Sidor

söndag 20 maj 2018

Idag är det supersöndag dörrknackning!


Idag går vi moderater ut på superknackning i hela Sverige. Alla vi som vill byta ut mp/s regeringens skadliga politik väljer att samtala med en väljare i taget för att kunna svara på frågor om vår politik. I Gävleborg är många föreningar i valläge och hakar på superknackningssöndagen. Vill du följa med idag? Det är bara att haka på! 😊

torsdag 17 maj 2018

Moderaterna avvisar den nya förmånsskatten för sjukvårdsförsäkringar


Moderaterna avvisar den nya förmånsskatten för sjukvårdsförsäkringar


Igår röstade riksdagen om regeringens slutliga utformning av den nya skatten för sjukvårdsförsäkringar, det förslag som riksdagen beslutade om i budgetomröstningen i december. Moderaterna säger nej till den nya skatten. I höstas röstade vi för vår egen budgetmotion, utan denna skattehöjning, och avvisade därmed regeringens förslag. Men tyvärr vann regeringens budget, med ett antal mycket dåliga förslag,

Det som riksdagen röstar om idag är alltså hur det förslag som fanns med i regeringens budget slutligen ska utformas. Enligt en tidigare överenskommelse mellan partierna i riksdagen 1996 (efter bankkrisen) ska inte oppositionen i riksdagen rösta nej till ett förslag som finns med i en av riksdagen beslutad budget, men ännu inte beslutats i detalj. Detta är en grundläggande princip som gällt i över 20 års tid, oavsett vem som suttit i regering. (Det enda undantaget var när S, V, MP och SD bröt mot denna princip vid ett tillfälle 2014, vilket i vart fall Socialdemokraterna bett om ursäkt för och sagt i efterhand var fel).

Anledningen till regelverket är enkel - en budget är en helhet, där plus och minus måste gå ihop. Om riksdagen först röstar för en samlad budget och sedan i efterhand bryter ut olika saker uppstår ett hål i budgeten och statsfinanserna urholkas. I längden skadar det förtroendet för de svenska statsfinanserna. Riksdagen bör ju rimligen inte fatta ett beslut när den tar budgeten och sen ett helt annat när lagstiftningen ska antas. Att förslag som påverkar inkomstberäkningen eller utgiftsramarna behandlas på det här sättet är viktigt för att vi ska kunna ha en samlad budgetprocess där budgeten fastställs i ett beslut och där det beslutet sedan gäller. Så undviker partierna sedan 1990-talet budgetkaos i riksdagen. Och det är något som är centralt i moderat finanspolitik.

Personligen tycker jag visserligen att regeringen missbrukar budgetreglerna genom att stoppa in allt man vill göra i budgeten, lite lagom hafsigt, för att sedan kanske ta ett halvår på sig att förklara vad man egentligen menar. Statens budget beslutades alltså i december. Nu, nästan ett halvår senare, kommer den formella lagen om förmånsskatt på privata sjukförsäkringar. Det borde enligt min mening finnas en tidsgräns under vilken regeringen måste återkomma med det detaljerade lagförslaget för att inte riskera att det röstas ned av riksdagen. Så ser dock inte reglerna ut idag, och därför ställer moderaterna upp på den gällande budgetordningen och avstår från att rösta om sjukvårdsskatten i dagens omröstning. Vi har ju redan röstat om saken, i budgetomröstningen i december. Och då röstade vi nej.

Moderaterna har samtidigt bland sina vallöften att denna skatt är en av dem vi vill avskaffa om vi vinner valet om drygt 100 dagar. Det kommer med andra ord förhoppningsvis inte att bli en särskilt långlivad skatt.

Sverigedemokraterna gör idag stor sak av att de "ensamma röstade nej". Jag tycker det är rent oansvarig populism. Alla allianspartier röstade nej till förslaget redan i december i samband med budgetomröstningen. Och alla partier vet hur budgetreglerna ser ut. När SD säger att "vi var inte med om budgetöverenskommelsen 1996 och kan därför göra som vi vill" visar det enligt min åsikt att man inte är beredda att ta ansvar för ordning och reda i statens finanser. Jag tycker faktiskt inte det är något att skryta om, det bekräftar väl snarare att man inte är mogna att vara med och ta ett framtida regeringsansvar. Att ta ansvar för att statens budgetarbete ska fungera är kanske inget som tilltalar mer populistiskt lagda partier och väljare, men om alla skulle agera som SD skulle vi få lekstuga i riksdagen och ingen regering skulle lyckas få sin redan framröstade budget att fungera. Vilka effekter det skulle få för statens finanser och förtroendet i omvärlden om dessa brott mot budgetreglerna skulle sättas i system vågar jag inte ens spekulera i. Då är vi på ett sluttande plan.

söndag 6 maj 2018

Avgår Elin Lundgren (s) riksdagsledamot och flyktingaktivist nu efter s totala omsvängning av migrationspolitiken i fredags? Vad har hon sagt till våra lokala medier?

En av Sveriges tyngsta flyktingaktivister inom socialdemokratin råkar bo i Gävle, Elin Lundgren. I fredags meddelande Stefan Löfven att det som var höjden av ondska för någon vecka sedan enligt socialdemokraterna  nu är socialdemokraternas politik.

Det är ett realistiskt anslag av Stefan Löfven - som dock saknar trovärdighet - eftersom samma parti tänker ge 9000 män från Afghanistan utan asylskäl rätt att stanna i Sverige.

Det intressanta är nu om flyktingaktivisterna trots s omsvängning tänker vara kvar i socialdemokraterna eller om de gör som den s riksdagsledamot som verkar ha en ryggrad - som nu lämnar partiet.

Den enkla frågan är alltså - kommer Elin Lundgren att lämna socialdemokraterna eller tänker hon gå in i en valrörelse med Stefan Löfvens och socialdemokraternas politik? Den som bor i Gävleborg och överväger att rösta på socialdemokraterna - vilken politik får man? Elin Lundgrens aktivistpolitik - om hon kvarstår i riksdagen - eller Stefan Löfvens?

Ska man tolka hennes blogg så tänker hon inte lämna partiet vilket då betyder att hennes personliga trovärdighet nog får anses ha fått sig en rejäl törn.


fredag 27 april 2018

M, L och KD begär att konstitutionsutskottet bereds tillfälle att yttra sig om förslaget om ensamkommande

M, L och KD begär att konstitutionsutskottet bereds tillfälle att yttra sig om förslaget om ensamkommande

Sverige behöver en genomtänkt och hållbar migrations- och integrationspolitik. Därför stödjer Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna inte regeringens förslag om nya möjligheter till uppehållstillstånd för gymnasiestudier för vissa ensamkommande ungdomar.

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna kommer att begära att konstitutionsutskottet bereds tillfälle att yttra sig över förslaget vid finansutskottets sammanträde torsdag den 3 maj.

- Förslaget är inte bara olyckligt i sak utan brister även i form, vilket framgår av den tunga kritik som såväl remissinstanser som Lagrådet framfört, säger Finansutskottets vice ordförande Elisabeth Svantesson (M) 

- Lagrådet går så långt som att tala om att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”. Trots det har regeringen bortsett från stora delar av Lagrådets skarpa kritik, säger Svantesson.

- Mycket talar för att finansutskottet bör erbjuda Lagrådet yttra sig även över förslaget, inte minst mot bakgrund av den kritiserade beredningen och hur förslaget utformats vad gäller bland annat likabehandling, säger Svantesson. 

Lagrådet har i sitt yttrande påpekat att det finns delar i förlaget som över huvud taget inte har varit föremål för någon godtagbar beredning. Det kan bland annat mot den bakgrunden finnas behov av att inhämta ytterligare upplysningar från Migrationsverket under beredningen av förslaget i riksdagen.

torsdag 26 april 2018

Pressträff med Anders Edholm

Pressinbjudan: vice partisekreterare för Moderaterna Anders Edholm besöker Ljusdals kommun!

Fredag den 27 april besöker vice partisekreterare för Moderaterna Anders Edholm och riksdagsledamot Lars Beckman Ljusdal för ett möte med kommunstyrelsens ordförande Lars Molin, företagsbesök och ett öppet medlemsmöte.

Maria Molin regionråd i Gävleborg medverkar också. Syftet med Anders Edholms besök i Ljusdal är att samtala om hur Moderaternas politik har utvecklats för landsbygden och berätta om Moderaternas nationella prioriteringar inför valet 2018.

Ljusdal är en av få kommuner som har en moderat kommunstyrelseordförande norr om Dalälven och under mandatperioden har viktiga steg tagits för att förbättra villkoren för att driva företag och bo i Ljusdal. Ljusdal är beroende av att den nationella regionala och lokala politiken går hand i hand, och det är viktigt med våra goda samarbete inom Moderaterna på alla nivåer.

I samband med besöket så finns det möjlighet för media att träffa våra Moderata företrädare. Välkommen till Ljusdals Golfklubb klockan 13.00 för en pressträff med Anders Edholm mfl.

Datum: 2018 04 27
Tid: 13.00
Plats: Ljusdals golfklubb

För mer information,

Kontakta Riksdagsledamot Lars Beckman, 070 361 36 96


onsdag 25 april 2018

Ulf Kristersson om gårdagens besked

Ulf skriver på Facebook;

Jag har påpekat några gånger att Sverige inte har haft en genomtänkt migrations- och integrationspolitik på decennier. Vi har egentligen aldrig tänkt igenom hur vi kan förena vårt delansvar för utsatta flyktingar i världen, med det fulla ansvaret för hur det sedan också går här i Sverige. Som rikt land har vi ett ansvar att hjälpa till. Men integrationen här i Sverige måste samtidigt fungera. En svår avvägning, men den måste göras.

Så har vi också fått en ohållbar situation där ett ”ja” inte alls innebär att man kommer in i samhället och snabbt lär sig svenska, börjar jobba, blir självförsörjande och bidrar till det gemensamma. Tvärtom förblir många bidragsberoende år efter år. Utanförskapet i våra förorter bär syn för sägen. Det håller inte i längden.

Inte heller betyder ett ”nej” på en asylansökan längre att man rättar sig efter beslutet och snabbt lämnar landet. Tvärtom kommer inom några år 90.000 personer med avslagsbeslut leva under jorden, i ett alltmer destruktivt skuggsamhälle. Det är som en stad av Eskilstunas storlek. Det håller inte heller i längden. När ett ”ja” blir risk för utanförskap medan ett ”nej” blir skuggsamhälle, har staten misslyckats med något fundamentalt.

Till dessa långvariga misslyckanden i migrationspolitiken måste vi nu lägga ännu ett:

Socialdemokraternas och Miljöpartiets hårt kritiserade lagförslag - att låta 9.000 ensamkommande unga i huvudsak män stanna i Sverige trots att de saknar asylskäl - får nu stöd även av Centern, och förslaget vinner därmed majoritet i riksdagen. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna drar dock slutsatsen av att det här är ett mycket dåligt förslag. Vi kommer att rösta nej. Även lagrådet har dömt ut förslaget på rent juridiska grunder, i ett historiskt kritiskt yttrande: ”Gränsen är nådd för vad som är acceptabelt” påpekar juristerna där.

Allt detta är naturligtvis djupt olyckligt. I sak - för att Sverige på nytt skapar osäkerhet om långsiktigheten och hållbarheten i svensk migrationspolitik. Det är inte vad vårt land nu behöver. Men också i form - för att svensk politik devalverar värdet av rättssäkerhet i lagstiftningen. ”Principlösheten är numera den enda kvarvarande principen i migrationspolitiken” som socialdemokraten Widar Andersson rätt träffande uttrycker det.

Detta är självklart också olyckligt för Alliansen. Det är inget att hymla om. Det är väl känt att det finns olika uppfattningar i migrationspolitiken, både inom den röd-gröna regeringen och mellan Alliansens fyra partier. Och just därför ser jag sedan länge behovet av en mycket långsiktig och blocköverskridande migrationspolitik, som i praktiken inkluderar både M och S. Jag tror i grunden att det fortfarande behövs.

Nu får i praktiken Miljöpartiet styra denna del av regeringens migrationspolitik, och Centern väljer att göra den till sin. Centerns beslut är deras och ansvaret för konsekvenserna ligger hos dem. Det betyder dock inte att Alliansen har gjort Centerns migrationspolitik till sin. Jag konstaterar att Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har en annan uppfattning än Centern i denna fråga. Och att vår uppfattning inte ändras på grund av Centerns beslut.

Och av samma skäl som jag och Moderaterna naturligtvis aldrig skulle bilda eller ingå i en regering som inte klarar av uppgiften att föra en vettig ekonomisk politik, så kommer vi naturligtvis inte heller bilda en regering som inte kan föra en ansvarsfull migrations- och integrationspolitik. Detta är inget hot, det är tvärtom ett löfte.

En röst på Moderaterna är alltså inte en röst på Centerns migrationspolitik. Alliansen är samtidigt mycket större än enbart just detta riksdagsbeslut. Och den saken har inte heller ändrats. Nu är det snart val. Ytterst är det väljarna som bestämmer.

Grattis Maria!

Grattis Maria Molin ! Nu är det valseger som gäller för regiongruppen och dig 😊 Gävleborg behöver verkligen en bättre sjukvård!

https://www.gd.se/gavleborg/hon-vann-ledarstriden-i-moderaterna-angrar-uttalande-om-vita-man-fran-gavle-det-var-ogenomtankt