söndag 4 december 2016

Här är anledningen!

I dagens bostadspolitiska debatt i Gävle fick jag frågan om varför M vill ha fler enkla jobb ( Det ifrågasattes alltså) Här är anledningen!

Lyckas vi inte med att få in våra nya Gävlebor i jobb väntar en mycket mycket svår ekonomisk utmaning. Var och en som flyttar till Gävle och Sverige har en skyldighet att försörja sig själv, och här måste politiken vara tydlig. Då krävs det också en aktiv näringspolitik med rutavdrag rotavdrag och många fler möjligheter för hushåll att köpa tjänster, så att fler får sitt första jobb.

http://arbete.story.aftonbladet.se/chapter/de-nyanlanda/

Bostadspolitisk debatt hos Hyresgästföreningen idag.

Här är Hyresgästföreningens pressmeddelande:

http://www.mynewsdesk.com/se/hyresgastforeningen-aros-gavle/pressreleases/gaevlepolitikerna-goer-upp-om-bostaederna-1677825

lördag 3 december 2016

Idag sker det för andra gången

Idag är det andra gången i mitt liv som jag demonstrerar. Den här gången för att rädda LSS och valfrihet för funktionsnedsatta, och den förra gången var 4 oktober när s via löntagarfonder skulle socialisera näringslivet. #räddaLSS

Ovärdig attack på funktionsnedsatta!

(S)verige 2016
Den mörkröda mp/s regeringen skär ned på de som behöver samhällets stöd mest #räddaLSS #svpol

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/demonstration-mot-tuffare-assistansregler

Debattartikel från funktionshinderrörelsen maa v mp s neddragningar av den personliga assistansen och LSS

Artikeln har jag tagit från RBU hemsida men den är publicerad i ett stort antal tidningar. Läs den och kom till Gävle idag klockan 13 eller till någon av de andra 25 platserna i Sverige:

På lördag den 3 december Internationella funktionshinderdagen, går en enad funktionshinderrörelse ut i en gemensam manifestation för LSS och personlig assistans och mot regeringens åtstramningar. Vi kräver ett omedelbart stopp på neddragningarna!

Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att vi har lovat att garantera alla människors möjlighet till full delaktighet i samhället. Här ingår rätten att själv få bestämma var och med vem man ska bo och rätten till personligt stöd för att klara sin vardag. Trots detta bryter Sverige mot konventionen, gång på gång. Vilket FN också har kritiserat, flera gånger. Det är särskilt Sveriges hantering av personlig assistans som har kritiserats.

Det handlar om barn med mycket stora svårigheter, som inte kan äta, andas eller förflytta sig utan hjälp. Plötsligt dras den personliga assistansen in, trots att ingenting förändrats i barnets tillstånd. Föräldrarna tvingas stanna hemma från jobbet för att ta hand om barnet, utan ersättning. En katastrof för familjen, både mänskligt och ekonomiskt.

Det handlar också om vuxna personer med mycket omfattande funktionsnedsättningar som levt med personlig assistans i 20 år eller mer. När Försäkringskassan gör nya tolkningar av vad som är grundläggande behov mister de hela eller delar av sin personliga assistans – trots att behovet är precis detsamma!

Eller vuxna personer, som kunnat arbeta och försörja sig, med hjälp av personlig assistans eller ledsagning. Plötsligt anses de inte ha tillräckliga funktionsnedsättningar längre, utan att något förändrats. Och så dras stödet in och personen måste sluta jobba.

När LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, nu ska utredas igen är det mest tydliga uppdraget att spara pengar i personlig assistans, en reform som varit revolutionerande för en grupp människor med omfattande funktionsnedsättningar och stora behov.

Vi vet att samhällsinsatser som utjämnar klyftor i levnadsvillkor också skapar stora samhällsvinster.

I förarbetena till LSS betonades att levnadsvillkoren för familjer där det finns barn med funktionsnedsättning många gånger är svåra. Riksrevisionen skriver i en granskningsrapport att föräldrar till barn med funktionsnedsättning oftare är sjukskrivna, arbetslösa och har sjukersättning i högre utsträckning än andra föräldrar, vilket tyder på hård belastning och svårigheter att hävda sig på arbetsmarknaden. En studie från Socialstyrelsen visar att om barnen har assistansersättning får hela familjen en bättre livssituation. Bland annat kan föräldrar förvärvsarbeta och slipper arbetslöshet och sjukskrivning.

Vad är det för samhälle vi får när vi inte längre kan värna människor med de största behoven? Vad är det för samhälle vi får när vissa medborgare förvägras rätten till delaktighet och självbestämmande? Den som vill stå upp för allas lika värde måste visa det också i politisk handling!

På lördag är det Internationella funktionshinderdagen och då går en samlad funktionshinderrörelse ut på gator och torg för att protestera mot neddragningarna. Vi kräver:

Nödstopp för indragna assistansbeslut! Inga fler indragna assistansbeslut innan konsekvenserna av de förändrade behovsbedömningarna har analyserats.

Stärk LSS men inte på bekostnad av personlig assistans! Vi vägrar låta olika insatser och grupper ställas mot varandra.

Sluta förtala assistansreformen! Politiker och myndighetsföreträdare måste hålla sig till bekräftade fakta.

Vilhelm Ekensteen, ordförande i ifA, intressegruppen för assistansberättigade
Björn Häll Kellerman, förbundsordförande i Unga Rörelsehindrade
Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR
Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG, genom god man Cecilia Blanck
Maria Johansson, ordförande i Lika Unika
Anne Lönnermark, förbundsordförande i Autism- och Aspergerförbundet
Amanda Lindberg, förbundsordförande i Förbundet Sveriges Dövblinda
Eva Björk, kanslichef, SRF, Synskadades Riksförbund
Maria Lundqvist Brömster, förbundsordförande i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden
Maria Dahl, ordförande i STIL
Thomas Jansson, förbundsordförande i FUB
Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuroförbundet
Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

torsdag 1 december 2016

Dags för Elin Lundgren (s) att kliva av?

Dags för Elin Lundgren (s) att överväga att lämna sin plats i Justitieutskottet eftersom hon motionerat om olagligheter i Gävle kommunfullmäktige? som bekant vill hon att Gävle kommunfullmäktige ska förbjuda djur på cirkus men ett sådant krav är alltså olagligt så nu väcks självklart frågan: Kan s ha ledamöter i Justitieutskottet som inte tycker att lagar och regler ska följas?

http://www.helahalsingland.se/gavleborg/hudiksvall/klart-kommunen-far-inte-forbjuda-cirkus-med-levande-djur?referrer=app

Det nya hårda kalla Sverige som Aftonbladet kampanjade för i valrörelsen 2014 har tyvärr blivit verklighet för många med en funktionsnedsättning och behov av assistans. Stor manifestation i Gävle på lördag! Du kommer väl?

På lördag kommer Nya Moderaterna i Gävle att ansluta till RBU omfattande manifestation i Gävle där man protesterar mot de kraftiga neddragningarna i stödet till funktionsnedsatta som v mp och s har gjort i ffa LSS - den personliga assistansen.

I Gävle pågår manifestationen klockan 12-15 och du möter oss moderater i anslutning till RBU manifestation.

RBU skriver på sin hemsida om manifestationen:


Manifestation för assistansen och övriga LSS-insatser på gator och torg. På internationella funktionshinderdagen lördagen den 3 december kommer RBU att tillsammans med många andra genomföra manifestationer över hela Sverige. Parollen är Assistans är frihet! Rädda LSS! och manifestationen tar sin utgångspunkt i tre krav:

  • Nödstopp för indragna assistansbeslut! Inga fler indragna assistansbeslut innan konsekvenserna av Försäkringskassans förändrade behovsbedömningar har analyserats.
  • Stärk LSS men inte på bekostnad av personlig assistans! Vi vägrar låta olika insatser och grupper ställas mot varandra. LSS behöver utvecklas och förbättras men vi accepterar inte att det ska ske genom nedskärningar i personlig assistans. Ta bort besparingsdirektiven ur utredningen.
  • Sluta förtala assistansreformen! Talet om fusk är förödande för alla som berörs av personlig assistans och övriga LSS i sin vardag. Politiker och myndighetsföreträdare måste hålla sig till bekräftade fakta och inte prata om fusk med hänvisning till uppskattade mörkertal.

Utöver dessa budskap är det fritt för alla att uttrycka vilka budskap man vill som syftar till att stärka rätten till personlig assistans och övriga insatser i LSS.

För att genomföra detta praktiskt har vi startat en facebookgrupp för att kunna samordna aktiviteter och kommunicera med varandra. I gruppen skapas ett evenemang för varje deltagande ort där diskussioner om genomförandet kan hållas. Information kommer också att publiceras löpande här på vår web samt RBU:s facebooksida.

Under tiden vi planerar för den 3 december vill vi påminna om att du kan förgylla din profilbild i sociala medier genom att addera kampanjsymbolen.

Vi hoppas att vi blir riktigt många som trotsar mörker och kyla den 3 december. Vi har ett viktigt budskap!