Sidor

fredag 6 december 2019

Helt omöjlig arbetsuppgift för den arbetsförmedlare som ska hjälpa 1000 arbetssökande!

Det är inte rimligt eller önskvärt att en arbetsförmedlare i Gävleborg har ca 1000 arbetslösa kopplade till sig. ” - varje kväll har jag fler på min lista jmf med vad jag hade på morgonen”.
Det är nog bara C MP och S som tycker att det är en önskvärd situation. Vi andra tar ansvar för att statens verksamhet fungerar. Att AF måste göras om i grunden är självklart men då gör man klart modell och tidsplan först. Nu är det bara kaos utan mål och plan vilket drabbar dem som behöver stöd och hjälp. Det påverkar också kommunerna som nu får ett stort antal arbetslösa som går rakt in i försörjningsstödet vilket leder till stora nedskärningar av övrig kommunal verksamhet.

fredag 15 november 2019

Gemensamt besök i Hudiksvall på måndag med Ulla Andersson där vi träffar medarbetare från kronofogden.


Pressinbjudan;



Riksdagsledamöterna Ulla Andersson (V) och  Lars Beckman (M) träffar medarbetare från kronofogden i Hudiksvall på måndag den 18/11.  



För ca ett år sedan meddelade Kronofogdens ledning att man avser att lägga ned ett antal kontor i Sverige och koncentrera dem till färre orter. Debatten gick het men regeringen gav ledningen sitt stöd till nedläggningarna.  Även om debatten har minskat idag så är beslutet fortfarande lika dåligt för den statliga närvaron i Sverige liksom behovet av kvalificerade jobb i Hudiksvall. Det är viktigt med en god samhällsservice med en närhet till medborgarna.  I två olika interpellationer så frågar riksdagsledamöterna Ulla Andersson och Lars Beckman gemensamt om regeringen anser att beslutet att minska den statliga närvaron i Hälsingland är förenligt med regeringens utlovade satsningar på fler jobb utanför storstäderna. Debatten kommer att ske tisdag den 19/11 kl 13.00 i riksdagen med finansministern.



Inför debatten i riksdagen med finansministern besöker riksdagsledamöterna Hudiksvall och träffar medarbetare från kronofogdemyndigheten för att samtala om konsekvenserna av de förändringar som planeras.



Media inbjuds att närvara på mötet som sker i Hudiksvall i anslutning till kronofogdens lokaler. 

På mötet närvarar även lokala företrädare för V och M, bl a kommunalråd Jonas Holm.



För mer information,



Kontakta Ulla Andersson (V) 08- 7864659 eller Lars Beckman (M)  070 361 36 96



Ulla Andersson interpellation;




Lars Beckman interpellation;

torsdag 7 november 2019

Äldreboenden ska inte bli beskjutna!

Äldreboenden ska inte bli beskjutna! Jag har för egen del ingen anledning att misstro varken bilderna eller uppgiftslämnaren. Det vi däremot vet - liksom reportern vet - är att det varit en incident för ett par veckor sedan i området;
”Vi har en händelse i närtid som involverar luftvapen och skada på byggnad, men det var på Jökelvägen vad jag kan se” säger företrädare i ett svar på direkt fråga. 
Reportern hittar ingen polisanmälan alls som är 5 år gammal - eller nyare- vilket betyder att det är en god indikation på att kommunen inte polisanmält det inträffade. Det får vi ta upp på lämpligt sätt i KF. Oavsett när det hände ska inte äldreboenden i Gävle bli beskjutna! Det är min bestämda uppfattning! 


https://www.arbetarbladet.se/artikel/lars-beckman-m-sprider-uppgifter-om-skjutning-mot-aldreboende-marken-fem-ar-gamla-enligt-personal-och-fastighetsagare

onsdag 23 oktober 2019

Pressmeddelande; Riksdagsledamöterna Ulla Andersson (V) och Lars Beckman (M) pressar finansministern om nedläggningen av Kronofogden i Hudiksvall i nya interpellationsdebatter.


Riksdagsledamöterna Ulla Andersson (V) och  Lars Beckman (M) pressar finansministern om nedläggningen av Kronofogden i Hudiksvall i nya interpellationsdebatter.



För ca ett år sedan meddelade Kronofogdens ledning att man avser att lägga ned ett antal kontor i Sverige och koncentrera dem till färre orter. Debatten gick het men regeringen gav ledningen sitt stöd till nedläggningarna.  Även om debatten har minskat idag så är beslutet fortfarande lika dåligt för den statliga närvaron i Sverige liksom behovet av kvalificerade jobb i Hudiksvall. Det är viktigt med en god samhällsservice med en närhet till medborgarna.  I två olika interpellationer så frågar nu riksdagsledamöterna Ulla Andersson och Lars Beckman gemensamt om regeringen anser att beslutet att minska den statliga närvaron i Hälsingland är förenligt med regeringens utlovade satsningar på fler jobb utanför storstäderna.



Är nedläggningarna av den statliga verksamheten förankrade i Januariöverenskommmelsen?




söndag 15 september 2019

Elin Lundgren (s) har helt fel i SVT

Elin Lundgren (s) har helt fel. Kommunerna i Gävleborg och i många andra län larmar nu om konsekvenserna av att försörjningsstödet skenar bl a. Vi behöver ett nödstopp i flyktingmottagande och en migrationspolitik som sätter nyanlända i jobb ist för bidrag. Det finns många företagsamma människor som kommit till Sverige som nu behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Det finns också en ny stor grupp utrikesfödda med en mycket låg eller ingen utbildningsnivå alls. För dem krävs det minijobs som i Tyskland eller liknande. Elin borde lyssna på de partivänner som kräver en mer realistisk politik. 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/satt-ett-tak-for-invandringen-krav-fran-socialdemokratiskt-kommunalrad

onsdag 21 augusti 2019

Personpåhopp från ledarskribenter med dålig koll

Noterar det ena personpåhoppet på mig efter det andra på olika ledarsidor för min uppfattning om att medier ska vara politiskt neutrala, och att SVT/SR skulle kunna vara mindre och ha ett tydligare uppdrag. De ledarskribenter som faktiskt har betalt för att följa samhällsdebatten verkar ha dålig omvärdsspaning. Nu vill inte ens jag avskaffa all statlig media så det blir säkert en livfull debatt på M partistämma - som det ska vara i ett politiskt parti. Vi är ju Moderater där vi bryter olika åsikter mot varandra!
https://www.svt.se/kultur/medier/moderaternas-starkaste-faste-tar-stallning-public-service-ska-avskaffas

fredag 16 augusti 2019

” att se fattig ut kan minska risken för våldsbrott”

” att se fattig ut kan minska risken för våldsbrott”
Det är en uppmaning som är logisk med tanke på brottsutvecklingen i Sverige men så här borde det inte vara. Att känna trygghet borde vara självklart för alla oavsett hur man klär sig eller var man bor. Tänk om Jens Runnberg Mittmedia ledarskribent visade samma engagemang för brottsoffer som han visar för att skriva strunt. 

https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/juridiska-experten-att-se-fattig-ut-kan-minska-risken-för-våldsbrott-12215933