Sidor

måndag 16 juli 2018

Mp/s regeringen har även raserat bilstödet

Först raserade mp/s regeringen LSS - personlig assistans för funktionsnedsatta. Sedan har man även raserat bilstödet. Mp/s solidaritet i praktiken. ( samma regering subventionerar elcyklar för fullt friska med 1.75 miljarder)läs mer om bilstödet i den här artikeln och den framtagna rapporten från riksdagens utredningstjänst.
http://www.gestrikemagasinet.se/articles/view/ny-rapport-visar-pa-stora-brister-i-bilstodet-for-funktionsnedsatta

lördag 14 juli 2018

Det är polisens ansvar att skapa lugn och ordning i Sätra!

Jag får (tyvärr) många signaler om att det är oroligt i Sätra igen. Jag förutsätter att polisen sätter in de resurser som krävs för att skapa lugn ordning och reda! Behöver de hjälp av andra av samhällets resurser så borde de avropa det. Staten har ett våldsmonopol som är till för att skapa trygghet.

Socialtjänsten behöver också agera kraftfullt om det är minderåriga barn som inte kan uppföra sig och begår brott. Samhället ska ha nolltolerans för det. Punkt!

https://www.gd.se/artikel/gavleborg/gavle/brak-utanfor-ica-i-satra-personal-tryckte-pa-overfallslarmet

torsdag 12 juli 2018

Fråga efter svenskt kött på restaurangen! Du har hela makten i din hand för att hjälpa Sveriges bönder just nu!

Det svenska jordbruket och våra svenska bönder behöver ditt stöd idag! När du går på en restaurang - ställ frågan om de serverar svenskt kött. Gör de inte det - byt restaurang. När du handlar - köp svenskt kött. ( vår familj gör det alltid)
Det är det bästa du som aktiv konsument kan göra just nu för att mildra den akuta krisen av torkan. Det politiken kan göra i höst med en ny M ledd regering på plats är att bättra konkurrenskraften genom att minska kostnaderna för såväl bönderna som åkerinäringen så att svenskt kött och livsmedelsproduktion förbättras. Din röst på M den 9/9 kan hjälpa svensk livsmedelsindustri men redan idag kan du hjälpa det krisande lantbruket! Ditt och mitt och alla andras stöd behövs idag! 🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪
https://www.svd.se/jag-erkanner--jag-ar-kottnationalist

torsdag 28 juni 2018

Gemensam presentation av konkreta gemensamma ståndpunkt från Alliansen i Gävleborg på Ockelbo marknad imorgon!

PRESSINBJUDAN

Nu startar jobbet regionalt där vi ska arbeta gemensamt för en ny alliansregering;

Pressträff från Gävleborgs riksdagsledamöter och riksdagskandidater inom Alliansen
I samband med Ockelbo marknad gör Allianspartiernas förstanamn det första gemensamma utspelet och presenterar ett antal gemensamma ståndpunkter inför höstens val.

Pressträff och presentation sker på Lilla torget i Ockelbo

media hälsas välkomna dit

Deltar gör:
Lars Beckman (M)
Anders W Jonsson (C)
Per-Åke Fredriksson (L)
Martina Kyngäs (Kd)

tisdag 26 juni 2018

Höjden av ondska?

Om en person får behålla 100 kronor mer av sin lön i skattesänkning av M så är det höjden av ondska enligt #twittervänstern men om samma person får 100 kronor i bidrag av v mp s så är det höjden av klokhet. Det är den mediala logiken i statsmedierna och hos åsiktsvänstern

söndag 24 juni 2018

SD i Gävle har försökt att fälla alliansens budget - två gånger 2018 och 2017 . Vill du ha en moderatledd alliansregering så måste du alltså rösta på Moderaterna.

Jag tror att det är få utanför kretsen de som arbetar på Gärdet i Stockholm på SVT SR och UR samt LO borgen som anser att den här regeringen är värdig och har gjort sig förtjänt av att få väljarnas förtroende igen.

Om man ser på opinionsläget just nu så är det faktiskt oklart om s når över 20 procent i valet i september. Att regeringen har gett upp framgår på många olika sätt. Ett är det mest uppenbara - ledande s företrädare flyr regeringen och tar andra jobb. Inte mindre än 4 statssekreterare har lämnat regeringen på kort tid och även andra politiska tjänstemän har utsetts till höga statstjänstemän. Det är självklart ett problem i sig som sannolikt kommer att leda till personförändringar på viktiga samhällsfunktioner efter valet. Utnämningsmakten får inte missbrukas av en regering!

Ett parti som har gått bra i opinionen är SD.Inte för deras politik - för den känner de allra flesta inte till någonting om - och inte för deras riksdagsledamöter förträfflighet eller engagemang för Gävleborg. Hur många riksdagsledamöter har SD i Gävleborg och vad heter de? Kan du inte svara på den frågan så bör du överväga om du verkligen ska rösta på dem.

Nej, det handlar självklart om att det är många som protesterar mot den förda migrationspolitiken och då vill man lägga en röst på det parti som man uppfattar har protesterat högst. Nu handlar ju politik inte om att proteströsta utan om att som väljare sätta sig in i vad de olika partierna vill göra för att lösa ett samhällsproblem och med vem. Kan man få något inflytande helt enkelt? Vilken värdegrund tillhör det parti som man tänker rösta på? Moderaterna har idag samma strama migrationspolitik som vi har haft sedan andra världskriget så om den frågan är viktig för dig är det naturligt att rösta på Moderaterna. Som Moderat vet vi också hur viktigt det är ett med ett NATO medlemskap för att skapa trygghet för Sverige, och om hur vårt EU medlemskap skapar jobb och trygghet för oss som bor i Gävleborg är vår exportindustri är avgörande för jobben.

Det är fler än en som jag har mött som tror att SD i Gävleborg tillhör det borgerliga blocket men det stämmer faktiskt inte. Nu senast i budgetdebatten i Gävle kommun så försökte SD fälla det borgerliga styret genom att lägga ned sina röster. Man gjorde likadant sommaren 2017. SD tvekar alltså inte att släppa fram ett v mp s styre om man får möjlighet.

Samma risk tar en väljare självklart om man vill byta regering och röstar på SD i riksdagsvalet. Varför skulle inte s och sd kunna bilda regering? S har två ideer i svensk politik. Att ta makten och behålla den. S har gjort 180 graders svängar förut - utan att media har reagerat eller smutskastat dem. S och MP gjorde upp med sd och v när man tog fram en lagstiftning för att försvåra arbetskraftsinvandring till Sverige. Har du sett att Aftonbladet ledare har rasat mot det? Nej, självfallet inte för då var det de "goda" i svensk politik som gjorde upp.

Det fanns ett stort riksintresse från SVT och SR när alliansen tog över styret i Gävle efter det att v mp s valde att avgå. Då ville man veta hur Gävle skulle styras med det man påstod vara med stöd av sd. I samma takt som v mp s och sd har gjort uppgörelsen i nämnder och styrelser så har riksmedia tappat intresset för Gävle. Det i sig är faktiskt märkligt. Det relevanta vore ju att även riksmedia granskade hur SD och ffa v mp s har anpassat sig till varandra. I en nämnd valde till och med v mp och s att aktivt rösta på ett sd yrkande för att kunna vinna en votering.

Så vill du vara säker på att Sverige får en ny regeringen så är en röst på Moderaterna en garant för det. Är du nöjd med Stefan Löfven och Gustav Fridolin så spelar det ju mindre roll vad du röstar på men om du verkligen vill ha ett maktskifte i Sverige så kan du inte rösta på någonting annat än Moderaterna eller ett alliansparti för att garanteras att maktskifte. Svårare än så är det inte.


onsdag 20 juni 2018

Grundlagsreformer för ett starkare skydd för individen och en mer robust rättsstat


Grundlagsreformer för ett starkare skydd för individen och en mer robust rättsstat

Att vårda grundlagen är avgörande i ett land där rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska gälla lika för alla. I dag presenterar därför Gunnar Strömmer, partisekreterare, och Andreas Norlén, ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, förslag till en ny grundlagsutredning. Syftet är att stärka individens rätt och rättsstaten.
Det har gått 14 år sedan den förra grundlagsutredningen tillsattes. Tiden är nu mogen att göra en ny översyn. Det handlar bland annat om att stärka individens fri- och rättigheter gentemot staten, men även om att göra våra domstolar och grundlagar mer motståndskraftiga mot krafter som kan hota rättsstaten och demokratin
- Under senare år har vi sett en utveckling på flera håll i Europa som utmanar rättsstaten. Därför finns goda skäl att i Sverige överväga reformer som bland annat stärker domstolarnas långsiktiga oberoende, säger Gunnar Strömmer. 
- Sveriges grundlagar utgör själva grunden för vårt samhällskontrakt. Därför bör tillsättandet av en ny grundlagsutredning ske i dialog mellan partierna, säger Andreas Norlén.

Moderaterna vill att en ny grundlagsutredning ska tillsättas under nästa mandatperiod och lämna förslag inom fyra områden:

1. Domstolarnas självständighet ska stärkas 
Vi har sett en utveckling på flera håll i Europa som utmanar rättsstaten och de självständiga domstolarna. Det finns goda skäl att även i Sverige överväga reformer som stärker domstolarnas långsiktiga oberoende. Det handlar bland annat om att  inrätta ett från regering och riksdag fristående domstolsråd ("Judicial Council") som består av en majoritet domare och som bl.a. får i uppdrag att utse Domstolsverkets chef. Vidare bör tillsynen av domstolarna ses över för att begränsa regeringens och riksdagens makt i detta avseende.

2. Skyddet för människors fri- och rättigheter ska stärkas 
Moderaterna vill införa en rätt till skadestånd när staten har överträtt en enskilds fri- och rättigheter i regeringsformen. Moderaterna vill vidare att flera av rättigheterna i regeringsformen stärks eller kompletteras samt att vissa nya rättigheter införs: äganderätten och näringsfriheten ska stärkas och diskrimineringsförbudet bör breddas. Vidare bör en tydligare rätt till domstolsprövning införas, liksom ett uttryckligt skydd mot dubbel lagföring.

3. Lagrådets ställning och domstolarnas lagprövning ska stärkas 
Det behövs ett tydligare system för att kontrollera om en viss bestämmelse i lag eller annan författning strider mot grundlagen. Lagrådet genomför en förhandskontroll. Det finns flera sätt att stärka Lagrådets ställning på som bör övervägas, bl.a. krav på kvalificerad majoritet för att riksdagen ska kunna bifalla ett förslag som Lagrådet avstyrkt. Det bör också finnas möjlighet till efterhandskontroll genom att en vanlig domstol prövar en viss lagbestämmelse mot exempelvis grundlagen eller Europakonventionen, utan att frågan aktualiseras i ett konkret fall. Lagrådet bör inte ha ”vetorätt” mot ny lagstiftning – ytterst är lagstiftningen riksdagens ansvar, och väljarna kan utöva sin kontroll av lagstiftaren i allmänna val. Men andra förstärkningar bör övervägas. 

4. Det ska bli svårare att ändra grundlagar 
I ljuset av händelserna i till exempel Polen och Ungern bör övervägas om det är för enkelt att ändra en svensk grundlag. I uppdraget för den nya grundlagsutredningen bör ingå att överväga om det ska det ställas högre krav för att grundlag ska kunna ändras. Exempelvis kan övervägas om det ska krävas kvalificerad majoritet utöver att det behöver ske genom två beslut med mellanliggande val. Det bör även övervägas om det mellanliggande valet behöver vara ordinarie eller om det även fortsatt ska räcka med att det är ett extra val.