Sidor

tisdag 27 januari 2015

Första sammanträdet med kommunstyrelsen idag. s v och mp fick i princip ändra alla utsända förslag, och skicka återremiss på det viktiga förslaget till delegationsbeslutet.

Idag hade kommunstyrelsen i Gävle sitt första sammanträde för mandatperioden. Det är en kommunstyrelse som saknar majoritet eftersom den består av 6 alliansföreträdare, 6 företrädare för s v och mp, och 1 sd.

Det betyder alltså att ingen i förväg kan veta hur kommunstyrelsens beslut ska landa, och idag fick s v och mp börja mandatperioden med att återremittera frågor, eller genom att ändra sina förslag till beslut för att nå en majoritet.

Ett av de viktigaste besluten som återremitterades var att alliansen ville klargöra hur delegationsordningen ska se ut för kommunstyrelsens ordförande. Bakgrunden till våra frågor var det missbruk som skedde av s under förra mandatperioden, där ett av de mest uppseendeväckande besluten var att s skänkte bort miljoner till Brynäs IF i ett delegationsbeslut, trots att KF bara någon vecka tidigare sagt att frågan skulle utredas vidare. Så majoriteten i KS tog beslutet att frågan om delegation  skulle återremitteras och då anslöt sig även v mp och s till det beslutet så i sak blev det enhälligt.

Nu har ju v mp och s sagt att de ska försöka styra kommunen i minoritet och då gäller det nog för de partierna att ha stora öron och lyssna in vad vi i alliansen och övriga partierna tycker.

Dagens KS sammanträde där i princip alla beslut förändrades jämfört med det utsända förslaget visar att det nog e.g är en annan majoritet som styr Gävle än den på papperet. Det blir då också en ny och ovan roll för kommunens ledande tjänstemän eftersom de nu måste räkna med att alliansen har lika mycket inflytande som de mörkröda partierna.


Inga kommentarer: