Sidor

måndag 6 juli 2020

Pressmeddelande: Djupt beklagligt att socialdemokraterna inte var beredd att kompromissa om en realistisk migrationspolitik för Sverige!


Pressmeddelande: Djupt beklagligt att socialdemokraterna inte var beredd att kompromissa om en realistisk migrationspolitik för Sverige!Idag bröt förhandlingarna samman om en realistisk migrationspolitik för Sverige och Gävleborg. I vårt län ökar kostnaderna för bl a försörjningsstödet dramatiskt pga stora svårigheter att få nyanlända i en egen försörjning. • Det är djupt olyckligt att Socialdemokraterna har valt Miljöpartiet framför en hållbar, stram och realistisk invandringspolitik. Från Moderat sida anser vi att Sverige i allmänhet och våra kommuner i synnerhet nu måste få ett andrum så att man kan ordna bostäder skolor och egen försörjning till alla de som har kommit till vårt land under senare år. Socialdemokraterna har i slutändan inte velat ha ett volymmål på en nivå som understiger dagens invandring till Sverige  vilket har varit centralt för Moderaterna. Vi har också velat se stramare regler för anhöriginvandring.  Moderaterna har varit beredda att kompromissa i flera frågor som var viktiga för Socialdemokraterna. Men tyvärr har Socialdemokraterna inte velat gå oss till mötes i någon av de frågor som är avgörande för att få till en stramare invandringspolitik. Det handlar bland annat om volymmålet och försörjningskravet vid anhöriginvandring säger Lars Beckman i en kommentar till dagens avbrutna förhandlingar. 
 • Under helgen har vi sett hur Elin Lundgren Åsa Wiklund Lång Ahmed Ahmin och Jörgen Edsvik skrivit under debattartiklar i nationell media där man krävt att s inte gör en överenskommelse med M om en realistisk migrationspolitik – men då måste också samma politiker svara på frågan – hur ska man vända utvecklingen i Gävle rörande försörjningsstödet avslutar Lars Beckman.
lördag 4 juli 2020

Det är inte rättsväsendets ljusaste stund!

‪Hela den här historien med Karl Hedin har många märkliga utsvävningar. Bl a olagligt genomförd telefonavlyssning samt felaktiga utskrifter av den olagliga telefonavlyssningen vilket ledde till att personer satt häktade utan grund. Det är inte rättsväsendets ljusaste stund.‬

I en rättstat som Sverige ska det helt enkelt inte kunna hända och när det händer så borde de personer som gjort detta utredas och det borde få konsekvenser.

Nu ska alltså en åklagare försöka bevisa att personer tänkt skjuta en varg istället för den varg som åklagaren påstod från början hade skjutits och man påstår också att ett företag är inblandat. Personen i kassan på Karl Hedin AB har alltså varit inblandade enligt åklagaren?

För egen del - när rättsprocessen mot de enskilda är avslutade - så finns det  enligt mig all anledning för politiken att granska hela rättsväsendets hantering av de här frågorna. Alla i en rättstat har rätt till rättsäkerhet.

Även jägare och duktiga opinionsbildare!

‪https://www.expressen.se/dinapengar/polisens-tabbe-det-fanns-ingen-tjuvskjuten-varg/‬

onsdag 29 april 2020

(C)viker centerpartiet landsbygden igen?

För den som lever sitt liv runt Stureplan eller i storstäder så är det kanske exotiskt med varg och andra rovdjur men för de barnfamiljer som bor i vargtäta områden kan det vara en skräck. För de företagare som får sina tamdjur attackerade om och om igen är det också en skräck. För den ensamarbetande i skogen är det en påtaglig fara. För jägaren med hund är det en påtaglig fara. I Gävleborg och i närliggande län är vargen ett stort problem då vi helt enkelt har för många vargar koncentrerade till en för liten yta. M har då dragit slutsatsen av det och kommit fram till att riksdagens nedre gräns ska gälla dvs 170 vargar i Sverige. Det finns en god möjlighet att få majoritet för den linjen om Centerpartiet stödjer det i Sveriges Riksdag men enligt Svensk Jakt så kommer inte C att stödja M och landsbygden. Det vore ett historiskt (c)vek.
https://svenskjakt.se/start/nyhet/avslojar-centern-vill-inte-halvera-vargstammen/

torsdag 12 mars 2020

Ökad privatbilism kan minska Corona-smittan!

Ökad privatbilism kan minska Corona-smittan!Nu kräver flera moderater att regeringen och kommunerna underlättar för bilåkande, inte minst i befolkningstäta områden. Därmed skulle färre riskeras att smittas av Corona-virus.Regeringen har hittills inte satt in några åtgärder som minskar risken för att smittas på de kollektiva färdmedlen. Det finns en uppenbar oro för att åtgärder som minskar trängsel på tåg, bussar och tunnelbana skulle kunna gå ut över människors möjlighet att ta sig till sina arbeten. I statsrådens frågestund idag så uttalade dessutom statsrådet Anders Ygeman att medarbetare som arbetar inom samhällskritiska funktioner ska undvika att åka kollektivtrafik för att minska risken att bli smittad.Alltfler företag i landet vill samtidigt undvika att deras anställda smittas på kollektiva färdmedel. De uppmanar sina medarbetare att om möjligt välja att ta bilen till arbetet. Och människor med nedsatt immunförsvar till följd av sjukdom eller medicinering väljer redan i ökad utsträckning att ta sig till sina arbetsplatsen med egen bil. • När regeringen säger att inga åtgärder utesluts i bekämpning av Corona-smittan så ser vi det som en naturlig och enkel åtgärd att bl a främja ökad privatbilism och att göra sådana transporter så billiga som möjligt, säger Jan Ericson och Lars Beckman (M). Det kan exempelvis handla om tillfälligt sänkta parkeringsavgifter, fler parkeringsplatser, slopad trängselskatt i Göteborg och Stockholm, tillfälligt ökade reseavdrag eller sänkta bränsleskatter. • Vi anser att regeringen bör pröva alla vägar förutsättningslöst för att gynna ökad privatbilism under den tid Coronaviruset fortsätter spridas i vårt samhälle och därmed minska spridningen av Coronaviruset!För mer information, kontakta Lars Beckman 070 361 36 96 eller Jan Ericson 070-695 68 28


söndag 8 mars 2020

Riksdagens bilnätverk besöker Blekinge

Pressinbjudan

Riksdagens bilnätverk besöker Svenska LCV-föreningen

Välkomna till ett möte mellan svensk fordonsindustri och riksdagspolitiker i Backaryd
Påbyggarbranschen är en viktig bransch för samhället. Tänk bara på alla färdtjänst-, service- transport- och räddningsfordon. Branschen står också för många arbetstillfällen. I debatten hamnar den trots det sällan i fokus. Vi vill genom att bjuda in Riksdagens bilnätverk till ett besök öka kännedomen om vår bransch och om vilka frågor som är viktiga för våra medlemsföretag. De inbjudna politikerna kommer bland annat få se produkter från Nordic Vehicle och få träffa företrädare för branschen för att diskutera vilka frågor som är viktiga för oss. Före lunch, vid 11.30, bjuder vi in media som då får chansen att träffa både politiker och företagare från branschen.

Om Svenska LCV-föreningen
Vi är en branschförening inom fordonsindustrin med 44 medlemsföretag från hela Sverige. Våra medlemsföretag arbetar med påbyggnadsutrustning för lätta, kommersiella fordon. Det kan handla om att utveckla kundanpassade inredningar och lyftanordningar, eller att utrusta räddnings- och utryckningsfordon.

Om Riksdagens bilnätverk
Riksdagens bilnätverk är ett initiativ inom Riksdagen som vill nyansera bilden av bilismens avgörande roll för vår mobilitet och som följer utvecklingen av bilismen. Nätverket startades för ungefär ett år sedan av fyra riksdagsledamöter.

Mer information
Kontakta Pontus Thureson på 076-547 48 22eller pontus.thureson@branschkansliet.se för mer information.

Läs mer om Svenska LCV-föreningen påwww.lcvf.se
Riksdagens bilnätverk har presenterat sig på bl.a. www.svt.se

Välkomna!


Med vänlig hälsning,

Pontus Thureson
VD
branschkansliet-logo-Byline
Branschkansliet är knutpunkten mellan företag och samhälle. Vi organiserar och administrerar verksamheten
för runt 30  branschföreningar och företräder ofta hela branschen; gentemot medier, myndigheter och politiken.
Vi är ofta remissinstans och är ett forum för gemensamma branschfrågor - som marknadsstatistik utbildningar,
mässor, event, certifieringar etc. Vi arbetar med näringslivsfrågor, är konkurrensneutrala och inte knutna till
någon arbetsgivarorganisation. Hos oss kan du få, juridisk expertis och utbildning i olika aktuella ämnen.
Vi är bra för branschen.

tisdag 7 januari 2020

Välkommen! Seminarium: Öppna data och Digital samhällsbyggnadsprocess för att främja byggandet och effektivisera samhällsbyggandet i hela landet


InbjudanSeminariumÖppna data och Digital samhällsbyggnadsprocess för att främja byggandet och effektivisera samhällsbyggandet i hela landet


Tid: Onsdagen den 29 januari 2020 11.00-13.00

Plats:  Riksdagshuset, RÖ – 2:08 • Belysning av pågående processer i offentlig och privat sektor för att åstadkomma en digital transformation av samhällsbyggnadsprocessen
 • Redovisning av behov av ändrad lagstiftning, kompetensökning och resurser i landets kommuner och statliga myndigheter.Dagordning

 • Inledning Larry Söder(kd), vice ordförande Civilutskottet och Lars Beckman(m), ledamot Civilutskottet
 • Branschens utmaningar- Eric Jeansson, ordförande Geoforum Sverige, Susanne Nellemann Ek, VD BIM Alliance
 • Översyn av PSI- Sumbat Sarkis och Ingela Alverfors, Infrastrukturdepartementet
 • Regeringsuppdrag till Lantmäteriet-Susanne Ås Sivborg, GD Lantmäteriet
 • Regeringsuppdrag till Boverket-Anders Sjelvgren, GD Boverket
 • Kommunernas roll och utmaningar – Gunilla Glasare, SKR, Chef för avd. för tillväxt och samhällsbyggnad
 • Paus med lunchmacka
 • Smart Built Environment-Anita Aspegren, VD IQ Samhällsbyggnad
 • Fastighetsägarnas syn på digital transformation - Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet, Sveriges Fastighetsägare
 • Byggindustrins syn på den digital transformation -Catharina Elmsäter-Svärd, VD Sveriges Byggindustrier
 • IT & Telekomföretagens syn på digital transformation.
 • Avslutning Larry Söder(kd), vice ordförande Civilutskottet och Lars Beckman(m), ledamot Civilutskottet

Larry Söder (kd)           Lars Beckman(M) 
Pressinbjudan; INBJUDAN TILL MEDIA ATT NÄRVARA VID SAMTAL ANGÅENDE DEN AKUTA VARGSITUATIONEN. HOS FÅRFARMAREN KJELL ANDERSSON I VALLSTA.


Blir vi INLÅSTA från vår natur när Vargen tar över?INBJUDAN TILL MEDIA ATT NÄRVARA VID SAMTAL ANGÅENDE DEN AKUTA VARGSITUATIONEN.

HOS FÅRFARMAREN KJELL ANDERSSON I VALLSTA.Den stora vargflock som rör sig i den norra delen av Bollnäs kommun skapar allt mer otrygghet och problem för både företagare och det rörliga frislufslivet.

Nu kommer det allt fler exempel på att olika typer av företagare drabbas i sina verksamheter av den stora koncentrationen av vargar i Hälsingland.

De kan inte bedriva sitt företagande som vanligt och är tveksamma till vidare satsningar inom tillexempel turismnäringen. Detta i en region som sätter stort hopp till tillväxt inom turismnäringen!Det som gjort läget så speciellt akut i Bollnäs och västra Hälsingland är den höga koncentrationen av varg inom ett väldigt litet område samt den exceptionellt enskilt stora flocken av vargar.

 • När det är 14 vargar i en flock så blir det en väldigt skrämmande faktor och även en direkt påverkan på den vanliga djurstammen i de skogsområden där den rör sig säger Lars Beckman och fortsätter,

Efter helgerna kommer det nu allt fler berättelser från personer som inte längre vågar vara ute i naturen för ett aktivt friluftsliv i Bollnäs kommun. Att möta en varg kan vara skrämmande, men vad gör man om det kommer en flock på 14 vargar!Lars Beckman, Riksdagsledamot för Moderaterna i Gävleborg kommer på onsdagen den 8 jan att besöka Kjell Andersson på hans fårfarm i Parten i Vallsta för att på plats träffa berörda från flera olika verksamheter för att inhämta information
om de akuta problemen med Vargkoncentrationen i Bollnäs kommun och västra Hälsingland.Det blir ett problem i samhället när vanliga människor som har valt att bo på landsbygden för att t.ex. antingen driva sitt företag där eller för att kunna ha ett aktivt friluftsliv inte vågar vara ute i skogen längre.
Det kan inte vara rätt att vanligt folk skall behöva stänga in sig i sina hus eller bakom stängsel för att skydda sig och vargen skall få ströva fritt. • Då läget blivit än mer akut så vill Jag på plats få höra berättelser från företagare och olika företrädare om hur allvarliga problemen med denna extrema varg koncentration upplevs och hur det påverkar människors vardag och företagande, säger Lars Beckman.

Det finns redan ett tydligt riksdagsbeslut om hur vargstammen i Sverige skall se ut och hanteras. Uppenbarligen efterlevs inte detta beslut och dess konsekvenser blir som mest uppenbara och akuta i västra Hälsingland.Deltar på plats gör bland annat:

Kjell Andersson – Fårbonde

Sigrid Bergåkra – Företagare, NaturLära i Hälsingland AB

Jan Isaksson – Jaktledare

Företrädare för LRF, Skogsnäringen, Friluftslivet och utomhusidrotten.

För kontakt eller mer information ring:Lars Beckman - 070 / 361 36 96

eller

Johan Bång (ordf. Moderaterna i Bollnäs) -  070 – 209 45 25