riksdagen så hittar du det här!

Att vara riksdagsledamot är att låna en plats i Sveriges högsta demokratiska församling och hålla länets och partiets flagga högt i alla avseenden. Jag är både stolt och nöjd över det jag gör i riksdagen i samarbete med alla våra partimedlemmar och föreningar. Det stödet betyder allt för mig.

Jag har också valt att vara väldigt lättillgänglig via sociala medier. Det är ett sätt att arbeta för som skapar dialog med många i såväl vårt län som i övriga delar av Sverige. Att jag räknas som en av de rikspolitiker som har störst inflytande på sociala medier skäms jag inte för, tvärtom kommer det att vara en styrka i valrörelsen 2018.

Vi måste alla arbeta tillsammans för att byta ut dagens MP/S regering till en ny M ledd alliansregering. Det är där jag lägger mitt fokus - inte på intriger och konflikter. Det borde vi ha lämnat bakom oss för länge sedan och jag ser fram emot den kommande tiden när vi kan arbeta för att maktskifte i Sverige och att behålla ett starkt alliansstyre i Gävle. Det kommer att väljas en ny KSO från M efter jul och det blir förhoppningsvis en nytändning för hela partiet.

Det här är min enda kommentar - skriven i alla hast -  som jag personligen kommer att ge inför nomineringsstämman och jag litar på att våra ombud till stämman respekterar medlemmarnas vilja och önskan att se mig som nummer 1 på listan till Sveriges Riksdag.

tisdag 14 november 2017

Två debatter idag om dels konsumentskydd vid skönhetsbehandlingar, och dels om antalet vargar i Sverige

Idag har jag två debatter i kammaren. Dels om det svaga konsumentskyddet som gäller vid skönhetsbehandlingar och dels om regeringens oförmåga att styra myndigheterna i Sverige att följa Sveriges Riksdags beslut om antalet vargar i Sverige.

Båda debatterna tror jag kan sändas på SVT Forum, annars kan du följa dem på riksdagens hemsida.

Imorgon arrangerar jag ett seminarium om VA frågor i riksdagen, och har du vägarna förbi Stockholm imorgon hojta till så kan du komma och lyssna klockan 13- 15.

Hur bygger vi hållbara VA-system?
 
Huruvida vi måste investera mer i våra VA-nät är en fråga som ofta diskuteras. Investeringar

behövs för att bygga ikapp ett underhållsbehov, som på sina ställen är rejält eftersatt.

Likaså måste VA-näten klara tätare bebyggelse och den ökade risken för översvämningar

som klimatförändringarna medför. Därför är det viktigt att vi investerar och bygger på ett

hållbart sätt – för att få valuta för skattepengarna och för att näten måste tåla framtidens

bebyggelse.

Hur går vi vidare? Fattas besluten på rätt nivå? Har vi tillräckligt mycket kunskap?
 
 
 
 
 
 
 
Tid: 15 november kl 13.00 – 14.00, fika serveras efteråt

Plats: Riksdagen, seminarielokal RÖ2-08.


Ingång sker via Riksdagshuset Östra, Entré Norrbro 1B. Ta med giltig legitimation.
 
Anmäl dig till Tobias Lodestrand (tobias.lodestrand@riksdagen.se)
 

 
 
Medverkande
 
Kristina Kenning Östling, VA-chef Östersunds kommun

Magnus Nilsson, vice ordf Tekniska nämnden, Solna Stad

Stefan Karvonen, MEAG VA system

Lars-Olof Nilsson, S:t Eriks

Lars Beckman, riksdagsledamot (M)
Moderator Anders Ydstedt

måndag 13 november 2017

Tack för allt stöd!

Tack för alla uppmuntrande telefonsamtal sms och meddelanden på messenger idag. Det känns skönt att ha så många medlemmars starka stöd i ryggen inför nomineringsstämman i Bollnäs där vår riksdagslista fastställs av våra valda ombud.

Som bekant vann jag provvalet mycket klart som hela länets riksdagsledamot men jag är föreslagen till en annan plats av de 4 i nomineringskommitten.

Ser fram emot lördag den 25/11 i Bollnäs ⚽️
Tack ❤️❤️

söndag 12 november 2017

Träff med Unionen imorgon

Ser fram emot att träffa Unionen imorgon förmiddag hos Iggesunds bruk tillsammans med övriga inbjudna riksdagsledamöter från Gävleborg. Det brukar bli intressanta samtal och diskussioner #svpol #unionen #Iggesund

lördag 11 november 2017

Rökgranat kastas in på tåg utan att polisen - 500 meter från tåget - kommer?

Rökgranat slängdes in på tåg i Gävle men det fanns inga polisbilar att skicka. Ska #åsiktsvänstern fortsätta att håna oss som vill använda alla samhällets resurser för att skapa trygghet? Det är ju inte klokt att det här händer utan konsekvenser
http://www.gd.se/gavleborg/gavle/rokgranat-kastades-in-pa-tag-vid-gavle-centralstation-polisen-ryckte-aldrig-ut

fredag 10 november 2017

Är du förberedd för partiell nedsläckning av elnätet i vinter?

Är du personligen förberedd för ev. elbrist i vinter?

Partiell nedsläckning av elnät den kommande vintern Interpellation 2017/18:129 Lars Beckman (M) - Riksdagen http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/partiell-nedslackning-av-elnat-den-kommande_H510129

tisdag 10 oktober 2017

Ett stort varmt tack!

Moderaterna Gävleborg har offentliggjort resultatet av det rådgivande provvalet till Sveriges Riksdag och till regionfullmäktige. I provvalet till Riksdagen så fick jag flest röster och det placerade mig etta i provvalet. För det vill jag rikta ett stort varmt tack till medlemmarna i M Gävleborg.

Det betyder mycket i ett så utsatt uppdrag som riksdagsledamot att få det starka förtroendet från våra medlemmar. Nu är det valberedningen till riksdagen som har att väga samman provvalet med andra kriterier och presentera ett förslag till riksdagslista som sedan ska beslutas på vår nomineringsstämma. Valberedningen har att ta fram en lista som tar hänsyn till förtroende erfarenhet geografi kön och ålder och som innebär att Moderaterna Gävleborg röstoptimerar inför det kommande valet. Att vara riksdagsledamot är ett mycket speciellt politiskt uppdrag och du måste både kunna ta debatter i riksdagens talarstol och vara i fronten av vår opinionsbildning. Du måste känna hela länet och stå upp för hela länet i riksdagen och möta organisationer mm och sätta dig i många olika frågor. Du är i tjänst 24/7 och bokstavligen arbetar du dygnet  runt - inte minst sedan sociala mediers intåg.

Jag är beredd att arbeta 24/7 för att Sverige ska få en ny M ledd alliansregering som kan få Sverige i rätt riktning igen om vår nomineringsstämma föreslår mig som första namn till Sveriges Riksdag och jag ser fram emot att arbeta nära våra medlemmar och förtroendevalda och tillsammans för hela länets och Sveriges bästa.

I valet till regionfullmäktige kom jag 4 efter Patrik Stenvard Maria Molin och Camilla Strömberg och även förra valet kom jag högt i det provvalet men valde efter samråd med nomineringskommitten till regionen att flytta ned mig längre ned på listan eftersom regionfullmäktige äger rum samtidigt som riksdagen har plenum.

Kommunfullmäktige i Gävle sammanträder måndagar och det går att kombinera att vara KF ledamot med riksdagsuppdraget. Jag tycker att det är oerhört värdefullt att kunna vara med vår duktiga M fullmäktigegrupp och lyssna in varje månad vilka frågor som är dagsaktuella i länet.

Om du inte har läst våra handlingar till partistämman som äger rum i Örebro senare i veckan och vår moderata budgetmotion så tycker jag att du ska göra det. Partiet är verkligen på rätt väg i vår politikutveckling och är redo att möta väljarna med en vass politik som tar sig an dagens och morgondagens politiska frågor. Du hittar dem på www.moderaterna.se

Öppen utfrågning på torsdag om barns skuldsättning!

Öppen utfrågning om barns skuldsättning

Den 12 oktober håller civilutskottet en öppen utfrågning om barns skuldsättning. Syftet är att få information om situationen i dag och vad som görs för att motverka att barn blir skuldsatta.
Tid: Klockan 9.30-12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan
Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Program

09.30 Caroline Szyber (KD), civilutskottets ordförande
09.35 Cecilia Tisell, generaldirektör, Konsumentverket
09.45 Cecilia Hegethorn Mogensen, biträdande rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten
09.55 Jonas Karlsson, utredare, Barnombudsmannen
10.05 Eva von Schéele, Sveriges Kommuner och Landsting
10.15 Lars Westbratt, statssekreterare, Justitiedepartementet
10.25 Paus
10.40 Frågor från utskottets ledamöter
Ca 11.55 Avslutning - Hillevi Larsson (S), ledamot i civilutskottet


fredag 22 september 2017

Sverige ska inte erkänna månggifte!

Pressmeddelande!

Den 22 mars i år riktade riksdagen efter alliansarbete i Civilutskottet ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en utredning för att stoppa erkännandet av månggiften i Sverige. Än har inte något hänt, varför Alliansen i Civilutskottet gemensamt nu kräver att ansvarigt statsråd Heléne Fritzon samt ansvariga myndigheter Skatteverket och Migrationsverket kallas till utskottet för att svara på om en utredning ska tillsättas och hur myndigheterna bedömer polygamiärenden.

I Sverige är det olagligt att ingå månggifte. Ändå finns idag finns nästan 300 kända fall av bigami eller polygami i Sverige. Det beror på att svensk lag tillåter månggifte om äktenskapet ingåtts i ett land där det är lagligt och de inblandade sedan flyttar hit.
Enligt svensk rätt ska utländska äktenskap erkännas om de är giltiga enligt lagen i det land de ingåtts. Undantaget till detta är om effekten av erkännandet går emot svensk - så kallad ordre public. Svensk doktrin intar dock inställningen att erkännande av utländska polygama äktenskap inte är i strid mot svensk ordre public. Varje myndighet gör sin egen bedömning och kan ta hänsyn till omständigheterna.

Media har nyligen uppmärksammat att såväl Skatteverket som Migrationsverket erkänt månggiften. Alliansen anser att lagstiftningen behöver moderniseras och anpassas så att månggiften som ingåtts i utlandet får samma rättsverkan som i Sverige, dvs. att de inte ska erkännas.

Alliansens syn i frågan är tydlig. Samma lagar ska gälla samtliga som bor i Sverige.

För mer information,


Kontakta Lars Beckman 070 361 36 96

torsdag 14 september 2017

Personlig sorg

Min frustration och personliga sorg över att barn drabbas av obotliga och allvarliga sjukdomar är mycket stor. Den blir inte mindre av att vi har en regering som dessutom sviker barn och familjer när de gett direktiv till Försäkringskassan att minska stödet till just de familjer som behöver stödet som mest samtidigt som man inför en subvention av elcyklar.

söndag 10 september 2017

Besök på Engelska skolan imorgon

Ser fram emot att besöka Engelska skolan imorgon förmiddag med vice ordförande i utbildningsnämnden Lars Widén (M).

Engelska skolan i Gävle är en av Gävle kommuns största grundskolor.

Vilket ansvar tar s i Gävleborg för de som skuldsatt sig via s lottförsäljning?

S har drivit människor till kronofogden genom lottförsäljning på kredit. Vilket ansvar tar socialdemokraterna i Gävleborg för de skuldsatta undrar William Elofsson och jag i GD idag.

http://www.gd.se/opinion/debatt/hur-ska-socialdemokraterna-i-gavleborg-hjalpa-de-skuldsatta

torsdag 7 september 2017

Den av LO beställda myndigheten kommer inte att vända den negativa utvecklingen i Gävleborg

Tänk om Gävle kommun och länet fått en myndighet som bidrog till ökat nyföretagande och entreprenörskap/ innovationer och utveckling istället för en myndighet som är en beställning från LO? Den kommer inte att bidra till att den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden bryts i Gävleborg.

Riksdagsgruppen träffas i två dagar för intensivt möte!

Idag samlas M riksdagsgrupp för två dagars internat där vi fortsätter att ta fram skarpa politiska och genomförbara politiska förslag. Ser fram emot att träffa kollegorna och mer viktigt nu än någonsin att arbeta tillsammans 24/7 för att få bort den här usla regeringen i nästa val.

onsdag 6 september 2017

Tack för ditt stöd i provvalet!

Provvalet till Sveriges Riksdag har gått ut till M medlemmarna i Gävleborg den här veckan.

Som hela länets riksdagsledamot ber jag dig om fortsatt förtroende att få representera vårt fina län i riksdagen.

Gävleborg och Sverige kan bättre och tillsammans med dig så vill jag arbeta 24/7 så att Sverige får en ny M ledd alliansregering efter valet.

söndag 3 september 2017

Vi i M presenterar förslag på samhällsproblem - inte i förhållande till andra partier!

Vi moderater förhåller oss till samhällsproblem när vi lägger fram politiska förslag och lösningar - inte till andra partier. Det är viktigt att se samhällsproblem och presentera lösningar på alla politiska områden, även där det i media kan vara politiskt jobbigt. Desto argare vänstermedia blir - desto bättre är sannolikt förslaget.

fredag 25 augusti 2017

Väldigt olyckligt att Anna inte fick prövas i valet!

Väldigt tråkigt och olyckligt att inte Anna Kinberg Batra fick prövas av väljarna i ett val men nu gäller det att se framåt och enas! Sverige behöver mer av Moderat politik och en ny alliansregering!

Olyckligt att kuppmakare har skadat partiet! #svpol

Pressinbjudan; Lars Beckman och Patrik Stenvard besöker Gävleanstalten idag

Gävle den 25 augusti 2017

Pressinbjudan: Lars Beckman och Patrik Stenvard besöker Gävleanstalten

Under fredagen besöker Moderaternas riksdagsledamot från Gävleborg Lars Beckman Gävleanstalten tillsammans med Patrik Stenvard, regionråd tillika förbundsordförande M Gävleborg.
Besöket är ett led i Moderaternas arbete med att utveckla en ny kriminalpolitik för Sverige.

Vi har en trygghetskris i Sverige. Moderaterna har presenterat en rad reformer för att bryta den negativa utvecklingen. Vi anser att Sverige behöver 5000 fler poliser med högre löner, skärpta straff och en vassare kriminalvård med fokus på återanpassning.

Den svenska polisen har ont om resurser, vilket gör att bland annat utredningsarbetet blir lidande. Samtidigt har media uppmärksammat problemet med att polisen inte har fullgod närvaro på landsbygden. I Gävleborg har exempelvis stöldligor skapat otrygghet och frustation.

Staten har ett ansvar att säkra trygghet för alla medborgare i hela landet där kriminalpolitiken är en viktig del.


måndag 21 augusti 2017

Debattartikel i Aftonbladet idag om Sveriges starka nykterhetslobby

Maria Stockhaus och jag skriver idag på Aftonbladet debatt om den starka nykterhetslobbyn i Sverige som motarbetar gårdsförsäljning av alkohol, alkoholmonopolets avskaffande samt en nödvändig översyn av promillelagstiftningen på sjön.


http://www.aftonbladet.se/debatt/a/aAwMO/orimligt-att-ett-glas-vin-gor-dig-sjooduglig

måndag 14 augusti 2017

Upphäva prickad mark i ett beslut i Sveriges riksdag?

Det här är ett vanligt problem runt om i Sverige, och frågan är om inte vi i riksdagen skulle upphäva all prickad mark i ett beslut? sedan får kommunerna börja om från början om man vill ha prickad mark?

http://www.arbetarbladet.se/gavleborg/sandviken/anders-far-inte-bygglov-for-sin-inglasade-altan-gammal-detaljplan-hindrar-det-kanns-helt-sjukt

torsdag 10 augusti 2017

Stefan Löfven - svensk säkerhet tar aldrig semester!

Hans Wallmark och jag skriver om statsminister Stefan Löfvens roll i säkerhetsskandalen.

http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/svensk-sakerhet-kan-aldrig-ta-ledigt

tisdag 8 augusti 2017

Intressant dag i Bollnäs

Ser fram emot en heldag i Bollnäs onsdag den 9/8 med regionråd Maria Molin. Vi ska göra företagsbesök i Arbrå, besöka Aleris sjukhus i Bollnäs och sedan besöka två hälsocentraler. Det blir en mycket intressant dag

söndag 6 augusti 2017

Rimligt?

Är det rimligt att vi alla som bor utanför Stockholms tunnelbanenät inte ska ha råd att transportera oss när mp/s regeringen avser att chockhöja fordonsskatter - utöver bensinskattechocken!

http://teknikensvarld.se/chockhojd-skatt-for-nasta-alla-bilar-437498/?oddpoll-result=ecf9f29b8caf3cd8ca500bf344310762

onsdag 26 juli 2017

Vi värnar Sveriges säkerhet!

När Stefan Löfven (s) vägrar ta ansvar så är det Riksdagens skyldighet att agera istället. Vi värnar Sverige och svenska medborgares säkerhet!

https://www.svd.se/alliansen-vi-riktar-misstroende-mot-tre-ministrar

måndag 17 juli 2017

Trevlig sommar!

En riktigt glad och skön sommar önskar jag dig och din familj. Jag är också ledig just nu och kommer bara att finnas i sociala medier sporadiskt till och från en tid.

fredag 14 juli 2017

Jag skriver i GD om en av politikens viktigaste frågor!

Hur vi ska få utrikesfödda med låg utbildningsnivå i jobb kommer att kräva många olika insatser och det är absolut värt att titta på den framgångsrika tyska modellen skriver jag i GD idag.

http://www.gd.se/opinion/debatt/hur-ska-en-lagutbildad-50-plussare-fa-ett-jobb-i-sverige-titta-pa-tyskland

söndag 9 juli 2017

Vilka frågor har jag ställt till statsråden under våren?

Är du nyfiken på vilka frågor som jag ställt till statsråden under våren och drivit i Sveriges Riksdag. Här kan du du hitta frågorna och svaren från dem. Du får gärna höra av dig till mig om en fråga är viktig för dig så kan jag ta upp det i Sveriges Riksdag. Mejla på lars.beckman@riksdagen.se eller ring mig.

https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/lars-beckman_db90fc94-9496-4748-9b84-bcfadc24af74

Tydligt om skillnaden i politik mellan M och s

Klokt om var skiljelinjen i svensk politik går. Moderaternas arbetslinje eller (s) bidragslinje . Det är bara när fler kommer i jobb som vi kan säkra välfärden!

https://www.svd.se/m-valfarden-kan-sakras-med-var-jobbpolitik/om/debatt

Tydligt om skillnaden i politik mellan M och s

Klokt om var skiljelinjen i svensk politik går. Moderaternas arbetslinje eller (s) bidragslinje . Det är bara när fler kommer i jobb som vi kan säkra välfärden!

https://www.svd.se/m-valfarden-kan-sakras-med-var-jobbpolitik/om/debatt

torsdag 6 juli 2017

Frihet eller socialism?

miljöpartister vänsterpartister och socialdemokrater har i sitt politiska DNA att de vill bestämma hur ditt liv och din familj ska leva ert liv. De vill styra dig att välja det liv som de tycker är rätt. Du ska åka buss i stället för att få välja bil. Du ska bo i hyresrätt istället för ägarlägenhet. Du ska åka tåg till Kiruna istället för flyg. Du ska lyssna på statlig radio istället för en fri och oberoende. Du ska inte ha rätt att välja skola för ditt barn, eller vårdcentral eller äldreomsorg.
M står för frihet istället. Vi vill att samhällets skyddsnät ska finnas där när du behöver det, men vi tror på din egen förmåga att fatta kloka beslut för dig och din familj. Vilken samhällsmodell tror du är bäst? Socialism eller valfrihet?

fredag 30 juni 2017

Ikväll är vi Moderater i Gävle ute på stan!

Ikväll är vi Moderater i Gävle ute på stan och bidrar till att skapa ökad trygghet med kampanjen #nattenärdin . Alla har rätt att vara trygga på kvällen!

http://www.gd.se/opinion/debatt/alla-har-ratt-att-vara-trygga-pa-kvallen

Ikväll är vi Moderater i Gävle ute på stan!

Ikväll är vi Moderater i Gävle ute på stan och bidrar till att skapa ökad trygghet med kampanjen #nattenärdin . Alla har rätt att vara trygga på kvällen!

http://www.gd.se/opinion/debatt/alla-har-ratt-att-vara-trygga-pa-kvallen

torsdag 29 juni 2017

Väl rutet av svenska jägarförbundet!

Väl rutet av svenska jägarförbundet! Mp/s regeringen borde stå upp för den svenska modellen även på det här området!

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2017/06/uttalande-jakt--och-viltvardsuppdraget-ar-ett-bidrag/

Jag följer upp SR P3 nyheters inslag om skönhetssalonger som inte följer ARN beslut!

Jag följer upp @P3Nyheter inslag om skönhetssalonger som inte följer ARN med en fråga till ansvarigt statsråd!

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/skonhetssalonger-som-inte-foljer-arns-beslut_H4111696

Svensk Åkeritidning skriver om min fråga till finansministern om oseriösa flyttfirmor

Svensk Åkeritidning skriver om min skriftliga fråga om företag som saknar transporttillstånd men använder RUT avdrag för sina kunder. Det hålet i lagen måste täppas till. Det ska vara konkurrens på lika villkor!

http://www.akeritidning.se/svensk-akeritidning/nyheter/2017/06/28/finansministern-till-svars-om-oseriosa-flyttfirmor

tisdag 27 juni 2017

Tror SVT Gävleborg och Arbetarbladet på diktatur istället för demokrati? Vilken samhällsmodell föredrar de?

När nu statliga SVT Gävleborg och Arbetarbladet vinklar sina respektive nyheter mot att politiker fattar demokratiska beslut och tjänstemän genomför dem - vilken samhällsmodell tror de på istället?

Diktatur?

Det är politiker som väljarna röstar på i allmänna och fria val - och sedan utvärderar politiken vart 4:e år - och det är politiker som fattar besluten på väljarnas mandat. Det är sedan tjänstemäns uppgift att genomföra dem. När kommunfullmäktige i Gävle tar ett beslut om att lämna inköp Gävleborg exempelvis med röstetal 35-30 så finns det inte några utrymmen för egna tolkningar utan då ska beslutet genomföras. I en miljö där ett parti har styrt länge så kan det självklart vara naturligt att anställda ( och media) i en sådan organisation förhåller sig just till vad det partiet tycker, men det är alltså det demokratiskt valda kommunfullmäktige som beslutar och tjänstemän har att genomföra beslut oavsett vad de personligen tycker.

måndag 26 juni 2017

MP tycker att det är bra att flygplatser läggs ned i Sverige. Helt absurt!

Finns det ett större hot mot infrastrukturen och att hela Sverige ska leva än miljöpartiet och socialdemokraterna?

http://www.dn.se/nyheter/politik/bra-om-flera-flygplatser-laggs-ner/

Politiker styr och tjänstemän har att följa politiska beslut -oavsett vad de pesonligen tycker och tänker om beslutet.

Arbetarbladet rapporterade i helgen om att ledande tjänstemän i Gävle kommun inte avser att följa beslutet om att Gävle kommun ska lämna Inköp Gävleborg. Jag hoppas att det är en grov missuppfattning av journalisten på Arbetarbladet.

Min generella uppfattning är mycket klar. När politiker fattar beslut i kommunfullmäktige så ska tjänstemän följa beslutet och se till att det verkställs. I den frågan är jag orubblig. Det är vi politiker som prövas av väljarna vart 4:e år och det är av oss som väljarna har att utkräva ansvar. Det gäller då även om det är ett politiskt beslut fattat av en annan majoritet än den som jag tycker är bra. Exempelvis budgeten som antogs av KF. Där har väljarna nu ansvaret att i september 2018 avge sin röst. Vill man ha ett tryggt alliansstyre eller en budget för arbetslöshet och ett sämre företagsklimat?

Om ett företag tillverkar blå bilar så är det den färgen som gäller. Vill man tillverka röda bilar så är det helt ok - men då får man göra det på de arbetsplatser/företag som gör det.

Jag tror på öppenhet och transparens och vill gärna dela med mig av mitt politiska arbete och mina åsikter på Facebook Twitter och här på bloggen. Det betyder självklart att mina åsikter kommer att komma mina följare till del före nästa politiska möte. Det är en del av det nya öppna medielandskapet och det har vi som förtroendevalda- och media mfl - att förhålla sig till.

I frågan om Inköp Gävleborg så förutsätter jag att ledande tjänstemän i Gävle kommun följer de av kommunfullmäktige demokratiskt fattade besluten.

Det är kommundirektören Göran Arnell som har det närmsta arbetsledande personalansvaret för sina ledande tjänstemän, och vi som förtroendevalda i kommunfullmäktige har inte det personalansvaret. ( Det vore orimligt med 65 kf ledamöter som hade det ansvaret och en omöjlig arbetssituation)

Det är också Göran Arnell som ska se till att KF beslut genomförs i samarbete med den politiska kommunledningen som består av kommunalråd och ordförande i nämnder och styrelser.

Frågan om vem som arbetar eller inte i Gävle kommun på olika positioner och tjänster är då inte en politisk fråga utan det är Göran Arnell som avgör det. Det är en god ordning som har tjänat Gävle kommun väl.

tisdag 20 juni 2017

SD fällde alliansens budget i Gävle genom att aktivt lägga ned sina röster och istället släppa fram v mp och s budget.

För en borgerlig väljare i Gävle är det ett viktigt besked. Vill man ha ett m styre i Gävle tillsammans med alliansen så ska man självklart då rösta på M och alliansen. Röstar man på SD så får man V MP och S budget helt enkelt.

V i Gävle höll ett rasande inlägg mot SD igår på KF Gävle där man anklagade SD för både det ena och det andra men med tanke på att SD nu gav sitt stöd till att personer som har fått avslag på sin asylansökan ska få gå kvar i skolan i Gävle och bo kvar i kommunen så kan man ju konstatera att v mp s och sd har samma migrationspolitik på det området.

Jag tycker att det är helt fel. Har man fått avslag på sin asylansökan så ska man lämna Sverige och kommunen ska inte heller betala ut försörjningsstöd till den som har fått avslag. Här tycker vi dock olika sd v mp och s som har bestämt att Gävle kommun ska betala ersättning till den som har fått avslag på sin asylansökan. SD utesluter inte heller en skattehöjning med v mp och s vilket också blir en konsekvens av deras budget.

Det är djupt olyckligt att inte alliansens budget för 2018 gick igenom för vi är på rätt väg gällande företagsklimatet och därmed jobben men jag har full respekt för att sd valde att stödja v mp och s. Det kallas demokrati och nu är det väljarna i Gävle som får avgöra hur Gävle ska styras efter valet 2018. Vill man då ha ett tryggt och stabilt alliansstyre så röstar man på Moderaterna. Det är den bästa garanten för allianstyre, eller något av något av de andra allianspartierna.

lördag 17 juni 2017

Det här duger inte även om vi är på rätt väg!

Alliansen större än v mp och s och mp stabilt under 4% enligt Aftonbladet idag men det här duger inte. Vi i M måste arbeta ännu hårdare 24/7 för att växa till 28% - 30% och förtjäna väljarnas förtroende. Vi är på rätt väg men det krävs en högre växel från oss alla som vill se en ny M ledd alliansregering.

Det minsta man kan begära är att krypskyttet internt upphör nu. Det är alltså Lövfen Fridolin och Sjöstedt som ska bekämpas politiskt!

Vi måste fortsätta lägga fram relevanta politiska förslag ett steg i taget både inom M men även gemensamt med alliansen. Alla vet att i media arbetar 8/10 som sympatiserar med fi v mp och s så vi i M måste prata direkt med en väljare i taget för att berätta varför den mörkröda mp/s regeringen måste bort, och ersättas med en ny framgångsrik M ledd alliansregering.

Vill du hjälpa oss? Berätta för din omgivning om varför regeringens politik är negativ för dig, och bli gärna medlem i Moderaterna. Vi behöver din hjälp!

Location:Hagmoren,Vallsta,Sverige

fredag 16 juni 2017

Viktigt möte med jägarförbundet Gävleborg

Mycket viktiga diskussioner med jägarförbundet Gävleborg och Dalarna. Fullt rimlig synpunkt med 150 vargar i Sverige och 1-2 revir i Gävleborg. Riksdagens beslut måste följas genom att rovdjursbelastningen fördelas över hela Sverige!

Pressmeddelande: Natten är din - även i Hudiksvall ikväll!

Pressmeddelande – Natten är din!

Ikväll kommer Moderaterna Hudiksvall att befinna sig i centrum för att bidra till att det finns fler vuxna på stan i samband med skolavslutningen. Kommunalråd i opposition Jonas Holm tillsammans med övriga Moderater från nämnder styrelser och kommunfullmäktigegruppen finns på plats. Länets riksdagsledamot Lars Beckman (M) medverkar också i aktiviteten.

Varje tjej och kille har rätt att kunna på stan utan att känna sig otrygg. Tyvärr har antalet sexualbrott ökat i Gävleborg och Sverige vilket är helt oacceptabelt. Moderaterna har i vårbudgetmotion anslagit resurser till ytterligare 125 poliser i Gävleborg.

Var tionde kvinna vågar inte gå ut på kvällarna på grund av otrygghet. Två av fem kvinnor i åldrarna 20 till 24 år oroar sig för att bli överfallen eller misshandlad. Så här kan det inte få fortsätta.

Alla som bor i Sverige ska kunna lita på tryggheten. Ingen ska behöva ta en omväg hem på kvällen eller fundera på att avstå från att gå på festival, se sin favoritartist eller att ge sig ut på en joggingtur. Sverige ska vara tryggt. För alla. Moderaterna vill därför se hårdare tag mot de som försöker beröva människor från friheten och tryggheten. 

För mer information,

Kontakta Jonas Holm 070 328 94 06 eller Lars Beckman 070 361 36 96


#nattenärdin - ikväll är vi moderater ute på stan i Hudiksvall för att bidra till ökad trygghet!

Ikväll finns vi Moderater ute på stan i Hudiksvall på skolavslutningen för att bidra till ökad trygghet. Varje kille eller tjej har rätt att röra sig fritt ute på stan utan risk för övergrepp! Vi skriver om det i Hälsingetidningarna idag. #nattenärdin

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/m-sverige-ska-vara-tryggt-for-alla

torsdag 15 juni 2017

Träff med jägarförbundet imorgon fm

Ser fram ett viktigt och angeläget med Jägarförbundets respektive ordförande i Dalarna och Gävleborg imorgon förmiddag. De bidrar till en effektiv och framgångsrik viltvård i Sverige! Det är djupt olyckligt att miljöpartiet ständigt förringar deras viktiga natur och viltvård!

måndag 12 juni 2017

Offensiv alliansbudget i kommunfullmäktige!

Kommunfullmäktigegruppen sammanträder som vanligt inför nästa veckas KF sammanträde.Mot en offensiv alliansbudget står spretig en spretig företagarfientlig v mp s budget! Jag hoppas verkligen att majoriteten i KF Gävle bifaller vår offensiva budget.

lördag 10 juni 2017

Hästnäringens betydelse för Gävleborg och Sverige! Verksamhetsbesök på måndag den 12 juni hos hästanläggningar i länet.

Pressinbjudan: Hästnäringen är en betydande näringsgren i Gävleborg vilket riksdagsledamot Lars Beckman och kommunfullmäktigeledamot Birgittha Bjerkén uppmärksammar på måndag den 12/6!

Måndag den 12 juni besöker riksdagsledamot Lars Beckman (M) olika hästanläggningar i Gävle kommun tillsammans med kommunfullmäktigeledamot Birgittha Bjerkén (M).

Hästnäringen i Gävleborg och Sverige är en betydande och viktig verksamhet och en av de största sporterna för tjejer i Sverige. I Sveriges Riksdag driver Lars Beckman frågan om att även ridning borde omfattas av friskvårdsavdraget.

Vilka frågor är viktiga för hästnäringen och ridklubbarna i Gävleborg och vad kan politiken göra för att hästnäringen ska få ännu bättre förutsättningar är några av frågorna som kommer att ställas av Lars och  Birgittha vid verksamhetbesöken.

Besöken sker enligt följande;

Gävle Fältrittklubb 8.30  
Gävle ponnyklubb 10.15
 Gävle Travsällskap 13.30

Media har möjlighet att följa med på något av besöken. Kontakta Lars Beckman 070 361 36 96 för frågor eller ytterligare information

onsdag 7 juni 2017

Nej, SD är inte något litet smågulligt borgerligt parti om nu någon trodde det

Alliansen i Gävle har tagit ansvar - och tar ansvar för Gävle i en svår parlamentarisk situation. Det är lätt att glömma bort varför alliansen styr Gävle, men den som kommer ihåg vet att s v och mp ständigt var i luven på varandra och man blockerade många avgörande frågor genom en handlingsförlamning. När så alliansens budget vann budgetvoteringen i Gävle så avgick v mp och s. Det var nog snarare så att s tyckte att det var skönt att få ta en timeout från det fruktlösa samarbetet med v och mp.

Ibland hör jag borgerligt lagda väljare som tror att SD är ett litet smågulligt borgerligt parti som stödjer alliansen. Mot det talar fakta. SD röstar fler gånger med v mp och s än med alliansen på många olika politiska nivåer. Att du inte vet om det beror sannolikt på att 8 av 10 journalister röstar mörkrött och inte har något intresse av att lyfta fram just det. Media vill gärna spela med s och påstår ofta indirekt att SD skulle vara ett borgerligt parti men det stämmer alltså inte.

Nu rapporterar media att SD i Gävle är beredd att fälla alliansstyret i Gävle i nästa budgetbeslut i Gävle kommun. Det vore djupt olyckligt för Gävles utveckling om v mp och s budget skulle vinna men det (enda) positiva med det är att det är en mycket viktig och tydlig signal till en borgerligt lagd väljare - att om du vill ha ett ickesocialistiskt styre i Gävle - så bör du rösta på Moderaterna eller ett alliansparti. Alla andra röster leder till ett v mp och s styre.

Jag lägger ingen värdering i hur SD tänker rösta eller vilken politik som de anser är bättre för Gävle men uppenbarligen tycker de att v s och mp kommunalråd och kommunledning är bättre än ett tryggt stabilt och säkert alliansstyre. Det är en viktig signal till väljarna såväl lokalt i Gävle som nationellt.

En alliansbudget i Gävle är bättre för företagsklimatet och därmed jobben. Det är bättre för integrationen och därmed en minskning av utanförskapet. Det är bättre för medarbetarna som sliter i äldreomsorgen och bättre för skolans elever som numera har en kommunledning som tycker att kunskap är viktigt. Listan kan göras lång över varför alliansens budget är bättre än en mörkröd v mp och s budget.

Jag ser fram emot budgetdebatten i kommunfullmäktige om några veckor, och jag ser fram emot en valrörelse 2018 som blir mycket tydlig för väljarna i Gävle Gävleborg och Sverige.
söndag 4 juni 2017

Avskyvärt illdåd i London!

Avskyvärt illdåd i London! Nu krävs det ännu mer samarbete om lag/ordning och terroristbekämpning inom EU! Det kommer att krävas betydligt mer än vad som skett idag för att få stopp på det här. EU och Sverige måste i ett första steg få kontroll på de personer som finns här, och avvisa dem som inte har rätt att vara här - och det tempot måste öka.
http://www.expressen.se/nyheter/bil-uppges-ha-kort-pa-manniskor-i-london/

Sverige behöver ett än mer konkurrenskraftigt jordbruk!

Kollega Sten Bergheden och jag skriver om regeringens och Jordbruksverkets senfärdighet att betala ut jordbruksstödet. Den frågan kom upp när jag och kommunstyrelsens ordförande i Ljusdal Lars Molin besökte jordbruk i Ljusdal för ett par veckor sedan. Vi i M vill förstärka jordbrukets konkurrenskraft - inte försämra det som mp/s regeringen gör!

http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/regeringens-politik-slar-hart-mot-gavleborgs-lantbruk

GP ledare uppmärksammar vårt seminarium i riksdagen om sjöfyllerilagen

GP ledare uppmärksammar kollega Maria Stockhaus och mitt seminarium i Sveriges Riksdag om sjöfyllerilagen. Den borde självklart utvärderas och förändras - inte minst för att förbättra sjösäkerheten. Det framkom tydligt på seminariet. Norden borde ha liknande regler!

http://www.gp.se/ledare/bestäm-bli-klokare-ombestäm-1.4341776

onsdag 31 maj 2017

Media 08 baserade tyckareliten!

Den mediala tyckareliten i Stockholm borde prova att lämna redaktionen och resa i Sverige. När ni för de samtalen skulle ni förstå opinionen bättre. Varför ilskan finns över chockhöjda drivmedelsskatter, oron över brottsutvecklingen och den försämrade samhällsservicen och konsekvenserna av en mp/s regering som i bästa fall bryr sig om boende innanför tullarna.


Vad kan regeringen göra för att underlätta en etablering av batterifabrik till Gävle?

Vad kan regeringen göra för att underlätta en etablering av batterifabrik till Gävle och Gävleborg? Jag har ställt en skriftlig fråga till ansvarigt statsråd.
http://www.foretagsbladet.se/articles/view/vad-regeringen-kan-gora-for-att-underlatta-for-att-batterifabriken-et

onsdag 17 maj 2017

Mycket fakta kom fram på dagens seminarium om behov av utvärdering av sjöfyllerilagen

Mycket bra faktabaserad information om behov av utvärdering av den nya sjöfyllerilagen kom fram på vårt seminarium idag. Inte minst Ulf Hallström tidigare chef för sjöröddnings och beredskapsenheten på Sjöfartsverket hade mycket kloka åsikter om frågan sett från sjösäkerhetsaspekten.

Tack till alla som var med på seminariet!

tisdag 16 maj 2017

Angående P4 Gävleborgs inslag om illegala flyktingar!

Med anledning av P4 Gävleborgs inslag nu på morgonen om personer som befinner sig illegalt i Sverige;


- Lars Beckman säger i en kommentar till P4 Gävleborgs inslag på morgonen att det är helt oacceptabelt att människor befinner sig illegalt i Gävleborg och i Sverige.

- Den rapport från Riksdagens utredningstjänst som jag har tagit fram visar att det här är ett stort problem och enligt Migrationsverket kommer den här gruppen som befinner sig illegalt i Sverige öka kraftigt säger Lars Beckman.
- Man har rätt att komma till Sverige och få sin sak prövad, men om man får ett nej efter överklaganden i alla instanser så har man en skyldighet att lämna Sverige säger Lars Beckman vidare.

- För att säkerställa att de lagar och regler som finns efterlevs måste polisen få de resurser som behövs för att hitta och avvisa de som befinner sig i Sverige illegalt säger Lars Beckman vidare. I Moderaternas vårbudgetmotion avsätts resurser för ytterligare 125 poliser till Gävleborg avslutar Lars Beckman
-

söndag 14 maj 2017

Stark allians mot en trött och slutkörd mp/s regering!

Klargörande #pldebatt Mot en slutkörd handlingsförlamad mp/s regering fylld av inre konflikter står en pigg och framåt allians som vill/kan utveckla Sverige! Ser man ett samhällsproblem kan man också lösa det!

På måndag blir det två intressanta företagsbesök i Hudiksvall och en trevlig medlemslunch

Imorgon blir det två intressanta företagsbesök i Hudiksvall, och ett trevligt lunchmöte med medlemmar.

Pressinbjudan!


Måndag den 15 maj besöker riksdagsledamot Lars Beckman (M) Hudiksvall. Lars Beckman kommer att besöka Sten Olofssons Åkeri i Iggesund tillsammans med kommunalråd i opposition Jonas Holm samt Hexatronic.

Syftet med besöket på Sten Olofssons Åkeri är att diskutera hur det föreslagna förslaget om en kilometerskatt skulle påverka företaget och åkerinäringen i Sverige. Sedan tidigare har regeringen infört en automatisk uppräkning av drivmedelsskatterna i Sverige samt fördubbling av arbetsgivaravgifter för unga.

Vid ett lunchmöte för medlemmar kommer Lars Beckman (M) att presentera en aktuell RUT rapport om utrikesfödda som arbetar och driver företag i Gävleborg. Media har möjlighet att komma till M partilokalen klockan 13.30 för en genomgång av rapporten.

Programmet för dagen enligt nedan och media är välkommen att delta vid besöket hos Sten Olofssons åkeri klockan 11.


11.00
Studiebesök på Sten Olofssons Åkeri i Iggesund
Rundvandring, information om företaget samt diskussioner om aktuella hot och möjligheter för företaget
Deltar: VD Sten Olofsson samt annan företagsrepresentant.

Se : www.stenolofssons.se


På eftermiddagen besöker M Hudiksvall och Lars Beckman

Studiebesök på Hexatronic .
Platschef Håkan Bäckström samt några till visar runt i företaget samt en diskussion om utmaningar och möjligheter.

Se : hexatronic.com

Deltar från Hudiksvall :

Jonas Holm , kommunalråd i opposition
Håkan Rönström , vice gruppledare
Richard Schleenvoigt , föreningsordförande
Adam Rydstedt , länsordförande MUF

För mer information,

Kontakta Jonas Holm 070 328 94 06 eller Lars Beckman 070 361 36 96

torsdag 11 maj 2017

Riksdagen säger nej till regeringens förslag om privata sjukvårdsförsäkringar!


Nej till regeringens förslag om privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad vård

Socialutskottet säger nej till regeringens förslag om privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Regeringen har föreslagit att det ska stå tydligare i lagen att den offentligt finansierade sjukvården får ge hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om principerna om människovärde, behov och solidaritet inte sätts åt sidan. S, MP och V reserverar sig och vill istället att utskottet säger ja till regeringens förslag.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska prioriteringar i vården bygga på bland annat följande principer:

Människovärdesprincipen: alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.
Behovs- och solidaritetsprincipen: resurserna bör fördelas efter behov.

Göra lagen tydligare


Regeringen har lämnat ett förslag om en lagändring som ska göra det tydligare att den offentligt finansierade hälso- och sjukvården får ge hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om principerna om människovärde, behov och solidaritet inte åsidosätts. När ett landsting låter någon annan utföra uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen ska avtalet även innehålla villkor om detta. Syftet med regeringens förslag är att motverka risken att det utvecklas ett parallellt sjukvårdssystem som innebär att patienter vars vård är offentligt finansierad missgynnas i förhållande till patienter med en sjukvårdsförsäkring.

Riskerar få negativa konsekvenser


Socialutskottet konstaterar att antalet privata sjukvårdsförsäkringar har ökat kraftigt under senare år och att omkring 650 000 personer numera har en sådan försäkring. Utskottet anser dock att regeringen inte har visat att det på grund av de privata sjukvårdsförsäkringarna görs avsteg från de principer som gäller inom hälso- och sjukvården. Regeringens förslag riskerar snarare att få negativa konsekvenser för tillgängligheten inom den offentliga hälso- och sjukvården, menar utskottet, som inte tycker att regeringen har visat att det finns något behov av den här lagändringen. Därför föreslår socialutskottet att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag.

Ställningstagandet innebär att utskottet säger ja till motioner från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna samt Sverigedemokraterna.

S, MP och V håller inte med


Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna anser att regeringens förslag är väl avvägt och vill att riksdagen säger ja till det. De delar regeringens bedömning att lagändringen behövs för att motverka risken att det utvecklas ett parallellt sjukvårdssystem som innebär att patienter vars vård är offentligt finansierad missgynnas i förhållande till patienter med en sjukvårdsförsäkring.

Kontaktperson för media


Cecilia Persson, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 43 67, e-post cecilia.persson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut


Onsdagen den 31 maj. Debatten sänds via webb-tv.

tisdag 9 maj 2017

Hur många gömmer sig illegalt i Sverige?

Om du läser Gestrikemagasinet på nätet så kan du ta del av den rapport från Riksdagens utredningstjänst som jag har tagit fram som visar hur många som gömmer sig illegalt i Sverige.

Det är helt oacceptabla nivåer som det handlar om, och tyvärr har regeringen tappat kontrollen över vilka som befinner sig i Sverige.

Det ska bli enklare att avlägsna otillåtna bosättningar


Det ska bli enklare att avlägsna otillåtna bosättningar


Det ska enklare för markägare att få tillbaka sin mark när personer har bosatt sig där utan tillstånd. Civilutskottet säger i huvudsak ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också att riksdagen ska rikta fyra tillkännagivanden till regeringen, bland annat om att uppmana regeringen att följa upp de nya reglerna.

Regeringens förslag innebär att det införs en ny form av särskild handräckning, avlägsnande. Avlägsnande ska användas vid otillåten bosättning på mark, i en byggnad eller liknande när ägaren vill att personen eller personerna i fråga flyttar. Syftet är att det ska bli enklare för bland annat markägare att få tillbaka sin mark, samtidigt som de som uppehåller sig otillåtet på en plats ska få en rättssäker process. Civilutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak ska säga ja till regeringens förslag men föreslår två ändringar. Utskottet vill att tidsfristen för ett avlägsnande ska vara fem dagar och inte en vecka från det att den som bosatt sig utan tillstånd blev underrättad om verkställigheten, det vill säga att ett avlägsnande ska genomföras. Utskottet vill också att Kronofogdens handläggningstid i fråga om verkställighet ska bestämmas till tre veckor i stället för fyra från det att handlingarna kom in.

Viktigt att följa upp de nya reglerna


Civilutskottet anser att det är viktigt att regeringen noga följer utvecklingen och tillämpningen av de nya reglerna för att säkerställa att de får avsedd effekt. Därför bör regeringen senast årsskiftet 2017/2018 ta nödvändiga initiativ till en uppföljning av de nya reglerna. Utskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta. Utskottet föreslår ytterligare tre uppmaningar till regeringen:

Regeringen bör ta initiativ till att reglerna görs tydligare kring polisens befogenheter att hantera kvarlämnad egendom i samband med ett ingripande mot en otillåten bosättning enligt polislagen.
Alla som har identifierats som otillåtna bosättare vid Kronofogdens utslag ska ha samma ansvar för kostnader. Regeringen bör återkomma med ett lagförslag om detta.
Regeringen bör ta initiativ till att sökandens kostnader för verkställighet, genomförandet av ett avlägsnande, begränsas.

Invändningar mot utskottets förslag


Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag till tillkännagivande om svarandenas ansvar för kostnader. Om de som identifierar sig genom att yttra sig i målet får ett kostnadsansvar ser partierna en risk att personer kommer att tveka att göra invändningar i målet.

Vänsterpartiet reserverar sig dessutom mot utskottets förslag till ändringar i regeringens förslag. V ser inte heller något behov av tillkännagivande om uppföljning av de nya reglerna. Partiet är även emot tillkännagivandet om begränsningar av sökandens kostnader.

Kontaktperson för media


Miriam Kantor, föredragande civilutskottet, telefon 08-786 66 44, e-post miriam.kantor@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut


Onsdagen den 17 maj. Debatten sänds via webb-tv.

måndag 8 maj 2017

Debattartikel i Aftonbladet idag om att översyn av lag om dubbdäck är nödvändig!

Sverige är större än Stockholm konstaterar vi på Aftonbladet debatt idag. En nationell lagstiftning måste självklart vara anpassad för hela Sverige vilket dagens lagstiftning om dubbdäck inte är. En översyn av lagen nödvändig.
I Gävle är det nysnö nu på morgonen!

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/knyy9/ar-lagen-om-dubbdack-bara-for-stockholm

söndag 7 maj 2017

4 företagsbesök i Ljusdal på måndag

Imorgon måndag blir det 4 spännande och intressanta företagsbesök i Ljusdal tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Lasse Molin och regionrådet i opposition Maria Molin . Företagarnas ordförande Katarina Svender följer med oss också med på besöken 😊👏 Gilla #Företagsamhetlördag 6 maj 2017

20% tjänstgöring med 100% i lön - är det rimligt?

Gävle kommun har ett beslut om att alla anställda ska ha rätt till heltid. Det betyder att det finns hemspråkslärare med 20% tjänst men 100% lön! Det finns inte några andra arbetsuppgifter om det är en språklärare. Tycker du att det är rimligt med 20% tjänstgöringsgrad men 100% i lön? Bara på det här området kostar det kommunen cirka 7 miljoner i onödiga kostnader!

onsdag 3 maj 2017

Företagsbladet skriver om Moderaternas vårbudgetmotion. Läs om hur Gävleborg gynnas av M politik!

Här kan du läsa om vad Moderaternas vårbudgetmotion betyder för dig som bor i Gävleborgs län.
http://www.foretagsbladet.se/articles/view/hela-sverige-ska-jobba

tisdag 2 maj 2017

Presentation av Moderaternas vårbudgetmotion

Riksdagsledamot Lars Beckman och Jonas Holm kommunalråd i opposition Hudiksvall presenterar Moderaternas vårbudgetmotion för 2017

Den 3 maj presenterar Riksdagsledamot Lars Beckman Moderaternas vårbudgetmotion för 2017 i Hudiksvall tillsammans med Jonas Holm kommunalråd i opposition i Hudiksvall.

Moderaterna har en heltäckande budget där stora offensiva satsningar som gynnar Gävleborgs län presenteras. Moderaterna avvisar också ett flertal av regeringens budgetförslag som allvarligt skadar näringslivet – och därmed jobben – i Gävleborg och Sverige.

Under presentationen kommer Jonas Holm kommunalråd i opposition att presentera lokala siffror för Hudiksvall och Gävleborg tillsammans med Lars Beckman om hur Moderaternas förslag kommer Gävleborgs län till del.


Medverkande: Lars Beckman riksdagsledamot, Jonas Holm kommunalråd i opposition samt Mira Jonsson VD A-Assistans.


Kontakt:
Lars Beckman
070 361 369 6

Jonas Holm
070 328 94 06
Oroande utveckling av sexualbrott i Gävleborg och Sverige!

På förmiddagen presenterade Anders Jansson ordförande i omvårdnadsnämnden i Gävle och Adam Rydstedt ordförande MUF Gävleborg, den här rapporten tillsammans med mig, från Riksdagens utredningstjänst om utvecklingen av antalet brott på några områden. Det är viktigt att samhället har nolltolerans mot brott!

http://www.foretagsbladet.se/articles/view/otrygghet-och-brottslighet

måndag 1 maj 2017

Pressträff: Hur har brottsutvecklingen varit i Gävleborg under perioden 2005-2016 enligt Riksdagens utredningstjänst?


Pressinbjudan! – Hur har brottsutvecklingen varit i Gävleborg under perioden 2005-2016 enligt Riksdagens utredningstjänst?


Riksdagsledamot Lars Beckman (M) presenterar en av honom beställd utredning från Riksdagens utredningstjänst rörande utvecklingen av antalet anmälda brott och antalet dömda på några utvalda områden för Gävleborg och Sverige sedan 2005 - 2016 . I samma rapport redovisas även utvecklingen över upplevd trygghet i Gävleborg och Sverige.

Det här är uppdraget och resultatet som redovisas för media på pressträffen:

 Uppdragsgivaren önskar en sammanställning av hur upplevd otrygghet; antalet anmälda fall av misshandel, våldtäkt och sexuellt ofredande; utsattheten för misshandel, våldtäkt och sexuellt ofredande; antalet dömda för misshandel, våldtäkt och sexuellt ofredande samt antalet avskrivna fall av misshandel, våldtäkt och sexuellt ofredande har utvecklats mellan 2005 och 2016. Sammanställningen ska visa situationen i hela landet samt i Gävleborgs län.


Utvecklingen visar på en mycket stor förändring de senaste åren vilket kommer att redovisas per år från 2005 till och med 2016.

 På tisdag morgon träffar Riksdagsledamot Lars Beckman företrädare för Polisen Gävleborg för ett samtal om aktuella frågor och pressträffen sker efter det mötet.

 På pressträffen medverkar Riksdagsledamot Lars Beckman, Anders Jansson Ordförande för Moderaterna Gävle tillika ordförande i omvårdnadsnämnden samt MUF Gävleborg distriktsordförande Adam Rydstedt.

Anders Jansson informerar om projektet Trygghetsteam som har som syfte att öka tryggheten i Gävle. Ett samarbete mellan omvårdnadsförvaltningen och Räddningstjänsten.

Riksdagsledamot Lars Beckman redovisar M förslag för att förändra utvecklingen.


För mer information, kontakta Lars Beckman 070 361 36 96

lördag 29 april 2017

Sänkt skatt för pensionärer!

= Sänkt skatt för pensionärer och seniora medarbetare =

I Sverige ska det både löna sig att arbeta och att ha arbetat. I Moderaternas kommande vårmotion ingår därför satsningar för att sänka skatten för pensionärer samt göra det mer lönsamt för äldre medarbetare att fortsätta arbeta. Det berättar Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson, i en intervju med Sveriges Radio i dag.

Vi vill stärka ekonomin för pensionärer och för äldre medarbetare som fortsätter arbeta – alla de som gjort rätt för sig och varit med och byggt Sverige starkt. För alla som tjänar upp till ungefär 170 000 kronor om året jämnar vi ut skillnaden, så det inte är högre skatt på pension. Det är sjätte gången vi föreslår en skattesänkning för pensionärer, säger Ulf Kristersson.

Vill vi på längre sikt ha bra pensioner då måste fler människor jobba lite högre upp i åldrarna. För de mest erfarna medarbetarna gör vi det därför mer lönsamt att arbeta. Och samtidigt tar vi bort den speciella löneskatt som regeringen infört på pensionärer, så att det blir billigare att anställa pensionärer, betonar Kristersson.
Det här ingår i hela vår arbetslinje och tanken att fler, både yngre och äldre, ska jobba. Och det är en viktig del i arbetet med att skapa förutsättningar för 500 000 nya jobb och ta bort jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda, avslutar Ulf Kristersson.
Moderaterna satsar närmare 4 miljarder kronor per år för sänkt skatt för pensionärer och erfarna medarbetare:

Sänkt skatt för pensionärer

Skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare tas bort för årsinkomster mellan 120 000 och 168 000 kronor. Skattesänkningen uppgår till upp till 2 500 kronor per år. För inkomster över 168 000 kronor och upp till cirka 360 000 kronor sker en avtagande skattesänkning. Förslaget omfattar 1,45 miljoner pensionärer.

Sänkt skatt för seniora medarbetare
Det ska redan från 64 års ålder vara lägre skatt för att jobba mer, i stället för från dagens 65 år. Det innebär att 70 000 64-åringar får sänkt skatt och att sysselsättningen ökar med mellan 1 000 till 4 000 personer.

Sänkta anställningskostnader för seniora medarbetare
Den särskilda skatt på äldre anställda som regeringen införde 2016 bör avskaffas.

Moderaternas satsningar för att stärka ekonomin för erfarna medarbetare och pensionärerLäs intervjun med Ulf Kristersson här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6685310- Posted using BlogPress from my iPad

M föreslår sänkt skatt för Sveriges pensionärer. Lyssna på SR Ekot

Moderaterna föreslår sänkt skatt för Sveriges pensionärer!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6685310

torsdag 27 april 2017

Sluta diskriminera ridsporten skriver jag i Gefle Dagblad idag!

Det är inte rimligt att staten bestämmer vilken sorts friskvård som arbetsgivaren och medarbetaren tycker är lämpligt skriver jag i GD idag. Särskilt anmärkningsvärt är det att ridsport (!) inte räknas som friskvård.

Pressmeddelande; Trots väderkaos och blixthalka i Sverige under veckan så planerar inte ansvarigt statsråd för översyn av lag som inte fungerar som det var tänkt!


Pressmeddelande;  Trots väderkaos och blixthalka i Sverige under veckan så planerar inte ansvarigt statsråd för översyn av lag som inte fungerar som det var tänkt!
 

I Sverige har vi en lagstiftning om dubbdäck med datum som sannolikt är anpassade efter Stockholms klimatzon (läs partikelhalter på Hornsgatan) . Man ska enligt lag ha vinterdäck till den 31 mars för att sedan ha bytt till sommardäck senast den 15 april. Sverige är ett avlångt land med olika klimatförutsättningar i de olika landsändarna. Att endast ha ett datum som ska gälla i hela landet blir ett för trubbigt verktyg, då det i mitten av april kan råda vinter uppe i Norrland. Det visar inte minst det trafikkaos som uppstod i Gävleborg och stora delar av Sverige under veckan.

Lars Beckman har ställt en skriftlig fråga till infrastrukturministern om hon är beredd att göra en översyn av lagen med anledning av det datum som finns inte fungerar som det var tänkt. Dels beroende på att bilister byter till sommardäck för tidigt och dels för att belastningen på Sveriges däckverkstäder blir för stor under kort tid.
 

- Jag tycker att en översyn av lagstiftningen vore på sin plats och att vi skulle kunna titta på Norges modell för dubbdäcksbyte. Där har man förlängt dubbdäckstillståndet två veckor i de nordligaste länen säger Lars Beckman (M) i en kommentar till ministerns besked.

 - Det är helt enkelt inte rimligt med ett datum i mitten av april i ett land där det inte är ovanligt att det förekommer halka snö och kyla till maj säger Lars Beckman vidare.

 
- Att ministern inte är beredd till en översyn av lagstiftning som går helt emot riksdagens nollvision för noll döda i trafiken är inte acceptabelt. En översyn kan ju visa om lagen fungerar som den var tänkt, och om den inte gör det, vilka åtgärder man ska vidta för att få en fungerande lag avslutar Lars Beckman.


Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot Gävleborg

070 361 36 96
 

Ministerns svar i sin helhet bifogas:

 
Svar på fråga 2016/17:1246 av Lars Beckman (M) Datum för däckbyte

 
Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att vidta en översyn av lagstiftningen och datumet rörande vinterdäcksbyte.

Enligt trafikförordningen (1998:1276) ska personbil klass I, personbil klass II med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil och lätt buss samt släpvagn som dras av sådant fordon,  vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december– 31 mars när vinterväglag råder.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar (TSFS 2009:19) innebär att dubbade däck får användas den 1 oktober – 15 april och även längre än så när det råder vinterväglag eller sådant kan befaras och detta motiverar att dubbade däck används.
 

Det är av största vikt att rätt däck används vid vinterväglag. Det senaste halvåret visar att det kan ske snabba omslag i väderleken. Det har varit kraftiga snöfall i Stockholm i början av november, halt väglag i delar av landet under påsken och en klass tvåvarning för snö i nordvästra Svealand och sydligaste Norrland i slutet av april. Trafiksäkerhet är en prioriterad fråga för regeringen. I september 2016 antogs en nystart för Nollvisionen – ett intensifierat arbete för trafiksäkerhet i Sverige.  Redan i dag får dock dubbdäck användas när vinterväglag befaras.  Just nu planeras ingen översyn av däckbestämmelserna men jag följer utvecklingen noga.

 

Stockholm den 25 april 2017


 

Anna Johansson

 


 

måndag 24 april 2017

Alliansen vill se en långsiktig överenskommelse om välfärdens villkor!


Vi i Alliansen vill se en långsiktig överenskommelse om välfärdens villkor. Det är dags för S att ge besked. Antingen genomför de Reepalus utredning eller så lägger de den i papperskorgen för att kunna bidra till en bred samsyn, skriver Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund och Jakob Forssmed på Svenska Dagbladets debattsida.

 

För att Sverige ska fungera behövs en skola som ger goda kunskaper, en tillgänglig vård med hög kvalitet och en omsorg som ger alla det stöd och hjälp som behövs i vardagen. Välfärd med hög kvalitet är något som vi garanterar varandra oavsett storlek på plånbok eller var du bor. Det ska vi värna.

 Sverige förändras, befolkningen blir äldre och det riskerar att bli färre som betalar den skatt som ska användas till välfärd för fler. Då krävs det mer än någonsin att vi använder våra gemensamma medel så bra som möjligt för att få den bästa möjliga kvaliteten. Här är de ideella och fristående krafterna inom välfärden avgörande. De går före och prövar ny teknik, jobbar med olika arbetsformer, tillför mervärden och driver utvecklingen inom skolan, vården och omsorgen framåt. Det ska vi ta till vara på – inte förbjuda och stänga ned. Vi tror att mångfald och valfrihet driver kvalitet – och är i sig en kvalitet eftersom vi är olika och har olika behov och önskemål.

Det är dags för Socialdemokraterna att ge ett besked om välfärden. Antingen genomför de Reepalus utredning eller så lägger de den i papperskorgen för att kunna bidra till en bred samsyn om välfärdens långsiktiga villkor som garanterar såväl hög kvalitet som valfrihet och mångfald. Dessutom måste S ge besked om de vill införa ett skollotteri som regeringens skolkommission har föreslagit. Ett sådant förslag skulle kraftigt inskränka valfriheten.

 Alliansen vill se en långsiktig överenskommelse om välfärdens villkor, men i den ingår inte ett vinsttak eller ett skollotteri, som skulle ha långtgående konsekvenser för mångfald och valfrihet. Våra utgångspunkter för att garantera ordning och reda i välfärden är:

Nationella kvalitetskrav. Nationella kvalitetskrav för samtliga verksamheter inom välfärden ska fastställas. Kvalitetskraven ska framför allt utgå från resultat och utfall. Kvalitetsuppföljningen ska i första hand fokusera på mätbara resultat, inte på att mäta insatta resurser. Kraven ska gälla både fristående och offentliga huvudmän.
  • Öppenhet och transparens. För att skapa förutsättningar för människor att göra bra val mellan alternativen inom välfärden krävs mer öppenhet och transparens. Alla föräldrar ska känna sig säkra på att skolan de väljer åt sitt barn håller god kvalitet.
  • Generell tillståndsplikt, samt ägar- och ledningsprövning för hela välfärden. En generell tillståndsplikt bör införas för att få bedriva skola, hälso- och sjukvård, omsorg och verksamhet inom socialtjänst och LSS. En del av tillståndsprocessen ska utgöras av ledningsprövning för offentlig verksamhet och ägar- och ledningsprövning för fristående verksamheter. Kraven bör så långt som det är möjligt vara likvärdiga för fristående och offentliga aktörer.
  • Skärpta sanktioner. För att komma tillrätta med kvalitetsbristerna behöver även dagens sanktioner skärpas och förstärkas. Sanktionerna ska gälla både fristående och offentliga huvudmän. Om en kommunal skola inte håller tillräckligt goda resultat kan kommunen ytterst förlora möjligheten att fortsätta driva den skolan.

Om regeringen avstår från att söka en bred samsyn och i stället lägger förslag mot riksdagens vilja och som inskränker valfriheten då är Alliansen beredd att använda de medel som finns i riksdagen för att hindra införandet.

 
Det är tydligt att Stefan Löfven är klämd mellan Jonas Sjöstedts villkor för Vänsterpartiets budgetstöd och en sansad debatt om vad välfärden faktiskt behöver. Det är olyckligt, men Stefan Löfven valde själv att försätta sig i den positionen när han tog makten med Vänsterpartiets stöd. Nu försöker Socialdemokraterna att både vara för och emot Reepalus utredning på samma gång. I samband med sin kongress har man givit besked om att stoppa vinster i all fristående välfärdsverksamhet, samtidigt som regeringsföreträdare har pekat ut att enbart skolan ska omfattas av ett vinsttak. Det är ohållbart.

Framtiden för skolor, vårdgivare och äldreboenden som drivs av fristående huvudmän rör framför allt barn, patienter, äldre och medarbetare. Det är människor i hela landet som drabbas av Socialdemokraternas oförmåga att ge besked i valfrihetsfrågan. Närmare 340 000 barn går varje dag till en förskola eller skola som drivs av en fristående aktör. Knappt hälften av alla vårdcentralsbesök sker i en privat verksamhet. Samtidigt får mer än 200 000 personer varje månad lön från en fristående utförare i skola, vård och omsorg.

 
Socialdemokraternas oförmåga att ge besked om välfärden försvagar Sverige. Små vårdgivare vågar inte anställa ny personal och verksamheter som hade kunnat växa stagnerar. Det är en direkt effekt av att Socialdemokraterna valt makten framför en bra välfärd.

 

När Socialdemokraterna nu har haft sin kongress och Reepalu snart lämnar sitt slutförslag har partiet ett utmärkt tillfälle att ge sitt svar på hur välfärden ska se ut. Hundratusentals elever, patienter och anställda runt om i landet har rätt att få veta vad Socialdemokraterna vill ska hända med deras skola, vårdcentral eller arbetsgivare. Då bör även Stefan Löfven ge besked om han vill införa ett skollotteri som regeringens Skolkommission har föreslagit.

 

Alliansen har tagit ansvar och gemensamt givit besked om våra utgångspunkter för en långsiktig överenskommelse om välfärden. Vi har dessutom drivit genom flera av våra förslag i riksdagen. Valfrihet och mångfald har kommit för att stanna. Nu är det dags för S och Stefan Löfven att ge sina besked. Om regeringen väljer att lägga fram ett förslag mot riksdagens vilja kommer vi att rösta emot det. Sverige har inte råd med en politik som sätter ideologi framför en välfärd som fungerar.

 
Anna Kinberg Batra

partiledare (M)

Annie Lööf

partiledare (C)

 Jan Björklund

partiledare (L)


Jakob Forssmed

tf partiledare (KD)