Sidor

onsdag 3 september 2014

Vad tyckte några företagare från rundabordssamtalet i Ljusdal?

I Ljusdal hade vi ett mycket bra möte hos Annonskraft, som bl a Radio Ljusdal har sänt ett inslag om.

Här är några av mina minnesanteckningar, och jag tror att även Lasse Molin har lagt ut ett inlägg.

Annonskraft AB – Roger Nilsson

I företaget är det 10 anställda, ingen under 26 år. En av bidragande orsak till det är för att det är svårt att finna unga som har kvaliteten. Roger anser därför att det är positivt med lägre arbetsgivaravgifter för unga eftersom den lägre anställningskostnaden då kan kompensera för avsaknad jobberfarenhet.

Företaget säljer annonser åt många förlag och står bakom tidningen Fastighetsfakta. De flesta kunder finns utanför Ljusdal vilket innebär jobb skapas i Ljusdal tack vare efterfrågan utanför kommunen.

 Roger anser att förbättrad infrastruktur är en mycket betydande nyckel för att öka Ljusdals attraktionskraft. Tågavgångarna är idag för få vilket hämmar företagande och tillväxten. Roger betonade hur goda och snabba kommunikationer är A och O. Faktumet att Gävleborgs län saknar en flygplats är även en brist.
 

Elbutiken ELON– Tomas Wickman

Tomas driver två butiker, en ligger i Ljusdal och en i Strängnäs. Han har totalt tio anställda varav två personer är under 26 år. Samtliga är heltidsanställda.

Tomas upplever det som att den efter ROT-avdragets införande så har det svarta arbetet tryckts bort helt. Priset idag med ROT är i likhet med priset för den svarta tjänsten tidigare. Därmed finns det inte längre några incitament att köpa tjänsten otryggt svart.

Eftersom skatteintäkterna ökat så pass kraftigt så blir det ingen kostnad för staten.

Tomas anser att en viktig del för att få folk att flytta hit är att det ska finnas något att göra i kommunen, speciellt för ungdomarna. Bad, skateparker, bowlinghall, bättre möjlighet att paddla och massa annat som skulle kunna fås fram och öka kommunens attraktivitet hade varit varmt välkommet. Viktigt är även att värna om företagande och näringslivet i kommunen så att intressenter alltid fångas upp.

 
Järvsöbaden AB – Inger Åström

Järvsöbaden har 18 helårsanställda och haft 42 unga som går på timanställning under sommaren. Fram till september fullt upp men sedan sjunker behovet stort, som mest 60 st på lönelistan. Straffskatten på restauranger och arbetsgivaravgiften för unga är de två viktigaste frågorna för Inger och övriga i branschen berättar hon.

 Även infrastrukturella frågor är centrala för hennes verksamhet, i synnerhet vägar som behöver underhåll. Hon lyfte fram väg 83:an som en av dessa.

Inga kommentarer: