Sidor

onsdag 14 november 2018

Djupt olyckligt med C och L agerande i Gävle kommun och i riksdagen.

Det är skillnad på socialism och borgerlig politik. Ibland låter det  -inte minst i media - som att politik handlar ffa om vem som tar vem och bildar styren. Så är det alltså inte utan politik handlar i första hand om vad man vill göra - och i andra med vem. Moderaterna är ett tryggt stabilt borgerligt parti som tror på marknadsekonomi och fri företagsamhet. Vi tror på individens förmåga att fatta egna välgrundade beslut, och att samhället ska finnas där som stöd när det behövs i livet. Mot det står socialism och kommunism, vars hela ideologi går emot privat ägande och valfrihet. Socialismen tror på ideen att det är just staten och det offentliga som ska styra och ställa, och att det är vi medborgare som är till för systemet istället för tvärtom.

Därför är det så beklagligt när nu C och L överger de borgerliga väljarna i Gävle och ger tillbaka makten till socialisterna. Alla de problem som finns i Gävle med hög arbetslöshet, misslyckad integration, låg marknadsförsörjningsgrad, lågt bostadsbyggande, dåligt företagsklimat är skapat av 96 års socialistiskt styre. Att då göra mer av samma sak är att förstärka Gävles problem - inte lösa dem.

Man hade då kunnat hoppas att C och L hade sålt sig dyrt till socialdemokraterna och fått ett kraftfullt genomslag i den praktiska politiken men så blev tyvärr inte fallet vilket konstateras i den här debattartikeln i Arbetarbladet.

Idag var den också en mörk dag i Sveriges Riksdag när C och L röstade emot den gemensamma statsministerkandidaten Ulf Kristersson. Det är över 40 års borgerligt samarbete som nu riskerar att gå förlorat om inte alliansen snarast tar ett gemensamt omtag. I värsta fall leder agerandet idag att socialdemokraterna kan bilda en ny socialistisk regering. Precis som i Gävle skulle det leda till 4 förlorade år för Sverige. Sverige behöver alltså mer borgerlig politik - inte mindre.

Jag skulle önska att fler borgerliga politiker vågade anamma S enkla linje - ta makten och behåll den. Det gör man oavsett vilka partier som väljer att rösta på deras politik. Med dagens agerande så har C och L gett SD 100 % inflytande över regeringsbildningen när man väljer att avstå att rösta fram en borgerlig statsminister och en allianspolitik. Opinionsbildarna på Sveavägen 68 är bara att gratulera.

Nu gäller det att vi som vill ha en borgerlig politik i Sverige tar oss samman och arbetar tillsammans för just borgerlig politik. Det är fri företagsamhet som skapar välstånd och framgång för Gävleborg och Sverige. Det är inte socialism och kommunism.

Vill du stödja det arbetet? Bli gärna medlem i Moderaterna. Vi behöver dig och ditt stöd just nu i denna för borgerligheten svåra stund. Du kan lita på Moderaterna. Vi är en garant för en stabil trygg politik där vi sätter människan och liberala värden i centrum.
måndag 12 november 2018

Misstro mot våra privata välfärdsföretag från det nya socialistiska styret i Gävle

Det nya socialistiska styret i Gävle visar djup misstro mot våra privata välfärdsföretag när man nu tvärnitar utökad valfrihet i Gävle med ett stoppaket för mer verksamhet på entreprenad i Gävle kommun. Verksamheten som drivs av privata företag har högre kundnöjdhet, lägre sjukskrivningstal och bättre resultat i medarbetarundersökningarma. Då blir det helt ologiskt att stoppa utbyggnad av valfriheten i välfärden.

söndag 11 november 2018

Alltid denna Arbetsförmedling

Arbetsförmedlingen i Gävle kan ha bidragit till att alliansen i Gävle sprack. En allianspolitiker fick inga uppdrag av AF i sitt företag, vilket resulterat i obefintlig omsättning i hens företag. En annan allianspolitiker vill inte gå tillbaka till jobbet på AF säger mycket säkra källor utan fortsätta ha sin försörjning från politiken.

Skulle alltså inte förvåna mig om båda kommer att ha tyngre uppdrag i det nya socialistiska styret i Gävle.

Om jag har rätt eller fel visar sig när socialisterna presenterar de nya nämndsordförandena och kommunalråden i Gävle. Då kommer det också att visa sig vilken politik som ska föras från 1/1 2019. Blir det mer verksamhet på entreprenad, fler som får äga sin lägenhet istället för att bo i hyresrätt, sänkta avgifter och kommunalskatt, hårdare uppföljning av dem som uppbär försörjningsstöd, högre lön till lärarna osv osv.

Alltid denna Arbetsförmedling 😊

måndag 29 oktober 2018

Blir det ett gemensamt 1 maj tåg nu i Gävle?

Blir det ett gemensamt socialistiskt demonstrationståg den 1 maj med MP L S och C i Gävle? Samling utanför Folkets Hus?
Bort med valfrihet i välfärden, sämre företagsklimat och högre skatter/avgifter blir texterna på de gemensamma plakaten?

Ytterst olyckligt för Gävleborna när nu s ges makten i Gävle av C och L - som kampanjade tillsammans med oss i alliansen i Gävle för ett borgerligt styre.

torsdag 18 oktober 2018

Man måste kunna bo leva och driva företag i hela Sverige konstaterade jag i den allmänpolitiska debatten. Vad jag sa? Läs det i det här blogginlägget.

Igår höll jag ett kort anförande i den allmänpolitiska debatten om att man måste kunna bo och leva i hela Sverige. Här är mitt anförande:
Herr talman! Tack för en intressant och klargörande debatt! Det är uppenbart att vi har en samspelt allians med fyra allianspartier som på riktigt ser och tror på hela Sverige och också har en politik för det.
Vi hör den ena ledamoten efter den andra från regeringsblocket, alltså partierna i den avgående regeringen, tala om att hela Sverige är viktigt. Men när man ställer de konkreta frågorna - är det rimligt att man i Norrbotten, Värmland eller någon annanstans får betala 17 kronor per liter för dieseln? - får man höra att de anser att priserna är rimliga. Är det rimligt att flyglinjer avvecklas på grund av en flygskatt? Ledamöterna försvarar det.
Väljarna har alltid rätt, herr talman. Vi har en mandatperiod bakom oss, och väljarna har i valet utvärderat den politik som har förts. Jag kan konstatera att Socialdemokraterna i Gävleborg förlorade 25 procent av sina mandat, och Miljöpartiet förlorade sitt enda mandat. Faktum är att Miljöpartiet har förlorat alla sina riksdagsmandat norr om Dalälven. Det är sannolikt fullt rättvist, för Sverige har nog aldrig i modern tid haft en så landsbygds- och Norrlandsfientlig regering.
Det finns ingen tunnelbana utanför Stockholm, och man måste kunna bo, leva och driva företag även utanför våra storstäder. Straffbeskattningen på drivmedel, där priset nu har passerat 17 kronor per liter diesel, är inte bara en straffbeskattning av oss privatpersoner som tankar, utan det är också en straffbeskattning av företagen. Om man är företagare i Ljusdal kan man ju inte flytta Ljusdal, men man kan flytta sitt företag från Ljusdal om det till exempel införs en kilometerskatt som gör att kostnadsläget försämras för de produkter man säljer.
Den 28 oktober firas bilens dag i Sverige, och det är en dag att fira. Bilen är en fantastisk frihetssymbol för Sverige, och det är viktigt i den här debatten att lyfta fram bilens och mobilitetens betydelse. I början av veckan fick vi veta att ett flygbolag avvecklar sina flyglinjer från Skellefteå. Det skäl som bolaget självt uppger är inte det som en riksdagsledamot från Västerbotten hävdade, utan det är flygskatten. Jag noterar att ett socialdemokratiskt kommunalråd i Luleå har varit oerhört upprörd över den flygskatt som straffar Norrbotten. Den försämrar Norrbottens konkurrenskraft och företagens möjligheter att åka ut i världen och göra affärer.
Herr talman! Ska man kunna bo och leva i hela Sverige måste infrastrukturen fungera. Det är mycket viktigt att man kan driva företag och skapa jobb i hela Sverige. Det måste alltså finnas en välfungerande infrastruktur. Man måste kunna lita på att polisen kommer om det begås brott. Man måste kunna hitta kompetent arbetskraft till sina företag, precis som vi har pratat om, och vi måste då ha en fungerande arbetsförmedling.
Samma regering som har chockhöjt drivmedelsskatterna för alla oss som bor utanför storstäderna har alltså infört elcykelsubventioner på 1,7 miljarder, som har gått till storstäderna. Så fel får man helt enkelt inte prioritera!
Vi behöver en landsbygdspolitik som ser till helheten. Jag hoppas verkligen att den inkommande alliansregeringen på allvar har en helhetssyn på företagsamhet och landsbygd. Mindre än så förtjänar inte Sverige.
(Applåder)
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/allmanpolitisk-debatt/narings--och-regionalpolitik_H6C120181017al4

fredag 12 oktober 2018

Arbetsförmedlingen skapar inga jobb P4 Gävleborg!

Hur har ni på Arbetsförmedlingen lyckats få ned arbetslösheten för unga frågar statsradion P4 Gävleborg programledare. Fascinerande världsbild hos statsradion. Det är alltså företag som skapar jobb - inte statliga Arbetsförmedlingen! Som framgår av otaliga rapporter så är snarast Arbetsförmedlingen ett hinder för matchningen på arbetsmarknaden men det verkar alltså inte statsradion tycka eller ha upptäckt.

torsdag 4 oktober 2018

Företagsbesök idag

Idag fortsätter Moderaterna Gävle med våra återkommande företagsbesök. Våra privata välfärdsföretag är mycket uppskattade av sina kunder men motarbetas ofta av socialisterna så det känns spännande att få besöka Ryggkompaniet i Gävle och duktiga Anders Göransson och lyssna in hur politiken på lokal regional och riksnivå kan bidra till ett bättre företagsklimat för välfärdsföretagen. 🇸🇪🇸🇪