Sidor

söndag 18 mars 2018

Företagsbesök i Ockelbo

Ser fram emot att besöka Ockelbo imorgon måndag där jag ska göra tre företagsbesök med Anders Nordlander . Vill fler haka på? Hör av dig till mig eller Anders. Vi gör första besöket i Lingbo klockan 9 😊

torsdag 15 mars 2018

Vill s även förbjuda Unga Örnar?

För att arbeta på Unga Örnar krävs det att man delar arbetarrörelsens värderingar. Runt om i Sverige driver Unga Örnar fritidsklubbar på entreprenad. Nu när s vill förbjuda religösa friskolor pga påverkansrisk - vill man då även förbjuda Unga Örnar verksamhet? Det borde ju vara den logiska slutsatsen?

tisdag 6 mars 2018

73000 miljoner i skattehöjningar sedan 2014

Det är ju inte så att det direkt har saknats skattehöjningar under den här mandatperioden.

Här är hela listan med brasklappen att den ständigt fylls på med nya förslag.

Skattehöjningar under mandatperioden:

Miljarder kronor

Vårändringsbudgeten 2015:

Höjd arbetsgivaravgift ungdomar 19,15
Höjd skatt på bekämpningsmedel 0,01
Höjd skatt på naturgrus 0,02
Höjd skatt på termisk effekt, kärnkraft 0,25
Slopat läx-RUT 0,05

Budgetpropositionen för 2016
Höjd marginalskatt 2,71
Fryst nedre skiktgräns 1,67
Slopad skattereduktion gåvor 0,25
Försämrat ROT 5,57
Försämrat RUT 0,09
Höjd arbetsgivaravgift äldre 1,72
Höjd ISK- och kapitalförsäkringsskatt 2,00
Slopad slussningsregel i momssystemet 0,05
Slopad avdragsrätt pensionssparande 1,36
Slopad avdragsrätt förvaltningsavgifter 0,18
Anpassning av investeraravdraget 0,02
Höjd energiskatt bensin o diesel 4,03
Höjd skatt bensin o diesel, indexering 2,52
Ändrad beskattning biodrivmedel 0,15
Förändrat undantag från skatteplikt elektrisk kraft 0,19
Höjd moms på bio 0,21

Budgetpropositionen för 2017

Låg uppräkning av skiktgränser 1,26
Försämrade avdragsmöjligheter resor 0,34
Avdragsförbud vissa efterställda lån 1,65
Slopat representationsavdrag 1,03
Kemikalieskatt 1,98
Diverse elskattehöjningar 0,22
Höjd tobaks- och alkoholskatt 0,35
Höjd energiskatt på el 3,08
Vårändringsbudgeten 2017
Ändrad beskattning överlåtelse av fastighet till jur person 0,42

Budgetpropositionen för 2018

Höjd skatt för utlandsbosatta 0,37
Ändrad beräkning av bilförmån 0,10
Höjd fordonsskatt (bonus-malus) 2,22
Höjd CO2-skatt i värmesektorn 0,08
Flygskatt 1,37
Förmånsbeskattning av privat hälso- och sjukvård 1,17
Höjd beskattning ISK och kapitalförsäkring 0,79
Skatt e-cigaretter 0,05
Indexering av miljöskatter 0,26
Nya skatteregler för företagssektorn 1,56
Resolutionavgiften 3,00

Summa 63,88

Ändrade skatteregler för fastighetssektorn* 9,50

Summa 73,38

torsdag 1 mars 2018

Nu kör vi mot valseger i Gävle 😊

Idag är det 1 mars och Gävle har fått en ny kommunstyrelseordförande i Patrik Stenvard och en ny kommunfullmäktigeordförande i Margaretha Larsson ! Ett stort lycka till med era viktiga uppdrag!

M och alliansen i Gävle kommun behöver en viktig omstart och rivstart efter en tid av vakuum. Nu kör vi mot valseger i september på alla tre politiska nivåer 😊

torsdag 22 februari 2018

M om LSS

Moderaterna om LSS:

Det fanns inbyggda oklarheter och svårigheter från assistansreformens start avseende huvudmannaskapet; frågan behöver utredas utförligt. Vi ser att ett fortsatt delat huvudmannaskap har inbyggda brister och kommer att noggrant analysera utredningens eventuellt kommande förslag gällande huvudmannaskap.

Vi har inga förslag om 12/80-årsgräns som tas upp av utredningen. Moderaterna värnar om att de människor med funktionsnedsättningar som har rätt till personlig assistans och annat stöd inom LSS ska få det. Detta kräver ett helhetsperspektiv byggt på långsiktighet och ansvarstagande. Det krävs en helhetssyn som ser hela människan, inte enbart ett system. Den lagstiftning som ska tas fram ska vara rättssäker, överblickbar, ansvarstagande och långsiktig.

LSS och assistansreformen är för oss en viktig frihetsreform och vi värnar om reformens långsiktiga legitimitet. Vi kommer efter ovan riktlinjer ta ställning till enskilda sakfrågor i riksdagen efter noggrann analys och balanserade överväganden. Det är sakinnehållet som avgör. Vi anser att lagar och regelverk rörande LSS ska utformas så att de personer som behöver samhällets stöd allra mest ska få det – exempelvis funktionshindrade med rätt till personlig assistans.

När det kommer till utförare anser vi att en mångfald ger högre kvalitet och ökad valfrihet åt alla personer som är i behov av personlig assistans. Det vill vi värna och utveckla. Det bör betonas att denna valfrihet riskeras om regeringens och Västerpartiets förslag om vinsttak genomförs. Då kan många med personlig assistans komma att mista sin nuvarande utformning av sitt stöd när företag och utförare tvingas lägga ned sin verksamhet.

söndag 18 februari 2018

Grattis!

Ett stort varmt grattis till Margaretha Larsson som har nominerats av KF gruppen Gävle (M) ikväll som ny ordförande i kommunfullmäktige efter Patrik Stenvard. Valet sker imorgon på kommunfullmäktige

lördag 17 februari 2018

Marharetha Larsson föreslagen till ny ordförande i Gävle kommunfullmäktige - klokt förslag!

Mycket glädjande att se att valberedningen i KF gruppen Gävle föreslår kloka och kompetenta Margaretha Larsson till ny ordförande i Gävle kommunfullmäktig efter Patrik Stenvard . Hon har en hög integritet och en gedigen erfarenhet av politiken i Gävle och kommer att leda oss debattglada kf ledamöter genom sammanträdena 😊 ( säkert kommer några av oss att få en vänlig tillrättavisning när vi blir för debattglada i stridens hetta ) Ewa Thalén Finné får ge goda råd på vägen.