Sidor

söndag 12 augusti 2018

Vilka krav ställer Sjöstedt på Löfven?

Återinförd förmögenhetsskatt, kraftigt höjda inkomstskatter, höjda elskatter, återinförd arvsskatt, högre fastighetskatt, Sverige ska lämna EU, avskaffande av valfriheten i välfärden och bort med friskolor. 

Vilka krav ställer vänsterpartiet i en regeringsförklaring med mp och s? När ska media börja att granska innehållet i ev Löfven 2.0 regering där Sjöstedt varit mycket tydlig. Vänsterpartiet kommer inte att släppa fram en regering som de inte själva ingår i. Då tycker jag att det är medias roll att dels ställa frågan till Löfven - lovar du att inte ta in kommunister i en svensk regering? Dels ställa frågan till Jonas Sjöstedt - vilka krav kommer du att ställa på Löfven för att stödja honom som en ev. regeringsbildare? 

söndag 5 augusti 2018

Besök på räddningstjänsten i Gävle

Pressinformation

Riksdagsledamot Lars Beckman (M) besöker på inbjudan av Räddningstjänstens ordförande Niclas Bornegrim Gästrike Räddningstjänst måndag den 6/8.

Syftet med inbjudan är att samtala om vad de omfattande bränderna i sommar  får för lokala konsekvenser för Räddningstjänsten. Antalet bilbränder har även ökat i Gävleborg under det senaste året och attacker mot blåljuspersonal har också blivit ett växande nationellt problem. Vad behöver politiken göra för att förbättra arbetsmiljön för räddningstjänstens medarbetare på nationell och lokal nivå? 

Vilka slutsatser kan dras av kommande budgetbehov när räddningstjänsten måste förstärkas?

Media är välkommen att samtala med Niclas Bornegrim och Lars Beckman måndag den 6/8 om slutsatserna av besöket. 


torsdag 2 augusti 2018

Pressträff!

Regionråden Maria Molin (M), Birgittha Bjerkén (M) och Riksdagsledamot Lars Beckman (M) redovisar en aktuell RUT-rapport fredag den 3/8 klockan 11.00.

Det finns politiska förslag som skulle ta bort den privata vården i Sverige med det föreslagna vinstförbudet, vilka konsekvenser skulle det få för invånarna i Gävleborg?

Idag är det långa väntetider, till exempelvis till en så enkel undersökning som bentäthetsmätningen på Gävle sjukhus- upp till ett år- men om patienten istället väljer att åka till Sophiahemmet i Stockholm så är det ingen kötid alls.

Det är stora ojämlikheter avseende hjälpmedel i Sverige och tyvärr ligger Gävleborgs län mycket dåligt till jämfört med alliansstyrda landsting.

Frågorna som är ställda i RUT rapporten är;

Uppdragsgivaren önskar en redovisning av nedanstående uppgifter fördelat på landets 21 landsting/regioner.
· Det totala värdet som landstingen lägger på entreprenad.
· Väntetiderna till primärvård och specialiserad vård i landstingen.
· Landstingens kostnader för inhyrd personal.
· Landstingens kostnader för politisk verksamhet.

Uppdragsgivaren önskar även få en redovisning över tillgång till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning i olika delar av landet.

Moderaterna presenterar konkreta förslag för att komma tillrätta med situationen i Gävleborg under nästa mandatperiod.

Medverkande: Maria Molin regionråd (M), Birgittha Bjerkén regionråd (M), samt Lars Beckman riksdagsledamot (M)


Kontaktuppgifter:
Maria Molin 072-2304546
Ellinor Troli (politisk sekreterare) 072-5005621tisdag 31 juli 2018

Stärk Sveriges civila beredskap! Alliansen levererar konkret politik!

Alliansen: Stärk Sveriges civila beredskap


I dag presenterade Alliansens partiledare Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor, ett samlat paket med tio reformer att öka Sveriges civila beredskap och krishanteringsförmåga. Det handlar om mer resurser, tydligare mandat och ansvar - både för att förebygga kriser, men även för att snabbt kunna hantera dem. Det måste människor i hela Sverige kunna lita på.

Det är fortfarande för tidigt att dra skarpa slutsatser om hanteringen av sommarens omfattande bränder. Men det står klart att både räddningstjänsten och ett stort antal frivilliga har gjort, och fortsätter göra, enorma insatser. Den här kraften behöver tas tillvara och förvaltas.

Oavsett vilka slutsatser som kommer att dras om bränderna, måste vi redan nu se till att vårt samhälle är bättre rustat inför framtiden. Vi har sett hur till exempel Tsunamikatastrofen, skogsbranden i Västmanland 2014 och IT-skandalen vid Transportstyrelsen visat på brister i statens, kommunernas och myndigheternas förmåga att förebygga och hantera kriser.

Vägen framåt handlar både om att förebygga kriser och att vara förberedd när krisen väl kommer. Det kräver bland annat en modern lagstiftning som möjliggör att krissituationer kan hanteras utan dröjsmål. Det innebär också att vi måste ha rätt resurser på rätt ställen – och en organisation för krishantering som är erfaren och kompetent.

Alliansen föreslår tio reformer för att stärka Sveriges civila beredskap och öka krishanteringsförmågan:

1. Inrätta ett nationellt säkerhetsråd under statsministern.

2. En snabbare och tydligare statlig krisledning.

3. Etablera en nationell krisfond.

4. Förstärk hemvärnet.

5. Bygg ut utbildning av räddningstjänstpersonal.

6. Förbättra villkoren för deltidsbrandmän.

7. Satsning på nationell brandbekämpningsförmåga från luften.

8. Tydliggör Försvarsmaktens roll i samband med civila kriser.

9. Inför särskild lagstiftning om hur civila kriser ska hanteras.

10. Ökat statligt stöd för skogsbrandsbevakning.måndag 16 juli 2018

Mp/s regeringen har även raserat bilstödet

Först raserade mp/s regeringen LSS - personlig assistans för funktionsnedsatta. Sedan har man även raserat bilstödet. Mp/s solidaritet i praktiken. ( samma regering subventionerar elcyklar för fullt friska med 1.75 miljarder)läs mer om bilstödet i den här artikeln och den framtagna rapporten från riksdagens utredningstjänst.
http://www.gestrikemagasinet.se/articles/view/ny-rapport-visar-pa-stora-brister-i-bilstodet-for-funktionsnedsatta

lördag 14 juli 2018

Det är polisens ansvar att skapa lugn och ordning i Sätra!

Jag får (tyvärr) många signaler om att det är oroligt i Sätra igen. Jag förutsätter att polisen sätter in de resurser som krävs för att skapa lugn ordning och reda! Behöver de hjälp av andra av samhällets resurser så borde de avropa det. Staten har ett våldsmonopol som är till för att skapa trygghet.

Socialtjänsten behöver också agera kraftfullt om det är minderåriga barn som inte kan uppföra sig och begår brott. Samhället ska ha nolltolerans för det. Punkt!

https://www.gd.se/artikel/gavleborg/gavle/brak-utanfor-ica-i-satra-personal-tryckte-pa-overfallslarmet

torsdag 12 juli 2018

Fråga efter svenskt kött på restaurangen! Du har hela makten i din hand för att hjälpa Sveriges bönder just nu!

Det svenska jordbruket och våra svenska bönder behöver ditt stöd idag! När du går på en restaurang - ställ frågan om de serverar svenskt kött. Gör de inte det - byt restaurang. När du handlar - köp svenskt kött. ( vår familj gör det alltid)
Det är det bästa du som aktiv konsument kan göra just nu för att mildra den akuta krisen av torkan. Det politiken kan göra i höst med en ny M ledd regering på plats är att bättra konkurrenskraften genom att minska kostnaderna för såväl bönderna som åkerinäringen så att svenskt kött och livsmedelsproduktion förbättras. Din röst på M den 9/9 kan hjälpa svensk livsmedelsindustri men redan idag kan du hjälpa det krisande lantbruket! Ditt och mitt och alla andras stöd behövs idag! 🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪
https://www.svd.se/jag-erkanner--jag-ar-kottnationalist