Sidor

måndag 18 juni 2018

Socialdemokraterna i Gävle kunde inte skapa ett budgetalternativ till alliansen

Miljöpartiet i Gävle gjorde som i riksdagen och regeringen. Vek sig för sin egen politik och röstade på s budget medan vänsterpartiet går in i valrörelsen med en egen politik och ett eget budgetalternativ. S framstår som den stora förloraren som inte kunde samla ett budgetalternativ bakom sig.

Budgetdebatt i Gävle kommunfullmäktige


Idag blir det kommunfullmäktige i Gävle med bl a budgetdebatt. En enig allians med en budget för en god ekonomi och fler i jobb med fokus på ett bättre företagsklimat mot en splittrad utgiftskartell med v mp s olika alternativ. Det enda som vore värre är att de röstar på s budget tillsammans vilket skulle leda till sämre ekonomi för Gävle kommun och ännu högre kommunalskatt.

tisdag 12 juni 2018

Behöver vårdvalssystemet göras om i Gävleborg?

Det är viktigt med en nära och tillgänglig vård för alla i ett samhälle. Det gäller oavsett hur gammal du är eller var du bor - eller om du har en funktionsnedsättning eller inte.

Tyvärr verkar det som att det finns privata aktörer i Gävleborg - Capio - som har satt i system att inte skriva ut hjälpmedel till personer som behöver det. Jag har personligen sett det på nära håll vilket är bra för mig som riksdagsledamot att se hur bemötande och agerande är i sjukvården. Det hjälper mig att hjälpa till att förbättra sjukvården för alla. 

Det kan handla om inkompetens på vårdcentraler, dvs att man inte har förmågan att bedöma vilka hjälpmedel eller insatser som behövs  -men det kan också tyvärr handla om att man försöker spara in pengar på att inte skriva ut hjälpmedel. Frågan är då hur det granskas av beställaren - Region Gävleborg? Om det inte handlar om pengar - handlar det om att man vill upp ha en bra statistik till Region Gävleborg?  

Det här ställer frågan om vilken kontroll och uppföljning som sker av Region Gävleborg över vårdcentraler såväl offentliga som privata. Hur många förskrivningar har nekats från Capio eller andra aktörer? Vet Region Gävleborg det? Finns det krav i upphandlingarna där vårdcentralerna ska redovisa vilka hjälpmedel man vägrar att skriva ut och orsakerna till det?

Saknas den statistiken så bör Region Gävleborg i kommande upphandlingar skriva in det som ett krav. Det är viktigt att vi som förtroendevalda och självklart även allmänhet och media har möjlighet att granska en offentligt finansierad verksamhet.

Det finns få saker som gör mig så förbannad som när de som är svårast sjuka och behöver som mest hjälp inte får det. Den enda fördelen när invånare kontaktar mig i frågor från hela länet där systemet motarbetar den lilla människan är att det ger mig politisk energi att arbeta ännu mera för att förbättra den offentliga servicen till medborgarna i Gävleborg.

I alla undersökningar ligger privata välfärdsföretag bättre till än offentligt drivna och Gävleborg är inte något undantag. Tyvärr verkar Capio i Gävle inte leva upp till de kvalitetskrav som man kan ställa på en offentligt finansierad verksamhet. Har man som strategi att försöka tränga undan de som är svårast sjuka? Det vore ju fruktansvärt om det är så men då ska å andra sidan samhällets kontroller vara så goda att man upptäcker det och kan förebygga det. Antingen genom att säga upp ett avtal eller genom att införa ännu hårdare kvalitetskontroller och krav på redovisning.

Har du egna exempel från vårdcentraler i Gävleborg där du har nekats hjälpmedel eller fått ett dåligt bemötande/vård där du misstänker att det kan bero på ekonomiska orsaker?

Mejla gärna till mig på lars.beckman@riksdagen.se så att jag kan få ditt exempel.

Som Moderat står man alltid på människans sida och det gäller även i den här frågan.


söndag 10 juni 2018

S rasar - mycket bra!

Socialdemokraterna rasar till 23 procent - mycket bra! Vill man byta regering och ha en ny M ledd alliansregering så måste man rösta på Moderaterna - som är garanten för ett maktskifte - annars kommer Stefan Löfven att sitta kvar som statsminister - vilket vore en olycka för Sverige!

fredag 8 juni 2018

Vem tror du gynnas av subventioner av elcyklar? Vi som bor i Gävleborg eller hipsters på södermalm?

Här kan du få fakta om mp/s regeringens subventioner av elcyklar. Färre jobb i Sverige, bidraget går till storstäderna och försäljningen hade redan tagit fart utan subventionerna. Dessutom ingen socioekonomisk analys av regeringen av vilka som har råd att köpa elcyklar för 16700 per styck mem mp är nöjda. Bidraget går främst till hipsters på södermalm?

http://www.gestrikemagasinet.se/articles/view/bidrag-till-kop-av-elcykel-gynnar-storstadsbor

torsdag 7 juni 2018

Ett djupt olyckligt beslut idag om de 9000 männen som saknar asylskäl!


Idag har en majoritet i Sveriges riksdag beslutat att 9000 män från Afghanistan får en ny möjlighet till asyl i Sverige. Det är ett djupt olyckligt beslut konstaterar riksdagsledamot Lars Beckman (M) i ett uttalande.

-          - Det är viktigt att Sverige har en trovärdig långsiktig och förutsägbar migrationspolitik där varje person får sin asylrätt prövad. Det betyder att vid ett ja har man rätt att stanna i Sverige men vid ett nej ska man lämna Sverige säger Lars Beckman i en kommentar till riksdagens beslut.

-         -  Dagens beslut undergräver förtroendet för den svenska migrationspolitiken och belönar dem som i värsta fall har ljugit om sin ålder till skillnad från dem som har följt sitt avvisningsbeslut och har lämnat Sverige säger Lars Beckman vidare.

-           - Elin Lundgren (S) riksdagsledamot från Gävleborg tillhör s främsta flyktingaktivister i deras riksdagsgrupp har Dagens Nyheter skrivit om i en artikel nyligen, och nu förutsätter jag att hon tillsammans med socialdemokraterna tar fram en politik för fler utrikesfödda i jobb – i annat fall kommer dagens beslut att ytterligare förstärka belastningen på våra välfärdsystem och kommunernas försörjningsstöd avslutar Lars Beckman

För mer kommentarer, kontakta Lars Beckman 070 361 36 96

Idag förstör Elin Lundgren mfl trovärdigheten i svenska migrationspolitik

Idag kommer regeringspartierna att förstöra trovärdigheten i den svenska migrationspolitiken när man ger 9000 män utan asylskäl från Afghanistan rätt att stanna i Sverige. Djupt olyckligt och direkt förödande. Som Expressen visat har många ljugit om sin ålder också. Läs gärna deras artikelserie om kvinnorna som lämnats kvar. Moderaterna röstar självklart nej idag.