Sidor

måndag 24 april 2017

Alliansen vill se en långsiktig överenskommelse om välfärdens villkor!


Vi i Alliansen vill se en långsiktig överenskommelse om välfärdens villkor. Det är dags för S att ge besked. Antingen genomför de Reepalus utredning eller så lägger de den i papperskorgen för att kunna bidra till en bred samsyn, skriver Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund och Jakob Forssmed på Svenska Dagbladets debattsida.

 

För att Sverige ska fungera behövs en skola som ger goda kunskaper, en tillgänglig vård med hög kvalitet och en omsorg som ger alla det stöd och hjälp som behövs i vardagen. Välfärd med hög kvalitet är något som vi garanterar varandra oavsett storlek på plånbok eller var du bor. Det ska vi värna.

 Sverige förändras, befolkningen blir äldre och det riskerar att bli färre som betalar den skatt som ska användas till välfärd för fler. Då krävs det mer än någonsin att vi använder våra gemensamma medel så bra som möjligt för att få den bästa möjliga kvaliteten. Här är de ideella och fristående krafterna inom välfärden avgörande. De går före och prövar ny teknik, jobbar med olika arbetsformer, tillför mervärden och driver utvecklingen inom skolan, vården och omsorgen framåt. Det ska vi ta till vara på – inte förbjuda och stänga ned. Vi tror att mångfald och valfrihet driver kvalitet – och är i sig en kvalitet eftersom vi är olika och har olika behov och önskemål.

Det är dags för Socialdemokraterna att ge ett besked om välfärden. Antingen genomför de Reepalus utredning eller så lägger de den i papperskorgen för att kunna bidra till en bred samsyn om välfärdens långsiktiga villkor som garanterar såväl hög kvalitet som valfrihet och mångfald. Dessutom måste S ge besked om de vill införa ett skollotteri som regeringens skolkommission har föreslagit. Ett sådant förslag skulle kraftigt inskränka valfriheten.

 Alliansen vill se en långsiktig överenskommelse om välfärdens villkor, men i den ingår inte ett vinsttak eller ett skollotteri, som skulle ha långtgående konsekvenser för mångfald och valfrihet. Våra utgångspunkter för att garantera ordning och reda i välfärden är:

Nationella kvalitetskrav. Nationella kvalitetskrav för samtliga verksamheter inom välfärden ska fastställas. Kvalitetskraven ska framför allt utgå från resultat och utfall. Kvalitetsuppföljningen ska i första hand fokusera på mätbara resultat, inte på att mäta insatta resurser. Kraven ska gälla både fristående och offentliga huvudmän.
  • Öppenhet och transparens. För att skapa förutsättningar för människor att göra bra val mellan alternativen inom välfärden krävs mer öppenhet och transparens. Alla föräldrar ska känna sig säkra på att skolan de väljer åt sitt barn håller god kvalitet.
  • Generell tillståndsplikt, samt ägar- och ledningsprövning för hela välfärden. En generell tillståndsplikt bör införas för att få bedriva skola, hälso- och sjukvård, omsorg och verksamhet inom socialtjänst och LSS. En del av tillståndsprocessen ska utgöras av ledningsprövning för offentlig verksamhet och ägar- och ledningsprövning för fristående verksamheter. Kraven bör så långt som det är möjligt vara likvärdiga för fristående och offentliga aktörer.
  • Skärpta sanktioner. För att komma tillrätta med kvalitetsbristerna behöver även dagens sanktioner skärpas och förstärkas. Sanktionerna ska gälla både fristående och offentliga huvudmän. Om en kommunal skola inte håller tillräckligt goda resultat kan kommunen ytterst förlora möjligheten att fortsätta driva den skolan.

Om regeringen avstår från att söka en bred samsyn och i stället lägger förslag mot riksdagens vilja och som inskränker valfriheten då är Alliansen beredd att använda de medel som finns i riksdagen för att hindra införandet.

 
Det är tydligt att Stefan Löfven är klämd mellan Jonas Sjöstedts villkor för Vänsterpartiets budgetstöd och en sansad debatt om vad välfärden faktiskt behöver. Det är olyckligt, men Stefan Löfven valde själv att försätta sig i den positionen när han tog makten med Vänsterpartiets stöd. Nu försöker Socialdemokraterna att både vara för och emot Reepalus utredning på samma gång. I samband med sin kongress har man givit besked om att stoppa vinster i all fristående välfärdsverksamhet, samtidigt som regeringsföreträdare har pekat ut att enbart skolan ska omfattas av ett vinsttak. Det är ohållbart.

Framtiden för skolor, vårdgivare och äldreboenden som drivs av fristående huvudmän rör framför allt barn, patienter, äldre och medarbetare. Det är människor i hela landet som drabbas av Socialdemokraternas oförmåga att ge besked i valfrihetsfrågan. Närmare 340 000 barn går varje dag till en förskola eller skola som drivs av en fristående aktör. Knappt hälften av alla vårdcentralsbesök sker i en privat verksamhet. Samtidigt får mer än 200 000 personer varje månad lön från en fristående utförare i skola, vård och omsorg.

 
Socialdemokraternas oförmåga att ge besked om välfärden försvagar Sverige. Små vårdgivare vågar inte anställa ny personal och verksamheter som hade kunnat växa stagnerar. Det är en direkt effekt av att Socialdemokraterna valt makten framför en bra välfärd.

 

När Socialdemokraterna nu har haft sin kongress och Reepalu snart lämnar sitt slutförslag har partiet ett utmärkt tillfälle att ge sitt svar på hur välfärden ska se ut. Hundratusentals elever, patienter och anställda runt om i landet har rätt att få veta vad Socialdemokraterna vill ska hända med deras skola, vårdcentral eller arbetsgivare. Då bör även Stefan Löfven ge besked om han vill införa ett skollotteri som regeringens Skolkommission har föreslagit.

 

Alliansen har tagit ansvar och gemensamt givit besked om våra utgångspunkter för en långsiktig överenskommelse om välfärden. Vi har dessutom drivit genom flera av våra förslag i riksdagen. Valfrihet och mångfald har kommit för att stanna. Nu är det dags för S och Stefan Löfven att ge sina besked. Om regeringen väljer att lägga fram ett förslag mot riksdagens vilja kommer vi att rösta emot det. Sverige har inte råd med en politik som sätter ideologi framför en välfärd som fungerar.

 
Anna Kinberg Batra

partiledare (M)

Annie Lööf

partiledare (C)

 Jan Björklund

partiledare (L)


Jakob Forssmed

tf partiledare (KD)
lördag 22 april 2017

Seminarium om sjöfyllerilagen i Sveriges Riksdag. Känn dig varmt välkommen!


Den nya sjöfyllerilagen fyller snart sju år
– en rättsosäker lag som saknar legitimitet
och inte bidrar till sjösäkerheten?

Lagom till sommaren vill vi välkomna dig till ett spännande frukostseminarium om den nya sjöfyllerilagen som infördes för snart sju år sedan.

Ända sedan dess tillkomst har den världsunika lagen varit starkt kritiserad för att vara rättsosäker i tillämpningen, sakna legitimitet och inte minskat antalet allvarliga olyckor. Den nya sjöfyllerilagen kostar också samhället stora summor pengar, eftersom den är dyr att underhålla och har påverkat båt- och turistnäring negativt med intäktsbortfall som följd. Dessutom är påföljderna i jämförelse mycket hårda för små avsteg utanför lagens gräns. Allt fler röster höjs nu för att lagen måste utvärderas. Hur kan vi komma loss från grundet?

Tid: 17 maj klockan 07.30
Plats: Myntmatsalen, Sveriges Riksdag

Program:
07.30 Frukost
08.00 Jim Huzell, affärskonsult – Kort introduktion om vad frågan gäller.
Mats Edenius, professor – Vad vet vi om lagens effekter?
Ulf Hallström, tidigare chef för Sjöräddnings- och Beredskapsenheten på Sjöfartsverket - Hur bör
lagen utvärderas och vilka justeringar bör komma till för att främja säkerheten till sjöss?
André Persson, författare – Ett par smakprov från kommande bok ”Kustbevakningen - En berättelse
om myndigheten som gick på grund”
08.35 Diskussion och avslutande samtal
09.00 Seminariet slut

Meddela att du kommer till: lina.nygren@riksdagen.se

Om du kommer utifrån gäller följande – Ingång Riksgatan 1, där ska du anmäla dig till vakten. Medtag legitimation. Med anledning av att besökande måste passera riksdagens säkerhetskontroll, är det viktigt att du kommer i god tid.

Välkomna!
Maria Stockhaus (M)
Lars Beckman (M

fredag 21 april 2017

Företagsbesök på Durotapeter idag

Idag blir det företagsbesök på anrika Durotapeter i Gävle arrangerat av M Gävleföreningen under Gun Lundberg trygga ledning. Vi är 10 förtroendevalda som besöker företaget så god uppslutning! Ägaren och VD Björn Andersson brukar ha raka och ärliga synpunkter på aktuella samhällsfrågor så det blir ett intressant besök idag.

torsdag 20 april 2017

Inlämnad fråga till statsrådet om datum för däckbyte med anledning av blixthalka i påsk


Fråga 2016/17:1246 Datum för däckbyte

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 Sverige är ett stort och avlångt land med olika klimatzoner. Sedan 2013 ska man enligt lag ha vinterdäck till den 31 mars för att sedan ha bytt till sommardäck senast den 15 april. Eftersom det är en skarp lagstiftning, som kan innebära böter om du kör med dubbdäck efter den 15 april, så är det självklart många bilister som förhåller sig till detta datum och byter däck.

Datumet är sannolikt satt för att passa bilister i Stockholm och södra Sverige. Ibland blir det dock olyckligt med ett datum så tidigt på våren. 2017 är ett sådant år där det nu under påsken inträffade blixthalka och snöstorm, som innebar stora trafiksvårigheter för bilister som körde norrut. Detta hände även i andra delar av Sverige. Polisen gick till och med ut och varnade bilister och bad att de skulle byta tillbaka till vinterdäck om de hade bytt till sommardäck.

Sveriges riksdag har antagit en nollvision om antalet döda i trafiken, och ett datum för vinterdäcksbyte som inte är anpassat efter normalförhållanden i Sverige går emot den visionen. Det finns även andra praktiska problem. Det blir ett mycket stort tryck på Sveriges däckverkstäder när många bilister ska byta däck på ett par veckor.

Det logiska vore att ha ett datum för vinterdäcksbyte, om man överhuvudtaget ska ha det, som är bättre anpassat till det klimat som råder i Sverige. Ett lämpligt datum för huvuddelen av Sverige vore sista april, men för fordon i norra Sverige skulle det till och med kunna vara ännu senare.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

Är statsrådet beredd att vidta en översyn av lagstiftningen och datumet rörande vinterdäcksbyte?
 
Lars Beckman
(M)

tisdag 18 april 2017

Sandviken ikväll!

Ikväll blir det besök hos M vännerna i Sandviken. Ser fram emot en bra diskussion om hur Gävleborg och Sverige kan få fler i jobb och ökad företagsamhet!

måndag 17 april 2017

Kommer det ett igångsättningsbesked från regeringen för Gävle Hamn imorgon i budgeten?

Kommer det besked om Gävle Hamn imorgon från regeringen? Trafikverket och hela regionen väntar på igångsättningsbesked!

Hela svaret från MP ministern - som alltså är fel i sak.

Det här var svaret jag fick från statsrådet på min fråga om hur SVT agerade mot en undersköterska. Hon verkar okunnig om att man inte kan anmäla SVT och SR till granskningsnämnden för webbpubliceringar. Det kan du läsa här i Företagsbladet!

 
Svar på fråga 2016/17:1192 av Lars Beckman (M) Statliga mediers avslöjande av enskilda medborgare

 
Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att vidta något lagstiftningsinitiativ eller vidta någon annan åtgärd i syfte att skydda svenska medborgare mot de statliga medierna.

Radio och tv i allmänhetens tjänst bedrivs självständigt såväl i förhållande till staten som till andra ekonomiska och politiska maktsfärer i samhället. Public service-företagen Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT) och Sveriges Utbildningsradio (UR) är självständiga aktiebolag. Deras verksamhet styrs på en övergripande nivå genom fleråriga sändningstillstånd och årliga anslagsvillkor som beslutas av regeringen enligt de ramar och den inriktning som riksdagen fastställt.

I SVT:s uppdrag enligt sändningstillståndet ingår bland annat nyhetsförmedling och samhällsbevakning utifrån olika perspektiv och utgångspunkter. Sändningstillståndet uppställer också vissa villkor utifrån ett medieetiskt perspektiv, t.ex. villkor om att den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt intresse kräver annat.

Uppgiften att i efterhand bedöma om SVT har uppfyllt sitt uppdrag ligger hos granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för press, radio och tv. Public service oberoende är av avgörande betydelse för att de ska ha allmänhetens förtroende. Jag varken kan eller bör därför kommentera deras publicistiska beslut.

 De nuvarande sändningstillstånden för SVT, SR och UR gäller 2014–2019. Hur radio och tv i allmänhetens tjänst ska regleras i framtiden kommer att bli en central fråga för den parlamentariska public service-kommittén. Kommittén, som tillsattes i februari 2017, har inledningsvis i uppdrag att utreda finansieringen av public service. Regeringen har aviserat att kommittén kommer att få ett tilläggsdirektiv med uppdrag att utreda de framtida villkoren för och regleringen av public service i det moderna medielandskapet.

 

 

Stockholm den 12 april 2017

 

 

Alice Bah Kuhnke