Sidor

fredag 30 januari 2015

Mitt svar skickat till GD maa dagens debattartikel i tidningen

Gävle har en bekymmersam parlamentarisk situation där det inte finns en tydlig politisk ledning. Kommunstyrelsen består av 6 företrädare för alliansen, 6 företrädare för de mörkröda partierna, och en politiker från SD. Det betyder alltså att det inför varje sammanträde finns en majoritet mot v mp s som formellt innehar kommunalrådsposterna. I det politiska läget så verkar det som att den socialistiska kommunledningen tror att det underlättar för dem att man försöker styra – och tyvärr strypa – informationsflödet och insynen för andra partier, medborgare och media.

På det senaste kommunstyrelsemötet så visade ett av de socialdemokratiska kommunalråden upp en irritation över att det twittrades från kommunstyrelsen. Då ska man vara medveten om att KS kallelse med punkterna på dagordningen är en offentlig handling, tillgänglig för media och allmänhet. Vad som däremot sägs i sak på KS i olika ärenden kan i vissa fall vara direkt olämpligt att det kommer till kännedom, och det ska lika självklart stanna i rummet till dess att det kan bli offentligt.
Det har tyvärr kommit oroväckande signaler från ledande tjänstemän om att man inte verkar tycka att allianspolitiker ska besöka förvaltningar eller verksamheter, utan man vill istället visa upp de fasader man tycker är lämpliga för förtroendevalda, men jag hoppas att man snabbt byter strategi och inser att ju mer vi som är förtroendevald kan om kommunens verksamhet, desto bättre beslut kommer att tas.

Jag tror på öppenhet och transparens. Det är viktigt att medborgarna kan följa oss förtroendevalda när vi tar fram våra förslag till beslut. Desto mer debatt och att olika åsikter bryts mot varandra, desto bättre. Desto mer olika infallsvinklar – desto större möjlighet att fatta kloka beslut. Som förtroendevald har man många olika möjligheter att få information, och att dela med sig av information. Man kan göra studiebesök, man kan stå på Rådhustorget och möta Gävlebor, man kan ringa runt en kväll till medlemmar – och man kan ha blogg, Facebook Twitter och instagram mm. Det finns inget rätt eller fel, utan bara olika möjligheter som kan kombineras.

Det är viktigt att Gävleborna kan ha förtroendevalda som är lätta att nå och ha kontakt med. För den som under förra mandatperioden ville följa Sveriges positioner i utrikespolitiken, och varför de intogs, kunde följa f.d. utrikesminister Carl Bildt i sociala medier. Nu har vi en mörkröd regering som istället går tillbaka till slutenhet och beslut i slutna rum. Blir det bättre demokrati av socialistisk slutenhet? Tillåt mig tvivla.

Just på grund av att vi har ett svårt politiskt läge i Gävle där vi inte har någon politiskt majoritet så blir det extra viktigt med öppenhet och transparens i Gävle så att medborgarna kan följa hur den politiska diskussionen går. Ett sätt vore att ha öppna kommunstyrelsesammanträden, eller delvis öppna för de ärenden som inte lämpar sig en offentlig information av olika orsaker.

Jag kommer självklart att fortsätta dela med mig av information på Facebook Twitter och instagram, och via min blogg larsbeckman.se så mycket jag kan, och jag ser fram emot fortsatt dialog med vår uppdragsgivare som förtroendevald – Gävleborna. Genom att Gävleborna via sociala medier och i direktkontakt med oss Moderater enkelt kan framföra sina åsikter så förstärks vår demokrati. Det är många beslut som ska tas under den här mandatperioden och desto fler som engagerar sig i det demokratiska samtalet – desto bättre beslut kommer att tas av oss politiker.

Lars Beckman
Kommunfullmäktigeledamot Gävle kommun (M)Inga kommentarer: