Sidor

torsdag 18 oktober 2018

Man måste kunna bo leva och driva företag i hela Sverige konstaterade jag i den allmänpolitiska debatten. Vad jag sa? Läs det i det här blogginlägget.

Igår höll jag ett kort anförande i den allmänpolitiska debatten om att man måste kunna bo och leva i hela Sverige. Här är mitt anförande:
Herr talman! Tack för en intressant och klargörande debatt! Det är uppenbart att vi har en samspelt allians med fyra allianspartier som på riktigt ser och tror på hela Sverige och också har en politik för det.
Vi hör den ena ledamoten efter den andra från regeringsblocket, alltså partierna i den avgående regeringen, tala om att hela Sverige är viktigt. Men när man ställer de konkreta frågorna - är det rimligt att man i Norrbotten, Värmland eller någon annanstans får betala 17 kronor per liter för dieseln? - får man höra att de anser att priserna är rimliga. Är det rimligt att flyglinjer avvecklas på grund av en flygskatt? Ledamöterna försvarar det.
Väljarna har alltid rätt, herr talman. Vi har en mandatperiod bakom oss, och väljarna har i valet utvärderat den politik som har förts. Jag kan konstatera att Socialdemokraterna i Gävleborg förlorade 25 procent av sina mandat, och Miljöpartiet förlorade sitt enda mandat. Faktum är att Miljöpartiet har förlorat alla sina riksdagsmandat norr om Dalälven. Det är sannolikt fullt rättvist, för Sverige har nog aldrig i modern tid haft en så landsbygds- och Norrlandsfientlig regering.
Det finns ingen tunnelbana utanför Stockholm, och man måste kunna bo, leva och driva företag även utanför våra storstäder. Straffbeskattningen på drivmedel, där priset nu har passerat 17 kronor per liter diesel, är inte bara en straffbeskattning av oss privatpersoner som tankar, utan det är också en straffbeskattning av företagen. Om man är företagare i Ljusdal kan man ju inte flytta Ljusdal, men man kan flytta sitt företag från Ljusdal om det till exempel införs en kilometerskatt som gör att kostnadsläget försämras för de produkter man säljer.
Den 28 oktober firas bilens dag i Sverige, och det är en dag att fira. Bilen är en fantastisk frihetssymbol för Sverige, och det är viktigt i den här debatten att lyfta fram bilens och mobilitetens betydelse. I början av veckan fick vi veta att ett flygbolag avvecklar sina flyglinjer från Skellefteå. Det skäl som bolaget självt uppger är inte det som en riksdagsledamot från Västerbotten hävdade, utan det är flygskatten. Jag noterar att ett socialdemokratiskt kommunalråd i Luleå har varit oerhört upprörd över den flygskatt som straffar Norrbotten. Den försämrar Norrbottens konkurrenskraft och företagens möjligheter att åka ut i världen och göra affärer.
Herr talman! Ska man kunna bo och leva i hela Sverige måste infrastrukturen fungera. Det är mycket viktigt att man kan driva företag och skapa jobb i hela Sverige. Det måste alltså finnas en välfungerande infrastruktur. Man måste kunna lita på att polisen kommer om det begås brott. Man måste kunna hitta kompetent arbetskraft till sina företag, precis som vi har pratat om, och vi måste då ha en fungerande arbetsförmedling.
Samma regering som har chockhöjt drivmedelsskatterna för alla oss som bor utanför storstäderna har alltså infört elcykelsubventioner på 1,7 miljarder, som har gått till storstäderna. Så fel får man helt enkelt inte prioritera!
Vi behöver en landsbygdspolitik som ser till helheten. Jag hoppas verkligen att den inkommande alliansregeringen på allvar har en helhetssyn på företagsamhet och landsbygd. Mindre än så förtjänar inte Sverige.
(Applåder)
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/allmanpolitisk-debatt/narings--och-regionalpolitik_H6C120181017al4

fredag 12 oktober 2018

Arbetsförmedlingen skapar inga jobb P4 Gävleborg!

Hur har ni på Arbetsförmedlingen lyckats få ned arbetslösheten för unga frågar statsradion P4 Gävleborg programledare. Fascinerande världsbild hos statsradion. Det är alltså företag som skapar jobb - inte statliga Arbetsförmedlingen! Som framgår av otaliga rapporter så är snarast Arbetsförmedlingen ett hinder för matchningen på arbetsmarknaden men det verkar alltså inte statsradion tycka eller ha upptäckt.

torsdag 4 oktober 2018

Företagsbesök idag

Idag fortsätter Moderaterna Gävle med våra återkommande företagsbesök. Våra privata välfärdsföretag är mycket uppskattade av sina kunder men motarbetas ofta av socialisterna så det känns spännande att få besöka Ryggkompaniet i Gävle och duktiga Anders Göransson och lyssna in hur politiken på lokal regional och riksnivå kan bidra till ett bättre företagsklimat för välfärdsföretagen. 🇸🇪🇸🇪

söndag 16 september 2018

mp och s är valets stora förlorare i Gävleborg!


Pressmeddelande; Moderaterna Gävleborg gick emot rikstrenden och behåller våra två riksdagsmandat. S och mp förlorar två mandat tillsammans.

 
Valmyndigheten har nu fastställt vilka ledamöter som är valda till riksdagsledamöter från Gävleborg.  Socialdemokraterna tappar ett av sina tidigare 4 mandat och miljöpartiet förlorar sitt enda mandat från Gävleborg. De rödgröna partierna är länets förlorare i antal förlorade riksdagsmandat.

 Moderaterna i Gävleborg går bättre än rikstrenden för Moderaterna och behåller våra två mandat i Gävleborg.
 
Lars Beckman säger i en kommentar till det fastställda valresultatet från valmyndigheten:

 
-          Socialdemokraterna och miljöpartiet är valets stora förlorare i Gävleborg. S förlorar ett av sina 4 mandat och miljöpartiet förlorar sitt enda mandat i Sveriges Riksdag. Det är en ny politisk verklighet som har röstats fram av de som bor i Gävleborg. Den landsbygdsfientliga politik som mp/s regeringen har fört under förra mandatperioden har inte uppskattats av de som bor i vårt län visar utfallet i valet.

-          Moderaterna i Gävleborg går emot rikstrenden i riksdagsvalet och minskar betydligt mindre än riksgenomsnittet. Det betyder också att vi behåller våra två riksdagsmandat i Gävleborg.

-          Vi kommer nu att tillsammans med övriga alliansledamöter rösta bort Stefan Löfven som statsminister så snart den nya riksdagen tillträder och när talmansrundorna är avklarade kan en ny M ledd alliansregering tillträda så snart som möjligt.
 

-          Det känns som en stor ära att få fortsätta vara en stark röst för hela Gävleborg i Sveriges Riksdag och dessutom ha det starka mandatet att vara personvald från Gävleborg säger Lars Beckman i en avslutande kommentar. Tillsammans med nyvalda riksdagskollegan Viktor Wärnick ska vi arbeta för fler i jobb, en bättre infrastruktur för hela länet, ett bättre företagsklimat och en realistiskt migrationspolitik.

 

Valmyndighetens fastställda valresultat för Gävleborg:

 


 

 

måndag 3 september 2018

Nu tar M tag i integrationspolitiken också!


Ett ja ska vara ett ja – Sverige måste ta tag i integrationen

Idag presenterade Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, Moderaternas sammanhållna integrationspolitik. För att klara integrationen krävs en stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik – ett nej ska vara ett nej. Men lika viktigt är att ett ja ska vara ett ja. 

Med egen ansträngning ska den som kommer till Sverige kunna gå från nyanländ till nyanställd och slutligen bli ny medborgare. Det handlar om arbete och egen försörjning och att behärska svenska språket. Det handlar också om delaktighet i demokratiska processer och om att följa svensk lag. Det här är vad vi bör förvänta oss av alla människor som bor i Sverige, och det svenska medborgarskapet måste bygga på denna grund. Det gäller lika för alla.

- För att vägen in i det svenska samhället ska bli kortare måste vi ställa tydligare krav på den som kommit till Sverige för att bygga sin framtid här. Det gäller framför allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar. Det här kräver egen ansträngning, samtidigt som samhället ska ge var och en förutsättningar att lyckas, säger Ulf Kristersson.

- Integrationen måste fungera bättre än den har gjort hittills. Om nyanlända inte tar steget in på arbetsmarknaden under sina första år i Sverige riskerar många att fastna i långvarigt utanförskap och bidragsberoende. De närmaste åren kommer därför att vara avgörande för att förhindra att utanförskapet växer, säger Elisabeth Svantesson.

Delar av Moderaternas integrationspolitiska program:
  • Särskild satsning på skolor i utsatta områden: fler av de skickligaste lärarna ska undervisa där de behövs som mest, fler lärarassistenter till utsatta skolor och obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända.
  • Ställ tydliga krav på innehållet i samhällsorienteringen för nyanlända. Samhällsorienteringen ska ha nationella kursplaner och understryka demokratiska värderingar. Orienteringen ska även vara obligatorisk för såväl unga som äldre. 
  • Skärp lagstiftningen mot månggifte, tvångsäktenskap och oskuldskontroller.
  • Skärpt ägarprövning och kontroll av religiösa friskolor. 
Moderaterna har en sammanhållen integrationspolitik – till skillnad från S och SD. Vi ser integrationsproblemen och vill ta ansvar för att lösa dem. Det kommer inte vara enkelt, och det kommer att ta tid. Men det är möjligt. Nu tar vi tag i integrationen.

söndag 12 augusti 2018

Vilka krav ställer Sjöstedt på Löfven?

Återinförd förmögenhetsskatt, kraftigt höjda inkomstskatter, höjda elskatter, återinförd arvsskatt, högre fastighetskatt, Sverige ska lämna EU, avskaffande av valfriheten i välfärden och bort med friskolor. 

Vilka krav ställer vänsterpartiet i en regeringsförklaring med mp och s? När ska media börja att granska innehållet i ev Löfven 2.0 regering där Sjöstedt varit mycket tydlig. Vänsterpartiet kommer inte att släppa fram en regering som de inte själva ingår i. Då tycker jag att det är medias roll att dels ställa frågan till Löfven - lovar du att inte ta in kommunister i en svensk regering? Dels ställa frågan till Jonas Sjöstedt - vilka krav kommer du att ställa på Löfven för att stödja honom som en ev. regeringsbildare? 

söndag 5 augusti 2018

Besök på räddningstjänsten i Gävle

Pressinformation

Riksdagsledamot Lars Beckman (M) besöker på inbjudan av Räddningstjänstens ordförande Niclas Bornegrim Gästrike Räddningstjänst måndag den 6/8.

Syftet med inbjudan är att samtala om vad de omfattande bränderna i sommar  får för lokala konsekvenser för Räddningstjänsten. Antalet bilbränder har även ökat i Gävleborg under det senaste året och attacker mot blåljuspersonal har också blivit ett växande nationellt problem. Vad behöver politiken göra för att förbättra arbetsmiljön för räddningstjänstens medarbetare på nationell och lokal nivå? 

Vilka slutsatser kan dras av kommande budgetbehov när räddningstjänsten måste förstärkas?

Media är välkommen att samtala med Niclas Bornegrim och Lars Beckman måndag den 6/8 om slutsatserna av besöket.