Sidor

söndag 16 september 2018

mp och s är valets stora förlorare i Gävleborg!


Pressmeddelande; Moderaterna Gävleborg gick emot rikstrenden och behåller våra två riksdagsmandat. S och mp förlorar två mandat tillsammans.

 
Valmyndigheten har nu fastställt vilka ledamöter som är valda till riksdagsledamöter från Gävleborg.  Socialdemokraterna tappar ett av sina tidigare 4 mandat och miljöpartiet förlorar sitt enda mandat från Gävleborg. De rödgröna partierna är länets förlorare i antal förlorade riksdagsmandat.

 Moderaterna i Gävleborg går bättre än rikstrenden för Moderaterna och behåller våra två mandat i Gävleborg.
 
Lars Beckman säger i en kommentar till det fastställda valresultatet från valmyndigheten:

 
-          Socialdemokraterna och miljöpartiet är valets stora förlorare i Gävleborg. S förlorar ett av sina 4 mandat och miljöpartiet förlorar sitt enda mandat i Sveriges Riksdag. Det är en ny politisk verklighet som har röstats fram av de som bor i Gävleborg. Den landsbygdsfientliga politik som mp/s regeringen har fört under förra mandatperioden har inte uppskattats av de som bor i vårt län visar utfallet i valet.

-          Moderaterna i Gävleborg går emot rikstrenden i riksdagsvalet och minskar betydligt mindre än riksgenomsnittet. Det betyder också att vi behåller våra två riksdagsmandat i Gävleborg.

-          Vi kommer nu att tillsammans med övriga alliansledamöter rösta bort Stefan Löfven som statsminister så snart den nya riksdagen tillträder och när talmansrundorna är avklarade kan en ny M ledd alliansregering tillträda så snart som möjligt.
 

-          Det känns som en stor ära att få fortsätta vara en stark röst för hela Gävleborg i Sveriges Riksdag och dessutom ha det starka mandatet att vara personvald från Gävleborg säger Lars Beckman i en avslutande kommentar. Tillsammans med nyvalda riksdagskollegan Viktor Wärnick ska vi arbeta för fler i jobb, en bättre infrastruktur för hela länet, ett bättre företagsklimat och en realistiskt migrationspolitik.

 

Valmyndighetens fastställda valresultat för Gävleborg:

 


 

 

måndag 3 september 2018

Nu tar M tag i integrationspolitiken också!


Ett ja ska vara ett ja – Sverige måste ta tag i integrationen

Idag presenterade Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, Moderaternas sammanhållna integrationspolitik. För att klara integrationen krävs en stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik – ett nej ska vara ett nej. Men lika viktigt är att ett ja ska vara ett ja. 

Med egen ansträngning ska den som kommer till Sverige kunna gå från nyanländ till nyanställd och slutligen bli ny medborgare. Det handlar om arbete och egen försörjning och att behärska svenska språket. Det handlar också om delaktighet i demokratiska processer och om att följa svensk lag. Det här är vad vi bör förvänta oss av alla människor som bor i Sverige, och det svenska medborgarskapet måste bygga på denna grund. Det gäller lika för alla.

- För att vägen in i det svenska samhället ska bli kortare måste vi ställa tydligare krav på den som kommit till Sverige för att bygga sin framtid här. Det gäller framför allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar. Det här kräver egen ansträngning, samtidigt som samhället ska ge var och en förutsättningar att lyckas, säger Ulf Kristersson.

- Integrationen måste fungera bättre än den har gjort hittills. Om nyanlända inte tar steget in på arbetsmarknaden under sina första år i Sverige riskerar många att fastna i långvarigt utanförskap och bidragsberoende. De närmaste åren kommer därför att vara avgörande för att förhindra att utanförskapet växer, säger Elisabeth Svantesson.

Delar av Moderaternas integrationspolitiska program:
  • Särskild satsning på skolor i utsatta områden: fler av de skickligaste lärarna ska undervisa där de behövs som mest, fler lärarassistenter till utsatta skolor och obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända.
  • Ställ tydliga krav på innehållet i samhällsorienteringen för nyanlända. Samhällsorienteringen ska ha nationella kursplaner och understryka demokratiska värderingar. Orienteringen ska även vara obligatorisk för såväl unga som äldre. 
  • Skärp lagstiftningen mot månggifte, tvångsäktenskap och oskuldskontroller.
  • Skärpt ägarprövning och kontroll av religiösa friskolor. 
Moderaterna har en sammanhållen integrationspolitik – till skillnad från S och SD. Vi ser integrationsproblemen och vill ta ansvar för att lösa dem. Det kommer inte vara enkelt, och det kommer att ta tid. Men det är möjligt. Nu tar vi tag i integrationen.

söndag 12 augusti 2018

Vilka krav ställer Sjöstedt på Löfven?

Återinförd förmögenhetsskatt, kraftigt höjda inkomstskatter, höjda elskatter, återinförd arvsskatt, högre fastighetskatt, Sverige ska lämna EU, avskaffande av valfriheten i välfärden och bort med friskolor. 

Vilka krav ställer vänsterpartiet i en regeringsförklaring med mp och s? När ska media börja att granska innehållet i ev Löfven 2.0 regering där Sjöstedt varit mycket tydlig. Vänsterpartiet kommer inte att släppa fram en regering som de inte själva ingår i. Då tycker jag att det är medias roll att dels ställa frågan till Löfven - lovar du att inte ta in kommunister i en svensk regering? Dels ställa frågan till Jonas Sjöstedt - vilka krav kommer du att ställa på Löfven för att stödja honom som en ev. regeringsbildare? 

söndag 5 augusti 2018

Besök på räddningstjänsten i Gävle

Pressinformation

Riksdagsledamot Lars Beckman (M) besöker på inbjudan av Räddningstjänstens ordförande Niclas Bornegrim Gästrike Räddningstjänst måndag den 6/8.

Syftet med inbjudan är att samtala om vad de omfattande bränderna i sommar  får för lokala konsekvenser för Räddningstjänsten. Antalet bilbränder har även ökat i Gävleborg under det senaste året och attacker mot blåljuspersonal har också blivit ett växande nationellt problem. Vad behöver politiken göra för att förbättra arbetsmiljön för räddningstjänstens medarbetare på nationell och lokal nivå? 

Vilka slutsatser kan dras av kommande budgetbehov när räddningstjänsten måste förstärkas?

Media är välkommen att samtala med Niclas Bornegrim och Lars Beckman måndag den 6/8 om slutsatserna av besöket. 


torsdag 2 augusti 2018

Pressträff!

Regionråden Maria Molin (M), Birgittha Bjerkén (M) och Riksdagsledamot Lars Beckman (M) redovisar en aktuell RUT-rapport fredag den 3/8 klockan 11.00.

Det finns politiska förslag som skulle ta bort den privata vården i Sverige med det föreslagna vinstförbudet, vilka konsekvenser skulle det få för invånarna i Gävleborg?

Idag är det långa väntetider, till exempelvis till en så enkel undersökning som bentäthetsmätningen på Gävle sjukhus- upp till ett år- men om patienten istället väljer att åka till Sophiahemmet i Stockholm så är det ingen kötid alls.

Det är stora ojämlikheter avseende hjälpmedel i Sverige och tyvärr ligger Gävleborgs län mycket dåligt till jämfört med alliansstyrda landsting.

Frågorna som är ställda i RUT rapporten är;

Uppdragsgivaren önskar en redovisning av nedanstående uppgifter fördelat på landets 21 landsting/regioner.
· Det totala värdet som landstingen lägger på entreprenad.
· Väntetiderna till primärvård och specialiserad vård i landstingen.
· Landstingens kostnader för inhyrd personal.
· Landstingens kostnader för politisk verksamhet.

Uppdragsgivaren önskar även få en redovisning över tillgång till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning i olika delar av landet.

Moderaterna presenterar konkreta förslag för att komma tillrätta med situationen i Gävleborg under nästa mandatperiod.

Medverkande: Maria Molin regionråd (M), Birgittha Bjerkén regionråd (M), samt Lars Beckman riksdagsledamot (M)


Kontaktuppgifter:
Maria Molin 072-2304546
Ellinor Troli (politisk sekreterare) 072-5005621tisdag 31 juli 2018

Stärk Sveriges civila beredskap! Alliansen levererar konkret politik!

Alliansen: Stärk Sveriges civila beredskap


I dag presenterade Alliansens partiledare Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor, ett samlat paket med tio reformer att öka Sveriges civila beredskap och krishanteringsförmåga. Det handlar om mer resurser, tydligare mandat och ansvar - både för att förebygga kriser, men även för att snabbt kunna hantera dem. Det måste människor i hela Sverige kunna lita på.

Det är fortfarande för tidigt att dra skarpa slutsatser om hanteringen av sommarens omfattande bränder. Men det står klart att både räddningstjänsten och ett stort antal frivilliga har gjort, och fortsätter göra, enorma insatser. Den här kraften behöver tas tillvara och förvaltas.

Oavsett vilka slutsatser som kommer att dras om bränderna, måste vi redan nu se till att vårt samhälle är bättre rustat inför framtiden. Vi har sett hur till exempel Tsunamikatastrofen, skogsbranden i Västmanland 2014 och IT-skandalen vid Transportstyrelsen visat på brister i statens, kommunernas och myndigheternas förmåga att förebygga och hantera kriser.

Vägen framåt handlar både om att förebygga kriser och att vara förberedd när krisen väl kommer. Det kräver bland annat en modern lagstiftning som möjliggör att krissituationer kan hanteras utan dröjsmål. Det innebär också att vi måste ha rätt resurser på rätt ställen – och en organisation för krishantering som är erfaren och kompetent.

Alliansen föreslår tio reformer för att stärka Sveriges civila beredskap och öka krishanteringsförmågan:

1. Inrätta ett nationellt säkerhetsråd under statsministern.

2. En snabbare och tydligare statlig krisledning.

3. Etablera en nationell krisfond.

4. Förstärk hemvärnet.

5. Bygg ut utbildning av räddningstjänstpersonal.

6. Förbättra villkoren för deltidsbrandmän.

7. Satsning på nationell brandbekämpningsförmåga från luften.

8. Tydliggör Försvarsmaktens roll i samband med civila kriser.

9. Inför särskild lagstiftning om hur civila kriser ska hanteras.

10. Ökat statligt stöd för skogsbrandsbevakning.måndag 16 juli 2018

Mp/s regeringen har även raserat bilstödet

Först raserade mp/s regeringen LSS - personlig assistans för funktionsnedsatta. Sedan har man även raserat bilstödet. Mp/s solidaritet i praktiken. ( samma regering subventionerar elcyklar för fullt friska med 1.75 miljarder)läs mer om bilstödet i den här artikeln och den framtagna rapporten från riksdagens utredningstjänst.
http://www.gestrikemagasinet.se/articles/view/ny-rapport-visar-pa-stora-brister-i-bilstodet-for-funktionsnedsatta