Sidor

onsdag 28 januari 2015

Interpellation om E4 mellan Gävle och Söderhamn

Min interpellation diarieförd om behov av motorväg - dubbelfilig mellan Gävle och Söderhamn diarieförd. Vad gör Gävle kommunledning i frågan och delar man min oro?
http://webbdiariet.gavle.se/webdiary/Case/CaseInfo.aspx?caseID=39986Inga kommentarer: